11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 0:33
Ana Sayfa Etiketler Edilebilir

Etiket: edilebilir

YMM Karşıt inceleme tutanakları için harcanan zaman müşteriye fatura edilebilir mi?

0
Ofisimize ay içerisinde 10-15 arası ymm karşıt inceleme tutanağı gelmektedir. Bu tutanakları cevaplarken ücret talep etme hakkımız bulunur mu?

Geçmiş yıl zararları izleyen kaç yıl boyunca oluşacak karlardan mahsup edilebilir?

0
Geçmiş yıl kurumlar vergisinde faaliyet zararı çıkan bir firmada oluşan zarar geçici vergide kullanılabilir mi?

Ödeme alınamayan müşterinin SMMM sözleşmesi tek taraflı iptal edilebilir mi?

0
Ödeme alınamayan müşterinin SMMM sözleşmesi tek taraflı iptal edilebilir mi?

Enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan pozitif değer geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir...

0
2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektiğinden, 2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farklar sermayeye ilave edilebilir mi?

0
öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

İade Alınacak KDV, SGK Prim Borcuna Mahsup Edilebilir Mi?

0
İade Alınacak KDV, SGK Prim Borcuna Mahsup Edilebilir Mi?

Şirketin Tasfiye Sonu Yapılırken Kasa Fazlası İçin Ayrılan 296 no.lu Hesaptaki...

0
Tasfiye sonu işlemleri sırasında daha önce kasa fazlası için ayrılan 296 nolu hesaptaki bakiyeleri geçmiş yıl karlarından mahsup edersek kar dağıtımı sayılır mı?

Transit Ticaret Bedeli Dövizli Olarak Tahsil Edilebilir Mi?

0
Transit ihracat yapan firma mal alımı USD alıp USD ödeme yapabilir miyim?

İnternet Güvenlik Duvarı Faturası Hangi Hesapta Takip Edilebilir?

0
1 yıl genel yenileme - aktif koruma üyeliği güvenlik duvarı faturası hangi hesapta izlenmesi uygundur?

Keyfi Olarak Özel Hesap Dönemi Tercih Edilebilir Mi?

0
Keyfi Olarak Özel Hesap Dönemi Tercih Edilebilir Mi?