Ana Sayfa Makale Süper Teşvik Uygulaması: Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesi

  Süper Teşvik Uygulaması: Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesi

  1730
  0

  Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar

  07.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile House in human hand over blue skyEkonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen proje bazlı yatırımlar için Bakanlar Kurulunun bu Kanun’da belirlenmiş olan destek unsurlarının tamamını ya da bir kısmını uygulatmaya yetkili olduğu belirlenmişti.

  Bu bültenimizin de konusunu oluşturan ve 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren, 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”  ile yatırımların proje bazlı desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  Başvuru ve değerlendirmeye ilişkin: Süreç nasıl işleyecek?

  Ekonomi Bakanlığı tarafından 6745 sayılı Kanun’da yer alan amaçlar doğrultusunda belirlenen yatırım konuları özelinde bir ya da birden fazla firma yatırım için davet edilebilecek ya da duyuru yapılmak suretiyle çağrıda bulunulabilecek.

  Bu çerçevede yapılacak müracaatlar, öncelikle Ekonomi Bakanlığınca değerlendirmeye tabi tutularak, değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler Bakanlar Kuruluna sunulacak. Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen her bir yatırım projesi ise yatırım projesine ilişkin detaylar ile destek unsurlarını ihtiva eden destek kararı ile desteklenecek.

  Değerlendirme kriterleri neler?

  Projelerin bu karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için  asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekmektedir.Archritect's work place

  Ayrıca müracaatlar Ekonomi Bakanlığınca aşağıdaki nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra, Bakanlar Kuruluna sunulur:

  • Ülkemizin mevcut durumda ya da gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme
  • Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme
  • Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme
  • Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma
  • Yüksek katma değerli olma
  • Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme
  • Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme
  • Etkileşimde bulunduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme
  • Yenilikçi Ar-Ge ye dayalı yatırım olma
  • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma
  • Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma

  Uygulanacak destekler nelerdir?

  Proje bazında desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar, Bakanlar Kurulunun alacağı karar kapsamı da aşağıdaki destek unsurlarının tamamı ya da bir kısmından yararlanabilir.

  • Gümrük vergisi muafiyeti
  • KDV istisnası ve iadesi
  • Vergi indirimi veya istisnasıChristmas background with decorations and gift boxes on wooden board
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği
  • Gelir vergisi stopaj desteği
  • Nitelikli personel desteği
  • Faiz ve hibe desteği
  • Sermaye katkısı
  • Enerji desteği
  • Kamu alım garantisi
  • Yatırım yeri tahsisi
  • Altyapı desteği
  • Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için kolaylaştırıcı düzenlemeler

  Halen uygulanmakta olan 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”dan farklı olarak; nitelikli personel desteği, hibe desteği, sermaye katkısı, enerji desteği, kamu alım garantisi, altyapı desteği ve bürokrasiyi kolaylaştırıcı uygulamaların proje bazlı destek sürecine entegre edildiği görülmektedir.

  Yatırım ve hibe tutarına ilişkin yeminli mali müşavirlik raporu

  Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Bakanlar Kurulunca verilen destek kararında belirlenen süre boyunca her yılın ocak ve temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz edecektir.

  Destek kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili kararda belirtilen süre ve limitlere uymak koşuluyla mayıs ve kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde söz konusu harcamalar destek kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı yatırımcıların hesabına yatırılır.

  Ayrıca Karar ekinde, yatırımcıların başvuruya esas alacakları, proje başvuru formatı da yer almaktadır.

  Yukarıda açıklamalarına yer verilen Bakanlar Kurulu Kararı’na www.rega.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

  Güneri GÖZÜAÇIK,
  29.11.2016,
  Modern YMM,
  İstanbul

  Yazarın Diğer Yazıları İçin Tıklayınız

  Önceki İçerikSanayi İş Gücü Girdi Endeksleri 3. Çeyrek İstatistikleri
  Sonraki İçerikVergi Daireleri Bugün Saat 21:00a Kadar Açık!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz