Ana Sayfa Çalışma Hayatı Meslek Hastalığı Nedir Biliyor musunuz?

  Meslek Hastalığı Nedir Biliyor musunuz?

  2912
  0

  1- Meslek hastalığı nedir?
  Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

  2- Meslek hastalığı tanısı konulması için gerekenler nelerdir?
  – Hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamının arasında zorunlu nedensellik bağı olması,
  – Kişinin SGK’lı olması,
  – Hastalığın;
  – Meslek hastalığı listesinde yer alması,
  – Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyeti olması,
  – Hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması,
  – Meslek hastalığının yetkili hastanelerde hekim raporuyla belirlenmesi,
  – Kurum Sağlık Kurulu tarafından onaylanması,
  – Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıklar olması

  3- Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun tespitinin yapılması zorunludur!
  –  Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
  –  Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

  4- Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmışsa Kanun haklarından faydalanabilmek için neler yapılması gerekir?
  Meslek hastalığı sigortalı işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için,

  Eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.

  Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler.

  5- Meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olan hastalığın tespiti nasıl yapılır?
  Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

  6- Meslek hastalığı tespit edildiğinde sigortalı ve işveren tarafından ne şekilde Kuruma bilgi vermek zorundadır?
  – Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
  – Sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

  7- Meslek hastalığını bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya sigortalıya ne tür işlem yapılır?
  Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

  8- Meslek hastalığı bildirimleri ile ilgili soruşturmaları kimler yapar?
  Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

  Kaynak: 5510 Sayılı SGK Kanunu (Md.14)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKıdem tazminatından SGK ve Gelir vergisi Kesintisi yapılır mı?
  Sonraki İçerikYeni Af paketinde neler var? Mayıs 2018

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz