Ana Sayfa Vergi Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar Hangileri Biliyor musunuz?

  Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar Hangileri Biliyor musunuz?

  8076
  0

  Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır;
  1- Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen,
  1.1- Okullar,
  1.2- Okul atölyeleri,
  1.3- Konservatuvarlar,
  1.4- Kütüphaneler,
  1.5- Tiyatrolar,
  1.6- Müzeler,
  1.7- Sergiler,
  1.8- Numune fidanlıkları,
  1.9- Tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları,
  1.10- Yarış yerleri,
  1.11- Kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.

  2- Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen,
  2.1- Hastane,
  2.1- Klinik,
  2.3- Dispanser,
  2.4- Sanatoryum,
  2.5- Huzurevi,
  2.6- Çocuk bakımevi
  2.7- Hayvan hastanesi ve dispanseri,
  2.8- Hayvan bakımevi,
  2.9- Veteriner bakteriyoloji,
  2.10- Seroloji,
  2.11- Distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar. 

  ***Bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri bu muafiyeti ortadan kaldırmaz.

  3- Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen,
  3.1- Şefkat, rehin ve yardım sandıkları,
  3.2- Sosyal yardım kurumları,
  3.3- Yoksul aşevleri,
  3.4- Ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları,
  3.5- Darülaceze atölyeleri,
  3.6- Öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.

  4- Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.

  5- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler.

  6- Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.

  7- Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.

  8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Şans oyunları lisans veya işletim

  hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar. (2)

  9- Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askerî fabrika ve atölyeler.

  10- İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen,
  10.1- Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
  10.2- Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,
  10.3- Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.
  10.4- Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam,
  çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri.

  Kaynak: Kurumlar Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikNakit Esaslı ve Tahakkuk Esaslı Muhasebeleştirmenin Karşılaştırması
  Sonraki İçerikBilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki İlişki

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz