12.2 C
İstanbul
Perşembe, 08 Aralık 2022 5:02
Ana sayfa Etiketler Hesap

Etiket: hesap

264 Özel maliyetler hesabı için yeniden değerleme yapılabilir mi?

0
264 Özel maliyetler hesabı için yeniden değerleme yapılabilir mi?

Kur korumalı mevduattan gelen kazanç geçici vergi beyannamesinde ekinde verilen gelir...

0
Kur korumalı mevduattan gelen kazancı geçici Vergi beyannamesinde gelir tablosunda göstermek zorunda mıyız?

Kur Korumalı hesaptan elde edilen gelir geçici vergi beyannamesinde hangi kodla...

0
31.12.2021 tarihli bilançosunda mevcut olup 25.02.2022 tarihine kadar KKM hesaplarına dönüştürülen para 22.08.2022 de faiz ve kur farkı geliri olarak dönmüştür.3 dönem geçici vergide 14/1-a ya mı yazılmalı?

Hurda veya atık metal, plastik, kâğıt ve cam ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinde...

0
Bir demir eşya üretim işletmesinde yarı mamul ve mamul safhasında üretim artıkları ve bozuk mallar oluşmaktadır. Üretim artık hurdaları için takdir komisyonu makul çerçevede...

Tarımsal Kırsal Kalkınma Desteklemeden Alınan Hibe Gelir Olarak Vergilendirilecek Mi?

0
Mükellefim Tarımsal Kırsal Kalkınma Desteklemeden Nakten Hibe aldı. Alınan bu tutarı vergilendirecek miyim?

Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105-121157                                                                  22.11.2017 Konu : Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı İlgi sayılı özelge talep...

Yıl sonu veya dönem sonundaki cari hesap mutabakat mektupları damga vergisine...

0
 T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIAnkara Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü    Sayı:E-90792880-155.01.01.01-8920124.02.2022Konu:Yıl Sonu Cari Hesap Bakiyesi Hakkında Mutabık Kalındığına Dair Kağıdın Damga Vergisi  İlgide kayıtlı özelge...

Kur Korumalı Mevduat Sistemi istisnasından 2021 yılı son geçici vergi döneminde...

0
Kur Korumalı Mevduat Sistemi istisnasından 2021 yılı son geçici vergi döneminde yararlanan firmalar için YMM raporu zorunluluğu var mıdır?

Bankadan yapılan ücret ödemeleri için işveren personeline bordrolarını imzalatmak zorunda mıdır?

0
Ücreti bankaya yatan personele ücret bordrosunu imzalatmak zorunlumu? Zorunlu ise 600 kişi çalışan fabrika da personellerden imza almak sıkıntı oluyor. Bu konu da nasıl...

Fuar için alınan destek hangi hesapta takip edilecek?

0
Katıldığımız Fuara Devlet Desteği Olarak Ödeme Aldık. 20.650,00 TL Olarak Bankaya yatan bu ödemeyi hangi hesaba işleyebiliriz?