Ana Sayfa TTK LTD.ŞTİ. Müdürlerinin Devredilemez Görev ve Yetkileri Nelerdir?

  LTD.ŞTİ. Müdürlerinin Devredilemez Görev ve Yetkileri Nelerdir?

  6275
  0

  1- LTD.ŞTİ.’LERDE YÖNETİM VE TEMSİL KİM TARAFINDAN YAPILIR?
  1.1-
  Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
  1.2- Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
  1.3- Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

  2- LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜNÜN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE NE YAPILIR?
  2.1-
  Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
  2.2- Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.
  2.3- Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır.
  Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

  3- LTD.ŞTİ. MÜDÜRLERİNİN DEVREDİLEMEZ VE VAZGEÇİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?
  Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler;
  3.1- Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi,
  3.2- Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi,
  3.3- Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması,
  3.4- Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi,
  3.5- Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması,
  3.6- Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi,
  3.7- Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
  3.8- Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi,

  4- MÜDÜRLER HANGİ HALLERDE ALDIKLARI KARARLARI GENEL KURUL ONAYINA SUNMALIDIR?
  Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin;
  4.1- Aldıkları belirli kararları ve
  4.2- Münferit sorunları,
  genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu ortadan
  kaldırmaz, sınırlandırmaz.

  ***Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52’nci madde hükümleri saklıdır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikHangi Sosyal Teslim ve Hizmetler KDV’den İstisna Edilmiştir?
  Sonraki İçerikSGK işyeri tescili şirket kuruluşunda otomatik olarak yapılacak

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz