Ana Sayfa Vergi Promosyon Olarak Verilen Altın Gider Yazılabilir mi?

Promosyon Olarak Verilen Altın Gider Yazılabilir mi?

11743
0

Satışların artırılması amacıyla bayi ve alt bayilerden oluşan müşteriler için kampanya dâhilinde yapılacak alış tutarlarına göre kazanabilecekleri hediyelerin müşterinin tercihi doğrultusunda kendilerine verilmesi,
Söz konusu kampanyalar kapsamında, alış tutarlarına göre müşterilerin tercihleri doğrultusunda satıcı firma ile anlaşması bulunan firmalar tarafından alıcılara gram altın veya akaryakıt hediye çeklerinin bedelsiz olarak verilmesi durumunda, altın ve akaryakıt çeki temin edilen firmaların Satıcı adına fatura ettiği bedellerin kurumlar vergisi matrahının tespitinde pazarlama gideri olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile verilecek promosyonlara (hediyelere) ilişkin bedelsiz ve KDV’siz fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
               Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilebilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendiyle ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

               Yapılan giderlerin bu hüküm uyarınca indirim konusu yapılabilmesi için, giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması zorunludur. Bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

Buna göre, müşterilere alış tutarlarına bağlı olarak hediye/promosyon şeklinde verilen gram altın veya akaryakıt tutarlarının, işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

               Diğer taraftan, promosyon kampanyanız kapsamında kendilerine verilen gram altın veya akaryakıt hediye çekleri bedellerinin ise, bayi ve alt bayiler tarafından ticari kazancın/kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.

2-KDV YÖNÜNDEN
               Ticareti yapılan bir malın yanında verilen promosyon ürünlerinin KDV karşısındaki durumuyla ilgili olarak yayımlanan mülga 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümü ile 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-10.1) bölümünde; Kanunun 29/4 üncü maddesindeki yetki çerçevesinde, promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu KDV oranının;

– Satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde promosyon ürünü için yüklenilen KDV’nin tamamının indirim konusu yapılması,

– Satışı yapılan malın tabi olduğu KDV oranından yüksek olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen KDV den, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir.

               Satıcı tarafından düzenlenecek kampanya kapsamında herhangi bir bedel alınmaksızın müşterilerinizin tercihine göre promosyon olarak verilecek gram altın veya akaryakıt çekleri için KDV hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve promosyon ürünleri için yüklenilen KDV’nin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

3-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:
               213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın tarifi” başlıklı 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış; 231/5 inci maddesinde ise, faturanın mal teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

               Buna göre, SATICI tarafından kampanya kapsamında herhangi bir bedel alınmaksızın müşterilerin tercihine göre promosyon olarak verilen gram altın veya akaryakıt çekleri için fatura düzenlenmesine gerek yoktur.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikİkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler iş yeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır?
Sonraki İçerikİthalatta Matrah Nasıl Hesaplanır?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz