Ana Sayfa Vergi Ortalama Kar Haddi Nedir?

  Ortalama Kar Haddi Nedir?

  5865
  0

  1- ORTALAMA KAR HADLERİ KİMLER TARAFINDAN NASIL TESPİT EDİLİR?
  Ortalama kar hadleri Maliye Bakanlığınca; emtia ve iş nevilerine göre hazırlanacak cetveller üzerine;
  1.1- İl merkezlerinde o il defterdarının,
  1.2- Mazereti halinde teşkil edeceği maliye memurunun başkanlığı altında,
  1.2.1- Gelir müdürü,
  1.2.2- Vergi dairesi müdürü olmak üzere üç memur üye ile,
  1.3- Tüccarlar için il merkezindeki ticaret odalarınca,
  1.4- Esnaf ve sanatkârlar için kanunla kurulan esnaf dernekleri birliğince,
  1.5- Birlikleri yoksa esnaf ve sanatkâr teşekküllerince,
  1.6- Odaların, birlik ve teşekküllerin bulunmadığı yerlerde il merkezindeki belediyelerce seçilecek iki kişiden kurulan özel bir komisyon tarafından ilçeler itibariyle gayri safi kazanca göre ayrı ayrı tayin olunur.

  2- BELİRTİLEN KURULUŞLARCA SEÇİLEN ÜYELER KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?
  Bu kuruluşlarca seçilen üyeler
  2.1- Bir asıl,
  2.2- Bir yedek olmak üzere seçilir.

  3- ÜYELERİN SEÇİLEMEMESİ HALİNDE, ÜYELER KİM TARAFINDAN SEÇİLİR?
  Üyelerin Komisyon Başkanının talebi üzerine bir ay içinde seçilmemesi halinde, üyeler komisyon başkanının teklifi üzerine vali tarafından seçilir.

  4- MERKEZ İLÇESİ DIŞINDAKİ MÜKELLEFLERE AİT KAR HADDİ TESPİTİ NASIL YAPILIR?
  Merkez ilçesi dışındaki mükelleflere ait ortalama kar hadlerinin tespitinde, il merkezinden seçilmiş olan üyelerden birinin yerine o ilçelerden aynı mahiyetteki teşekküller tarafından seçilmiş olan bir üye toplantılara katılır.

  5- KOMİSYON NE KADAR SÜREDE TAKDİR İŞİNİ TAMAMLAR?
  Komisyon, defterdarın yazılı isteği tarihinden başlayarak üç ay içinde takdir işini tamamlar.
  Lüzum görülen yerlerde ve hallerde bu süre Maliye Bakanlığınca bir yıla kadar uzatılabilir.

  6- HAZIRLANAN ORTALAMA KAR HADLERİNE AİT CETVELLER HANGİ KURUMA VE NE ZAMAN GÖNDERİLİR?
  Düzenlenen ortalama kar hadlerine ait cetveller, düzenlenmelerini takip eden ay içinde Maliye Bakanlığı’na gönderilir.

  7- HATALI VEYA NOKSAN OLAN CETVELLERE NE YAPILIR?
  Maliye Bakanlığına gelmiş olan bu cetveller, Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonunca incelenerek hatalı ve noksan bulunanlar ile bölgeleri itibariyle uygunluk göstermeyenler gerekçeli olarak ilgili özel komisyonlara geri gönderilir.

  8- ÖZEL KOMİSYONA GERİ GELEN CETVELLER HAKKINDA NE YAPILIR?
  Özel komisyonlara geri gelen cetveller,
  8.1- Yeniden incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan,
  8.2- Düzeltme sebebi görülmeyenler hakkında ise gerekçeleri belirtildikten sonra Merkez Komisyonuna gönderilir.
  Merkez Komisyonu cetveller üzerinde son incelemesini yaparak ortalama kar hadlerinin kesin miktarlarını tayin eder.

  9- KESİNLEŞEN CETVELLER KİME BİLDİRİLİR?
  Kesinleşmiş ortalama kar hadlerine ait cetveller Maliye Bakanlığınca yerine (mahallerine) tebliğ olunur.

  10- VERGİ DAİRELERİ CETVELLERİN İLANINI NE ŞEKİLDE YAPAR?
  Vergi daireleri, Bakanlıktan gelen bu cetvelleri, bir ay süre ile, dairelerinin uygun bir yerine asmak suretiyle ilan ederler. Bu cetveller ayrıca Resmi Gazete ile ilan olunur.

  11- ORTALAMA KAR HADLERİ TESPİT KOMİSYONUNDA HANGİ KURUMDAN KİMLER BULUNUR?
  Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu;
  Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında,
  11.1- Gelirler Genel Müdürü,
  11.2- İlgili Genel Müdür Baş Yardımcısı
  11.3- Bunların tevkil edeceği kimselerle Türkiye Ticaret Odaları,
  11.4- Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin iki temsilcisinden kurulur.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikSosyal Güvenlik Kurumunda 2018-Şubat itibariyle kaç kişi çalışıyor?
  Sonraki İçerik4/a Kapsamındaki Sigortalı Sayıları ve Sosyal Güvenlik Kapsamı

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz