Ana Sayfa SGK SSK İşveren Dosya Açılışı ve Kapanışı Nasıl Yapılır?

  SSK İşveren Dosya Açılışı ve Kapanışı Nasıl Yapılır?

  16757
  0

  1- SGK’ya göre İşyeri nedir?
  İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.

  2- İşyeri sayılan yerler nerelerdir?
  İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler işyerinden sayılır.

  İşyerinden sayılar yerler;
  – Dinlenme yeri
  – Çocuk emzirme yeri
  – Yemek yeri
  – Uyku yeri
  – Yıkanma yeri
  – Muayene ve bakım yerleri
  – Beden veya mesleki eğitim yerleri
  – Avlu
  – Büro
  – Araçlar

  3- İşveren, işyeri bildirimi en geç ne zaman yapmalıdır?
  İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.

  4- İşveren şirket kuruluşu aşamasında hangi bildirimleri Ticaret Sicili Memurluklarına yapmalıdır?
  İşverenlerin şirket kuruluşu aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarına bildirmek zorunda olduğu bilgiler aşağıdaki gibidir;
  – Çalıştıracağı sigortalı sayısını,
  – Sigortalıların işe başlama tarihi.

  5- Ticaret Sicil Memurlukları işveren tarafından yapılan bildirimleri en geç kaç gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır?
  Ticaret sicili memurlukları, işveren tarafından yapılan bildirimleri en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.
  (Ancak uygulamada Mükellefler Şirket kuruluşlarını takiben SSK işyeri dosyalarını kendileri açmaktadır.)

  6- TTK hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda bildirim ne zaman yapılmak zorundadır?
  Ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

  7- Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda bildirim ne zaman yapılmak zorundadır?
  En geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.

  8- İşyerinin başka adrese nakli, işyerinin devri veya intikal etmesi halinde bildirim kaç gün içinde yapılmak zorundadır?
  – İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi,
  – Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi
  – Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene intikal etmesi halinde,
  işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadır.

  9- İşyerinin miras yoluyla intikali halinde bildirimi kaç gün içinde yapılmak zorundadır?
  – İşyerinin miras yoluyla intikali halinde mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyeri bildirgesi Kuruma bildirmek zorundadır.

  10-  İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde bildirim nasıl yapılmalıdır?
  Bu durumda işyerinin başka adrese değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.
  (Kanunda bu ifade olmasına rağmen idare tarafından aynı ilde bir SGK şube müdürlüğünden bir diğerine nakil olurken eski yerdeki dosyadan işten çıkış bildirgesi ve yeni dosyaya işe giriş bildirimi yapılması istenmektedir.)

  11- İşyeri devri, nakli, adres değişikliklerinde sigortalıların durumu ne olacaktır?
  Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

  Kaynak: 5510 sayılı SGK Kanunu (Md.11)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikEtüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetlerde Kısmi KDV Tevkifatı nasıl uygulanır?
  Sonraki İçerikMakine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde Kısmi KDV Tevkifatı nasıl uygulanır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz