17.7 C
İstanbul
Salı, 03 Ekim 2023 2:33
Ana sayfa Etiketler Borçlu

Etiket: borçlu

Borca Aykırılık Teşkil Eden İmkânsızlıklar

0
Erol TÜRK Avukat eturk@3ehukuk.com Borçlar hukukuna göre, borcun ifasının imkânsız hale gelmesini üç ayrı başlıkta incelemeye çalışacağız. A- İmkânsızlık butlan sebebidir. Borçlar kanununun 27.ci maddesinde butlan-hükümsüzlük- “kanunun emredici...

Vergi ödeme emrini alan borçlu ne yapmalıdır?

0
Ödeme emrini alan borçlu ne yapmalıdır? Ödeme emrine konu borcunu 15 gün içinde ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. Ödeme emrine karşı nasıl ve nereye dava...

Amme Alacağına Göre Borçlu Kimdir?

0
Amme Alacağına Göre Borçlu Kimdir?

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

0
Erol TÜRK Avukat eturk@3ehukuk.com Özet: Borç ilişkilerinde taraf değişiklikleriyle ilgili olarak alacağın devri -temlik -konusunda yazdığımız makale Lebib Yalkın mevzuat dergisinin Eylül 2013 tarihli sayısında yayınlanmıştı.  Bu...

Konkordatoda Mühlet İçerisinde Alacaklılar Tarafından İbraz Edilen Çeklere “Karşılıksızdır” Şerhi Vurulmaması

0
Av. Sezer Emre s.emre@ozgunlaw.com Hukukumuzda çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenmiştir. 5941 sayılı Çek...

Konkordatonun Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi

0
Stj. Av. M. Eren Karaman info@ozgunlaw.com Kira sözleşmeleri, nitelikleri gereği sürekli bir edim içerirler. Taraflar, aralarındaki kira sözleşmesi devam ettiği sürece karşılıklı ve sürekli hak ve...

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019 yıl...

0
Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Kasım 2020 Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl...

Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi alacaklılar tarafından erilebilir mi?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-160.02.03-995 06/10/2015 Konu : İcra müdürlüğünün verdiği yetkiye istinaden taşınmazın borçlu mirasçılar adına veraset ve intikal...

Yeni kurulan şirket için sermaye azaltımı yapabilir miyiz?

0
Yeni bir şirket kurduk. 10.08.2020 tarihinde tescil oldu. Sermaye azaltımı yapmak istiyoruz. Herhangi bir alacaklı ve borçlu cari hesabımız yok. Alacaklılara çağrı yapmadan sermaye...

İcraya verilen alacaklar için alınan faizlere istinaden borçlu firmaya fatura düzenlenebilir...

0
Tahsil edemediğimiz alacağımız icra takibi sonucu tahsil ettik. Asıl alacağımıza ilave olarak vade farkıda tahsil edildi. Vade farkı için borçluya vade farkı faturası düzenlememiz...