Ana Sayfa Vergi Kooperatif Bünyesinde Gece Bekçisi ve Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Ortak Dışı Bir İşlem...

  Kooperatif Bünyesinde Gece Bekçisi ve Mevsimlik İşçi Çalıştırılması Ortak Dışı Bir İşlem Sayılır mı?

  2705
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma şartı bulunup bulunmadığı.
  İlgi : … / … / … tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile 11.02.2014 tarihinden itibaren tarımsal sulama kooperatifi olarak faaliyet gösterdiğiniz belirtilerek, gece bekçisi ile mevsimlik işçi çalıştırmanızın “ortak dışı işlem” sayılıp sayılmayacağı ile kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için üst birliğe üye olma şartının bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinde kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olup aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kooperatifler belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuş olup, bu şartlara ana sözleşmelerinde yer vermeyen ya da yer vermekle beraber bu şartlara fiilen uymayan kooperatiflerin muafiyet hükümlerinden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri haricindeki kooperatiflerin ana sözleşmesinde;

  – Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına,
  – Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine,
  – Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına,
  – Sadece ortaklarla iş görülmesine
  dair hükümlerin bulunması ve bu şartlara da fiilen uyulması halinde Kurumlar Vergisi muafiyetine tabidir.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.13.1.4. Sadece ortaklarla iş görülmesi” başlıklı bölümünde de;

  “Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarının ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının sağlanıp korunmasını amaçladıkları için faaliyetin normal olarak sadece ortaklarla sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hüküm bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmektedir.

  Ortak dışı işlemler, sadece ortak olmayanlarla yapılan işlemler değil, ortaklarla kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda yapılan işlemleri de kapsamaktadır.”
  açıklamasına yer verilmiştir.

  Buna göre, Kooperatifiniz bünyesinde gece bekçisi ve mevsimlik işçi çalıştırılması ortak dışı bir işlem olarak değerlendirilmeyeceğinden Kurumlar Vergisi Kanununun ‘ üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ve 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.13.) bölümünde belirtilen şartları taşımanız halinde kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

  Öte yandan, kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için Kurumlar Vergisi Kanununda üst birliğe üye olma şartı bulunmamaktadır.

  Kaynak: Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
  7 Ağustos 2014 Tarih ve 17192610-125[ÖZG-14/12]-228 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTürkiye’de İş Hizmetleri
  Sonraki İçerikVakfa Ait Taşınmazların Satışından Elde Edilen Gelir Nasıl Vergilendirilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz