Ana Sayfa Vergi Kredi Kartı İle Yapılan Alışverişlerde BSMV Ödenir Mi?

  Kredi Kartı İle Yapılan Alışverişlerde BSMV Ödenir Mi?

  2130
  0

  1- BSMV MÜKELLEFİYETİ HANGİ ŞARTLARDA DOĞAR?
  Banka muamele ve hizmetlerinden olduğundan, bu işlemleri 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve 6493 sayılı Kanunlarına göre esas iştigal konusu olarak yapan elektronik para ve ödeme kuruluşlarının banker kapsamında BSMV mükellefiyeti doğar.

  2- KARTLA YAPILAN ÖDEMELERDE TAHSİL EDİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLERDE VERGİLENDİRME OLACAK MI?
  Elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının vergilendirilmesi esastır. Komisyon tutarının bir kısmının yurt dışında veya yurt içinde yerleşik bir kuruluşa aktarılmasının BSMV matrahına etkisi bulunmaz.

  3- ELEKTRONİK PARA İLE YAPILAN ÖDEMELERDE KOMİSYON ALINIR İSE, BU TUTAR İŞLEM MALİYETİ SAYILIR MI?
  Ödeme hizmetlerinde, elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından diğer mükelleflere işlemle doğrudan bağlantılı olarak hesaplanıp işlem başına aktarılan bir komisyon tutarı bulunması halinde bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir.
  Ancak işlem anında ortaya çıkmayan veya işlem anında ortaya çıkmakla birlikte tutarı net bir şekilde hesaplanamayan maliyet unsurları lehe alınan paranın hesabında dikkate alınmaz.

  4- SANAL POS HİZMETİ VEREN KURULUŞLARIN LEHİNE ALINANA PARALARDA BSMV DİKKATE ALINIR MI?
  Gerçekleştirilen sanal POS hizmetinde ödeme kuruluşu tarafından lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

  Örnek:
  Bay (A), ödeme kuruluşu ile anlaşmalı bir alışveriş mağazasından 200 TL tutarında bir mal almıştır.
  Bu işlem nedeniyle ödeme kuruluşu alışveriş mağazasına verdiği sanal POS hizmeti nedeniyle bu mağazadan 10 TL komisyon tahsil etmiş olup, bu tutarın 6 TL’sini verdiği hizmetten dolayı Bay (A)’nın POS bankasına komisyon olarak aktarmıştır.

  Yapılacak işlem:
  Buna göre, ödeme kuruluşunun lehe aldığı 4 TL üzerinden BSMV hesaplaması, POS bankasının da ödeme kuruluşunca kendisine aktarılan 6 TL üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

  5- ELEKTRONİK PARA İHRACINA İLİŞKİN ÖDEME HİZMETLERİ SUNUN KİŞİLER BSMV MÜKELLEFİYETİ OLUŞUR MU?
  Elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar bu Kanun kapsamı dışında sayıldığından mezkûr Kanun kapsamında olmayan söz konusu elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerini sunan kişilerin BSMV mükellefiyeti oluşmaz.

  6- TÜRKİYE’DEN PARA HAVALESİ YAPILDIĞI ZAMAN TAHSİL EDİLEN KOMİSYONLARDA BSMV HESAPLANIR MI?
  EVET.
  Türkiye’den yurt dışına doğrudan kendisine bağlı şubeler aracılığıyla yapılacak para havalesi işlemlerinde, ödeme kuruluşunun şubelerinin tahsil ettiği komisyon tutarının tamamı üzerinden ödeme kuruluşu tarafından BSMV hesaplanması gerekir. 

  7- TÜRKİYE’DEN PARA HAVALESİ YAPAN TEMSİLCİLERİN BMSV MÜKELLEFİ OLMASI HALİNDE HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN BSMV HESAPLANIR?
  Türkiye’den yurt dışına yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyonu kestikten sonra kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

  8- TÜRKİYE’DEN PARA HAVALESİ YAPAN TEMSİLCİLERİN BMSV MÜKELLEFİ OLMAMASI HALİNDE HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN BSMV HESAPLANIR?
  Türkiye’den yurt dışına yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyonu kestikten sonra kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir. 

  9- YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE YAPILAN HAVALELERDE BSMV NASIL HESAPLANIR?
  Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak para havalesi işlemlerinde havale tutarının ödeme kuruluşundan veya şubesinden çekilmesine bağlı olarak yurt dışından aktarılacak komisyon tutarı üzerinden ödeme kuruluşunca BSMV hesaplanması gerekir.

  10- YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’YE YAPILAN HAVALE İŞLEMLERİNE ARACILIK EDENLERİN BSMV MÜKELLEFİ OLMASI DURUMUNDA KOMİSYON TUTARI NASIL HESAPLANIR?
  Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin ödeme kuruluşunca kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden, ödeme kuruluşunun ise temsilciye aktaracağı komisyon tutarı dışında kendisine kalan tutar üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

  11- YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’YE YAPILAN HAVALE İŞLEMLERİNE ARACILIK EDENLERİN BSMV MÜKELLEFİ OLMAMASI DURUMUNDA KOMİSYON TUTARI NASIL HESAPLANIR?
  Yurt dışından Türkiye’ye yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin ödeme kuruluşunca kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden KDV, ödeme kuruluşunun ise temsilciye aktaracağı komisyon tutarı dışında kendisine kalan tutar üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

  12- TÜRKİYE İÇİNDE PARA HAVALESİ İŞLEMLERİNDE ARACILIK EDEN TEMSİLCİ BSMV MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİ HALİNDE BSMV NASIL HESAPLANIR?
  Yurt içinden yurt içine yapılacak para havalesi işlemlerinde, işleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde; yurt içindeki temsilcinin kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV, ödeme kuruluşunun ise yurt içindeki temsilcinin payına düşen komisyon haricindeki kendisine kalan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

  Örnek:
  Ankara’da yaşayan Bay (A), İstanbul’da yaşayan kardeşine ödeme kuruluşunun temsilcisi BSMV mükellefi olmayan (Y) A.Ş. aracılığıyla 1.000 TL göndermiş, (Y) A.Ş. bu işlem için 10 TL komisyon tahsil etmiştir.
  (Y) A.Ş. tahsil ettiği komisyonun 3 TL’sini keserek 7 TL’sini ödeme kuruluşuna aktarmıştır.
  Ödeme kuruluşu da kendisine aktarılan 7 TL’nin 3 TL’sini paranın çekileceği İstanbul’daki BSMV mükellefi olmayan (Z) AŞ’ye aktarmıştır.

  Yapılacak İşlem:
  Buna göre, ödeme kuruluşunun lehe aldığı 4 TL üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.
  (Y) ve (Z) AŞ’nin ise 3’er TL üzerinden KDV hesaplamaları gerekir.

  13- MOBİL ÖDEMELERDE, ÖDEME KURULUŞUNA VERİLEN PARALAR ÜZERİNDEN BSMV HESAPLANIR MI?
  Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan mobil ödeme hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir. Komisyon tutarının bir kısmının ödeme kuruluşunca başka bir kuruluşa aktarılması halinde söz konusu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir.

  Örnek:
  Bayan (A), bir alışveriş mağazasının internet sayfası üzerinden mobil ödeme seçeneği ile 100 TL tutarında bir mal almıştır. Ödeme kuruluşu alışveriş mağazası ile yaptığı anlaşma uyarınca alışveriş mağazasından mal satışına ilişkin aracılık hizmeti nedeniyle 5 TL komisyon keserek, kalan 95 TL’yi alışveriş mağazasının hesabına aktarmıştır.
  Buna göre, ödeme kuruluşunun lehe aldığı 5 TL üzerinden BSMV hesaplaması gerekir. 

  14- FATURA ÖDEMELERİNDE FAZLA ALINAN TUTARLARDA BSMV HESAPLANIR MI?
  Fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca fatura ödemesini yapandan ve/veya faturaya bağlı alacağını tahsil edenden lehe alınan tutar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.
  İşleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde temsilci tarafından kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanması gerekir. Ödeme kuruluşunun ise temsilci tarafından kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

  Örnek:
  Ödeme kuruluşunun temsilcisi (Y) A.Ş. tarafından 500 TL tutarında fatura tahsilatı için fatura bedeli ve buna ilişkin 3 TL komisyon alınmış olup, tahsil edilen komisyon tutarının 2 TL’si ödeme kuruluşuna aktarılmıştır.

  Yapılacak İşlem:
  Buna göre, ödeme kuruluşu tarafından 2 TL üzerinden BSMV hesaplanması, (Y) A.Ş. tarafından da toplam komisyon tutarı içindeki kendi payına düşen komisyon tutarı olan 1 TL üzerinden KDV hesaplanması gerekir.

  15- ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARININ ŞUBELERİ TARAFINDAN VERİLEN ÖDEME HİZMETLERİ NASIL BEYAN EDİLİR?
  Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergilemede güvenliği ve kolaylığı sağlamak amacıyla elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi uygun görülmüştür.

  Kaynak : Resmi Gazete (11.03.2017 – 30004)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikİndirim Konusu Yapılacak Prim Tutarının Tespitinde Hangi Ücretler Esas Alınır?
  Sonraki İçerikEngellilerin Araç Alımında (İlk İktisabında) ÖTV Doğar mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz