Ana Sayfa Vergi Küçük Esnaflar, Doktorlar, Avukatlar, Mali Müşavirler! Bu Haber Sizleri İlgilendiriyor!

  Küçük Esnaflar, Doktorlar, Avukatlar, Mali Müşavirler! Bu Haber Sizleri İlgilendiriyor!

  3152
  0

  Küçük Esnaflar, Doktorlar, Avukatlar, Mali Müşavirler Bu Haber Sizleri İlgilendiriyor!
  Artık Bu Mükellefler De Ba-Bs Formu Verecek – 2017figures-1372458

  13.12.2016 Tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı TEBLİĞ TASLAĞI önerildiği şekilde yürürlüğe girerse Ba-Bs formları ile ilgili köklü değişiklikler yapılmış olacak.

  TASLAK Tebliğ, değişikliğe uğramadan yürürlüğe girerse;

  1- İşletme hesabı esasına göre defter tutan ESNAF’lar. (Bakkal, Ayakkabı tamircisi, Kırtasiye, Kuruyemişçi vb.)

  2- Serbest meslek kazanç defteri tutan (S.M.M.M., YMM, Doktor, Avukat, Danışmanlar vb.)

  3- Zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

  4- Hasılat 50.000 TL olanlar zorunluluk kapsamında.
  Sayılanlardan 2015 sonu veya 2016 sonu hasılatları 50.000 TL’nin üzeri olanlar 2017 Ocak ayından itibaren Bilanço esasına göre defter tutan şahıs firmaları, ortaklıklar ve şirketler gibi Ba-Bs formlarını her ay vergi dairesine vermek zorundadırlar.

  2015 ve 2016 yılı içinde hasılatları 50.000 TL’ye ulaşan mükellefler ise 50.000 TL hasılata ulaşıldığı tarihin içinde bulunduğu aydan başlamak üzere Form Ba ve Form Bs bildirimi vermekle yükümlüdürler.

  Özetle yıl içinde 50.000 TL hasılata ulaşanların mükellefiyeti o ayda hemen başlayacak!!!

  5- İşletme-Serbest Meslek-Zirai İşletme Ba-Bs bildirim Haddi nedir?
  3.000 TL – KDV Hariç
  İşletme hesabı esasına göre defter tutan, serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2017 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alış/satışlarında uygulanacak hadler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  Ba HADDİ
  Bir kişi veya kurumdan KDV hariç 3.000 TL ve üzerinde yapılan tüm mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo III alanında;
  Bir kişi veya kuruma KDV hariç 3.000 TL ve üzerinde yapılan mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs’nin Tablo III alanında

  Her bir kişi veya kurum için ayrı satırda toplam belge adedi ve tutarı ile bildirilecektir.

  6- 3.000 TL KDV Hariç altında olanlar da bildirilecek!

  • Bir kişi veya kurumdan KDV hariç 3.000 TL altında yapılan tüm mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo IV alanında,
  • Bir kişi veya kuruma KDV hariç 3.000 TL altında yapılan tüm mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs’nin Tablo IV alanında tüm işlemlerin toplam tutar ve toplam belge adedi ile bildirilecektir.

  7- Hangi Belgeler Ba-Bs formu ile bildirilecektir.

  • Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu bileti gibi) Form Ba ve Form Bs bildirimine dâhil edilecektir.

  8- Kamu Kurumları ve Belediye ödeme makbuzları bildirilmeyecektir!
  Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ödenen vergi, resim, harç, şerefiye bedeli ve ceza makbuzları bildirim formlarına dahil edilmeyecektir.

  9- Kuruşlar gösterilecek midir?

  • Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.
  • Tablo II alanına girilecek belge bazlı alış ve/veya satışlarda kuruş ihmali belge bazında yapılacaktır.
  • Tablo III alanında bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
  • Tablo IV alanına, yapılan alış ve/veya satışlar toplam belge ve tutar bazında girileceğinden kuruş ihmali belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
  • Birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir. Bu faturalarda yer alan tutarların bu Tebliğde belirtilen ilgili hadlere göre Form Ba ve Form Bs ile bildirilmesinde, faturaların son sayfasında yer alan tarih ve sayı bilgileri dikkate alınacaktır.

  10- Yük yine Muhasebe meslek camiasının üzerine yüklenecektir.

  Kamunun istatistik, denetim, bilgi alma vb. amaçlarla mükelleften hazırlanmasını istediği formlar, sonuç olarak SM, SMM ve YMM kişi ve firmaları tarafından hazırlandığı veya organize edildiği için meslek camiası içinde yeni yılda yeni bir iş yükü daha geldi diye yorumlara neden olmuştur.

  Üstelik Ba-Bs bildirimlerinin kapsamı da genişletilmiştir.

  1- Belirlenen haddin üzerinde olan işlemler Müşteri/Tedarikçi bazında
  2- Fatura düzenleme sınırı (2016 için 900 TL) ile 3.000 TL arasındakiler ayrı ve tek satırda toplam olarak ve belge adedi bilgisi ile
  3- Fatura düzenleme sınırı (2016 için 900 TL) altında olanlar ayrı ve tek bir satırda ve toplam olarak belge adedi bilgisi ile bildirilecektir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Tarih: 15 Aralık 2016

  Önceki İçerikAnonim Şirketler 2017 Yılı İçin Hangi Defterleri Tasdik Edeceklerdir?
  Sonraki İçerik2016 Eylül İşsizlik Oranı Açıklandı!!!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz