11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 7:29
Ana Sayfa Etiketler Hesap

Etiket: hesap

Sermaye Tamamlama Fonu İçin Hangi Hesap Kullanılmalıdır?

0
Sermaye tamamlama fonu için hangi hesabı kullanabiliriz?

Cari hesap adat faizi ile ilgili kv ve KDV açısından kanun...

0
Cari hesap adat faizi ile ilgili kv ve KDV açısından kanun maddesini paylaşabilir misiniz?

Yeniden değerleme sonucu oluşan tutar sermayeye eklenebilir mi?

0
213 Sayılı kanuna göre 2022 yılında binalar hesabına yeniden değerleme yaptık ve %2 vergisini ödedik.2022 yılında satışları gerçekleşen binaların 2023 yılında 522 hesapta kalan maddi duran varlık yeniden değerleme tutarlarını sermaye hesabına ilave edebilir miyiz?

Kur korumalı hesap faiz ve kur farkı geliri vergiden istisna mıdır?

0
05 Nisan 2023 856.000 USD kur korumaya yatırdığımız dövizin kur farkı geliri 5.856.000 TL vergiden istisna mıdır?

Özel Hesap Dönemine Tabi Olan Mükellefler Enflasyon Düzeltmesini Hangi Tarihte Yapacak?

0
özel hesap dönemine tabi mükellefler, 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemlerine ilişkin bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmayacaklar, 2024 yılında biten hesap dönemine ilişkin bilançolarını ise geçici 33 üncü madde kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım için özel bir hesap kullanımı...

0
Transit ticaret yaptık Mısır'dan Etiyopya ülkesine direk ürünler gitti. Evrakları geldi hangi muhasebe kodlarını kullanmam gerekli?

Enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço gelir/kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mi?

0
Enflasyon düzeltmesi yapma ve geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunan mükelleflerce, enflasyon düzeltmesinin yapıldığı geçici vergi ve hesap dönemlerine ilişkin gelir/kurumlar beyannamelerine düzeltilmiş (düzeltme sonrası) bilanço eklenir.

Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde enflasyon düzeltmesi nasıl yapılacak?

0
Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler 2024 ve izleyen dönemlerde enflasyon düzeltme şartlarının gerçekleştiği ilk geçici vergi dönemi ve aynı hesap dönemi içindeki izleyen geçici vergi dönemleri ve hesap dönemi sonunda bilançolarını bu Tebliğin dördüncü bölümü kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

Ücret bordrosu düzenleyen işverenin ücret hesap pusulası da düzenleme yükümlülüğü var...

0
4857 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesi gereği, işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Satılan ticari mallar 153 hesap yerine direkt 621 hesabına kaydedilebilir mi?

0
şirketiniz tarafından alım-satım amaçlı olarak satın alınan malların "(153) No.lu Ticari Mallar Hesabı"na kaydedilmeden, "(621) No.lu Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı" nda takip edilmesi mümkün bulunmamaktadır.