20.3 C
Istanbul, TR
Perşembe, 23 Mayıs 2019 3:01
Etiketler Hangi

Etiket: hangi

Gider pusulası ile şahıslardan alınan ikinci el aracın satışında KDV olacak...

22.03.2019 tarihinde yayınlanan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, şahıslardan gider pusulasıyla aldığımız KDV’siz araçların, çıkışını yaparken hangi oran uygulanacaktır? Yayımlanan yeni...

Kısmi kar dağıtımı yapabilir miyiz?

Şirketimiz 2017 yılında kar yaptı. 2018 yılında bu karın tamamını değil de bir kısmını dağıtmak istediğimizde, yedek akçe, temmettüler vs. nasıl hesaplama yapacağız?   Karın bir...

SGK’dan alınan teşvikler muhasebede hangi hesapta takip edilir?

SGK’dan alınan teşvikler muhasebede hangi hesapta takip edilir? E- defter müşteri olan firmamızda SGK primlerinin tahakkukunu yaparken 5510 no.lu teşviki direkt giderden düşmesine karşılık ödemelerde...

Hangi işletmeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır?

Hangi işletmeler iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır? İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan; 1- Sıhhi müesseseler, 2- Gayrisıhhi müesseseler ile 3- Umuma açık...

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası’ndan Farklı mıdır? Oda...

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası’ndan Farklı mıdır? Oda Başkanı aynı zamanda Kefalet Kooperatifinin de Başkanı mıdır? Bu Kooperatifler Hangi Kuruma Bağlıdır?  Esnaf...

Düzenlediğimiz kur farkı faturasını KDV beyannamesinde nasıl bildireceğiz?

Yeni çıkan torba yasa ile fatura ve tahsilat tarihi arasındaki lehte kur farklarına fatura düzenliyoruz. Faturada 646 kambiyo karları hesabı kullanılıyor. KDV 1 beyannamesinde bu...

Tasfiye sonu beyannamesinin verilme tarihi nedir?

Tasfiye giriş tescil tarihi 12.03.2018. Tasfiye bitiş tescil tarihi 18.02.2019.  Buna göre tasfiye sonu kurumları verirken dönem ne olarak seçilmesi tasfiye bitiş tarihi ne...

Personele yaptığımız fazla maaş ödemelerini hangi hesapta takip etmeliyim?

 Personele fazla yapılan ücret ödemesi nedeniyle 335 Personele Ödenen Borçlar hesabı ters bakiyeye düşüyor. İlgili ters bakiye tutarının 196 personel avansları hesabına mı yoksa...

Firmaların kişilere yapmış olduğu telif ödemeleri hangi hesapta takip edilmelidir?

Yayıncılık faaliyeti ile iştigal eden bir şirket yazarına banka kanalıyla telif ödemesi yapmıştır. Telif ödemesi sırasında olması gereken muhasebe kayıtları hangisi olmalıdır? Yapılan telif haklarının...

Hangi illerden sınır ticareti yapılabilmektedir?

Sınır Ticareti nedir? 1- 12.2008 tarihli ve 2008/14451 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının bir kısmının,...