Ana Sayfa Vergi Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazın Finansal Kiralama Şirketine Satışından Elde Edilen Kazanç İstisna...

  Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazın Finansal Kiralama Şirketine Satışından Elde Edilen Kazanç İstisna Kapsamına Girer mi?

  1651
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ana sözleşmenize göre turizm faaliyetinin yanında taşınmaz ticareti ve kiralaması faaliyetinde bulunduğunuzu, şirket aktifinde bulunan merkez idare binası ile okul olarak kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen binanın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama şirketine satmak ve sözleşme bitiminde finansal kiralama edinimi ile yeniden devralmak istediğinizi belirterek, bu satıştan elde edilecek kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Anılan bendin parantez içi hükmünde ise taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oranın %100 olarak uygulanacağı ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartının aranmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde edilen kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Anılan istisnanın uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması” başlıklı bölümünde; “Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

  İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

  Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

  Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

  Örnek 2: İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.
  …” açıklamalarına yer verilmiştir.

  Ayrıca, 03.04.2013 tarih ve 8292 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tetkikinden Şirketinizin amaç ve konuları arasında; her türlü gayrimenkulün alım ve satımını yapmak, bu konuda işletmelere aracılık etmek faaliyetlerinin yer aldığı görülmüştür.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, merkez idare binanızın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla,  finansal kiralama şirketine satışından elde edeceğiniz kazancınız için,  diğer şartların da sağlanması kaydıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin parantez içi hükmü kapsamında kurumlar vergisi istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti ve kiralaması faaliyeti yer alan ve bilfiil bu faaliyetlerle iştigal eden şirketinizce, okul olarak kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen binanın satışından elde edilecek kazancın ise söz konusu istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Şubat 2016 Tarih ve 62030549-125[5-2013/353]-13420 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikVakıf İktisadi İşletmesinin A.Ş.’ye Dönüşmesi Halinde Damga Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?
  Sonraki İçerikİşveren İşçiyi Geçici Olarak Bir Başka İşverenin Yanında Görevlendirebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz