9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:06
Ana Sayfa Etiketler 2022

Etiket: 2022

2022 Yılı Kar Dağıtımı Oranı Nedir?

0
2022 Yılı kar dağıtımında uygulanacak stopaj oranı % 10'dur.

2022 Yılındaki geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılacak mı?

0
Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır.

Enflasyon muhasebesi ne zaman uygulanmaya başlayacaktır?

0
Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri menkul kıymet kazançları...

0
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir.

2022 Yılında Elde Edilen Kar Payları Hangi Halde Vergiye Tabi Tutulacaktır?

0
Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 70.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

2022 Yılında Başlayan İnşaatımızın Asgari İşçiliğinin Hesabında Hangi Yılın Birim Fiyatı...

0
2022 yılında başlayan inşaat işyeri dosyalarımız bulunmakta. Henüz bu dosyalar kapanmadı. Yıl sonuna doğru kapanacak. Asgari işçilik hesabında hangi Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliği dikkate alınmalıdır?

7440 Matrah Artırımından Dolayı Tahakkuk Eden Ek 2022 Kurumlar Vergisi Muhasebe...

0
7440 Sk. Kurumlar vergisi matrah artırımından dolayı kk tahakkuk eden kurumlar vergisinin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Kıdem Tazminatı Tutarı Nasıl Hesaplanır?

0
Kıdem Tazminatı Tutarı Nasıl Hesaplanır?

2022 Yılı Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemeleri 31 Temmuz 2023 tarihine...

0
2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit  ödeme dönemi başladı. Son gün 31 Temmuz 2023.

2022 Cirosu 10 milyon TL üzerinde olanlar mal alıp satmasa bile...

0
Nakliye işi ile iştigal eden limited şirket olan müşterimiz e-defter mükellefidir. 2022 senesi cirosu 10 milyon TL üzerindedir. Fiili olarak mal alıp satmadığı için Yine de E-İRSALİYE ye geçme zorunluluğu var mıdır?