13.3 C
İstanbul
Cumartesi, 06 Mart 2021 14:07
Ana sayfa Etiketler Ile

Etiket: ile

Küçük el robotu ile evde yapılan fıstık ezmesinin internet üzerinden satışı...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.336780 20.04.2020 Konu : Küçük el robotu ile evde yapılan fıstık ezmesinin internet üzerinden satışı. İlgide kayıtlı...

Derneklerin stopaj yükümlülüğü ve yabancı para ile düzenlenen serbest meslek makbuzunda...

0
T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-001-9 22/04/2014 Konu : Derneklerin stopaj yükümlülüğü ve yabancı para ile düzenlenen serbest meslek makbuzunda kayıt nizamı.             İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Avrupa Birliği...

Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin KDV İstisnası

0
Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin KDV İstisnası 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...

Şirket ortaklarının kefaleti ile sağlanan kredinin komisyon gideri için gider pusulası...

0
T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-019.01-505 23/03/2015 Konu : Kurum tarafından ortaklara yapılacak garantörlük   komisyonu ödemelerinin kvk, kdv açısından değerlendirilmesi...

Sigorta poliçe bedelinin yarısının devlet prim desteği ile karşılanması durumunda gider...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105-E.603015 24.07.2019 Konu : Sigorta poliçe bedelinin yarısının devlet prim desteği ile karşılanması durumunda gider kaydının ne şekilde yapılacağı...

İhale ile alınan elektrik santralinin varlıkları hangi oranda amortismana tabi tutulacak?

0
Yapılan ihale sonucu birçok taşınır ve taşınmazla birlikte ... İdaresinden satın aldığınız ... Termik Santraline ait iktisadi kıymetlerin her birinin değerinin, söz konusu ihale...

İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslim tarihi ile gümrük çıkış beyannamesi...

0
İhraç malı taşıyan araçlara yapılan istisna kapsamındaki motorin teslimlerinde tevsik edici belgeler   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130-3506 24/02/2016 Konu : İhraç malı taşıyan araçlara...

Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 13649056-120.04.01-E.63571 17.11.2020 Konu : Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınıp...

Evde el emeği ile yapılıp internetten satılan biblolar için vergi mükellefiyeti...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.01.03.01-E.32578 08.07.2019 Konu : El emeği ile yapılan bibloların satışının esnaf muaflığı kapsamında olması hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, tamamen...

İthalat edilen emtia ile ilgili sonradan ortaya çıkan kur farkına ait...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-200-67 02/02/2012 Konu : İthalattan doğan fiyat farkı faturasında KDV İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi...