Ana Sayfa Vergi Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Hesaplanır mı?

  Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Hesaplanır mı?

  1701
  0

  KİRA SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DAMGA VERGİSİ HÜKÜMLERİ

  1- KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ EHSAPLANIR MI?
  Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulur.

  2- 2017 YILI İÇİN KİRA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANI KAÇTIR?
  2017 yılı için binde 1,89 oranında damga vergisi hesaplanır.

  3- SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUNMASI DURUMUNDA VERGİ NE ZAMAN BEYAN EDİLİR VE ÖDER?
  Bu kâğıtlara ilişkin damga vergisi kâğıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

  4- SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYANLAR VERGİYİ NE ZAMAN BEYAN EDER VE ÖDER?
  Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

  5- DAMGA VERGİSİ KÂĞIDI DÜZENLEYENLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
  Damga vergisine tabi kâğıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu vardır. Bu nedenle kâğıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterlidir.

  6- DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA OLAN DURUMLAR NELERDİR?
  6.1- Gelir vergisinden muaf esnaf,
  6.2- Muaf serbest meslek erbabı,
  6.3- Basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dâhil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri,
  6.4- Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri,
  6.5- Gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dâhil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri
  damga vergisinden istisnadır.

  ***Ancak, 09.08.2016 tarihinden önce düzenlenen istisna kapsamındaki kira Sözleşmelerinin ayrıca kiracı ve kiralayan yanında adi kefil veya müteselsil kefil, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  ***Diğer taraftan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29/c-7 ve 8. maddeleriyle; 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar başlıklı bölümünün (31) ve (32) numaralı fıkralarında yer alan kira mukavelenameleri ibareleri kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar Şeklinde değiştirildiğinden, 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 09.08.2016 tarihinden itibaren damga vergisinden istisna olan söz konusu kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır.

  Kaynak: Damga Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKira Geliri Elde Edenler Yıllık Gelir Vergisini Nereye ve Nasıl Öderler?
  Sonraki İçerikAtık Madeni Yağ Geri Kazanımı Tesisleri Tarafından Geri Kazanılan Mallar ÖTV’ye Tabi midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz