11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 6:48
Ana Sayfa Etiketler Düzeltmesi

Etiket: Düzeltmesi

2024 Yılının ilk geçici vergi beyannamesinde de enflasyon düzeltmesi yapılacak mı?

0
2024 yılının ilk geçici vergisinde enflasyon düzeltmesi yapacağız enflasyon düzeltmesi diğer geçici vergi dönemlerinde yapamaya devam edecek miyiz?

Yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonlar için enflasyon düzeltmesi yapılacak...

0
1/1/2024 tarihinden önce ayrılmış olan ve sermayeye ilave edilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları, 31/12/2023 tarihli bilançonun düzeltilmesi sırasında artış olarak dikkate alınmayacak ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

Gelir Vergisi Mükellefleri Enflasyon Düzeltmesi Yapmak Zorunda Mıdır?

0
Enflasyon düzeltmesi, kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılır

Enflasyon Düzeltmesi Yapmak İçin Hangi Koşulların Birlikte Gerçekleşmiş Olması Gereklidir?

0
Mükellefler fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.

Yedek akçeler için yapılacak enflasyon düzeltmesinde hangi tarih dikkate alınacaktır?

0
Düzeltilmiş 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan (vergisi ödenmiş kazanç üzerinden ayrılmış) kâr yedeklerinin ve bunların düzeltilmesi sonucunda meydana gelen enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilave edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

30 Yıl önce alınmış varlıklar için enflasyon düzeltmesi nasıl hesaplanacak?

0
30 Yıl önce alınmış varlıklar için enflasyon düzeltmesi nasıl hesaplanacak?

31.12.2023 Bilançolarında Enflasyon Düzeltmesi Nasıl Yapılacaktır?

0
31.12.2023 Bilançolarında Enflasyon Düzeltmesi Nasıl Yapılacaktır?

Enflasyon düzeltmesi yapmadan önce her zaman olduğu gibi normal ticari bilanço...

0
31/12/2023 tarihli bilanço için enflasyon düzeltmesi yapılacak, 2023 dönemine ait vergi matrahı düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen kâr üzerinden hesaplanacaktır.

Kimler enflasyon düzeltmesi yapacaktır?

0
Gelir tablosu ve diğer ek mali tablolarda herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. 

Enflasyon düzeltmesi 2024 yılında da devam edecek mi?

0
Enflasyon düzeltmesi 2024 yılında da devam edecek mi?