20 C
İstanbul
Pazar, 19 Eylül 2021 5:53
Ana sayfa Etiketler Hangi

Etiket: hangi

Avukat ve noterlerin sigortalılığı hangi statüden devam edecektir?

0
Avukat ve noterlerin sigortalılığı  (Teselsül, 28/2/2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge) Avukat ve noterlerden herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi olmayanların 506 sayılı Kanunun mülga...

Vergi Usul Kanunu’nda gayrimenkullerin aktifleştirilmesinde hangi unsurlar maliyete dahil edilir?

0
(1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; - 262 nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri...

Belediye başkan yardımcılarının sigortalılığı hangi statüden olacak?

0
Belediye başkan yardımcılarının sigortalılığı (Ek, 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı...

İkale (bozma) tazminatı üzerinden hangi hallede SGK Primi hesaplanmaz

0
İş akdinin ikale (bozma) suretiyle sonlanması halinde yapılacak ödemelerin sigorta primine esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği ve ikale (bozma) tazminatı adı altında yapılan ödemelerin...

Özel matrahlı olarak yapılan araç satışlarında mizan ile KDV beyannamesi arasındaki...

0
Özel matrahlı olarak araç satışlarında, 600 alt hesabında özel matrah olarak hesap açtık. Bu hesap gelir tablosunda yurt içi satışlar arasında gelir olarak gözüküyor....

Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı

0
1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesinin (I/g) bendi gereğince anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken 1/10/2008...

Şahıs işletmesinin limited şirketine dönüşmesi halinde fatura hangi unvan ile verilecektir?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 38258795-105-24324 26.05.2021 Konu : Ferdi işletmenin limited şirketine dönüşmesi halinde faturanın hangi ünvanda verilmesi gerektiği hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,...

Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar

0
Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi, uygulamaya kayıtlı mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de...

İşten çıkış halinde biriken yıllık izin ücretinden SGK Primi kesilecek mi?

0
Firmamız 2021-Haziran ayında işçi işten çıkaracaktır. Fakat içerde biriken yıllık izin vb ücret alacakları SGK tavan matrahına takılıyor. Yapılması gereken işlem nedir? Tavan matrah...

Kira geliri elde eden kişi gerçek usulü seçerse hangi giderleri indirim...

0
Gerçek kişi ve tüzel kişi ortak hisseli bir bina iş yeri olarak kiraya verilmektedir. Gerçek kişi ortak kira gelir beyannamesi vermektedir ve şimdiye kadar...