11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 6:54
Ana Sayfa Etiketler Enflasyon

Etiket: Enflasyon

2024 Yılının ilk geçici vergi beyannamesinde de enflasyon düzeltmesi yapılacak mı?

0
2024 yılının ilk geçici vergisinde enflasyon düzeltmesi yapacağız enflasyon düzeltmesi diğer geçici vergi dönemlerinde yapamaya devam edecek miyiz?

Birikmiş amortismanlar, parasal olmayan kıymet mahiyetindedir ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulur

0
Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan birikmiş amortismanlar, parasal olmayan kıymet mahiyetindedir ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

2023 Sonu Enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemler kullanılarak düzeltilebilecek parasal olmayan kıymetler,...

0
Toplulaştırılmış yöntemler kullanılarak düzeltilebilecek parasal olmayan kıymetler, stoklarla sınırlıdır.

2023 Sonu enflasyon düzeltmesinde kullanılacak Yİ-ÜFE katsayıları

0
2023 Sonu enflasyon düzeltmesinde kullanılacak Yİ-ÜFE katsayıları tablosu

Enflasyon düzeltilmesi sonrası bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri hangileridir?

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan kâr/zarar farkı, diğer bir ifade ile düzeltme sonrası hesaplanan geçmiş yıl kâr veya zararı düzeltilmiş bilançoda öz kaynaklar içinde, Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları hesabının alt hesabında izlenir.

Yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonlar için enflasyon düzeltmesi yapılacak...

0
1/1/2024 tarihinden önce ayrılmış olan ve sermayeye ilave edilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları, 31/12/2023 tarihli bilançonun düzeltilmesi sırasında artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

2023 Sonu Yapılacak Enflasyon Düzeltmesinde ROFM ilgili olduğu parasal olmayan kıymetin...

0
Düzeltmeye esas alınacak tutara ulaşılırken; ROFM, ilgili parasal olmayan kıymetin düzeltmeye esas değerinden düşülmek suretiyle düzeltme işlemi yapılır.

2023 Sonu Kar-Zarar Hesabında Enflasyon Düzeltmesinden Önceki Durum Dikkate Alınacaktır

0
2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektiğinden, 2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Özel Hesap Dönemine Tabi Olan Mükellefler Enflasyon Düzeltmesini Hangi Tarihte Yapacak?

0
özel hesap dönemine tabi mükellefler, 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemlerine ilişkin bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmayacaklar, 2024 yılında biten hesap dönemine ilişkin bilançolarını ise geçici 33 üncü madde kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

2023 Sonu Bilançosunda Hangi Hesaplar Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacaktır?

0
Parasal Kıymetler: Ulusal para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan, ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler.