Ana Sayfa Vergi Kooperatifin Orman İşleri Müdürlüğü’ne Vermiş Olduğu Taahhüt Gereği Yapılan İşler İçin Kurumlar...

  Kooperatifin Orman İşleri Müdürlüğü’ne Vermiş Olduğu Taahhüt Gereği Yapılan İşler İçin Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulanabilir mi?

  1703
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Kooperatifin Orman İşletme Müdürlüğüne vermiş olduğu taahhüte göre Toprak Muhafaza sahalarında fidan sulama ve çanak yapımı işlerinin kurumlar vergisine tabi olunup olmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kooperatifiniz ile Orman İşletme Müdürlüğü arasında 15.06.2012 tarihinde imzalanan Sözleşmenin 4’üncü maddesi uyarınca adı geçen Müdürlüğe xxx ve xxx Toprak Muhafaza sahalarında fidan sulama ve çanak yapımı işlerinin taahhüt edildiğinden bahisle bu faaliyetten dolayı kurumlar vergisine tabi olunup olunmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

  Tarımsal kalkınma kooperatiflerinde esas amaç, ortaklarca üretilen ürünlerin kooperatif tarafından en elverişli koşullarda pazarlanarak, elde edilen kazancın ortaklara kooperatifte yaptıkları işlem oranında risturn olarak dağıtılmasıdır.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.13. Kooperatifler” başlıklı bölümünde muafiyet şartları detaylı olarak açıklanmış, takip eden bölümlerde ise ortak dışı işlemler kooperatif türlerine göre ayrıntılı olarak örneklendirilmiş olup aynı Tebliğin “4.13.1.4. Sadece ortaklarla iş görülmesi” başlıklı bölümünde de;

  “Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarının ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının sağlanıp korunmasını amaçladıkları için faaliyetin normal olarak sadece ortaklarla sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hüküm bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmektedir.

  Ortak dışı işlemler, sadece ortak olmayanlarla yapılan işlemleri değil, ortaklarla kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda yapılan işlemleri de kapsamaktadır.”
  açıklamasına yer verilmiştir.

  Kooperatifçe yapılan bir işlemin ortak içi işlem olarak dikkate alınabilmesi için; işlem, faaliyet amacına, diğer bir ifadeyle, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilen uğraşı konusuna dâhil olmalıdır ve faaliyet amacına dahil olan işin münhasıran kooperatif ortağıyla yapılması gerekmektedir.

  Özelge talep formunuz ekinde alınan “Ana Sözleşme”nin 7’nci maddesinin f bölümünde “Her çeşit orman ürününün istihsal, imal, nakil, depolama ve istif işlerinin yapılmasında ortaklarına yardımcı olmak veya bu işleri yapmak, orman idaresince verilecek asli ve tali orman ürünleri ve orman atıklarını değerlendirmek, Orman Kanunu ve ilgili mevzuata göre ortaklarına ormanda iş sağlamak, kredi vermek, özel ağaçlandırma yapmak, yaptırmak” Kooperatifinizin çalışma konusu olarak sayılmıştır.

  Buna göre, Kooperatifiniz tarafından 15.06.2012 tarihli sözleşme ile Orman Müdürlüğüne karşı taahhüt edilen, kooperatif ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusuna dâhil olan işin münhasıran kooperatif ortakları ile yapılarak elde edilen kazancın tamamının ortaklara dağıtılması ve Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-k maddesinde yer alan diğer şartların da taşınması halinde, Kooperatifinizin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  9 Temmuz 2014 Tarih ve 38418978-125[4-14/3]-696 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTürkiye’de İrtibat Bürosu Bulunan Yurt Dışı Firmalara Yapılan Yazılım Hizmetleri Kurum Kazancı Tespit Edilirken İndirim Konusu Yapılır mı?
  Sonraki İçerikYurt Dışında Elde Edilen Faiz Gelirlerinden Yapılan Vergi Kesintileri Kurumlar Vergisinden Mahsup Edilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz