Ana Sayfa Vergi Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir?

  Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir?

  2236
  0

  1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA KONU OLAN SERMAYEDE MEYDANA GELEN EKSİLMELER ZARAR SAYILIR MI?
  HAYIR.
  Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.

  2- ZARARLAR KAÇ YIL GİDER OLARAK KİRA GELİRİNDEN DÜŞÜLEBİLİR?
  Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar, 5 yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebilir.

  3- GİDER OLARAK DÜŞÜLEBİLECEK ZARARLARA AİT İSTİSNALAR NELERDİR?
  Bu durumun 2 istisnası vardır;
  3.1- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir.
  3.2- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılan iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.

  4- KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ YAPILIR MI?
  Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar.

  5- KİRACI OLAN KİŞİ VE KURUMLAR HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN NE KADAR GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPABİLİR?
  Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.
  Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır.

  Örnek:
  3 aylık veya 1 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

  6- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN KİRACI VERGİ KESİNTİSİ YAPAR MI?
  Kiracı, basit usulde vergilemeye tabi bir mükellef ise; vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmadığından, kira ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapmayacaktır.

  ***Kiraya verilen gayrimenkulün hem konut hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı işyeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır.

  7- HANGİ MÜKELLEFLER KİRA GELİRİ BEYANI VERİRLER?
  Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;
  7.1- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını aşanlar (2016 yılı için 3.800 TL),
  7.2- İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını aşanlar (2016 yılı için 30.000 TL),

  ***Beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

  7.3- Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir. (2016 yılı için 1.580 TL)

  ***Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinin beyanında (Örneğin, basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira gelirlerinde olduğu gibi), 1.580 TL’lik tutar bir istisna olmayıpbeyanname verme sınırıdır. Bu tutarı aşan bir işyeri kira geliri olduğunda tamamı beyan edilecektir.

  8- AYRI MAL VE HAKLARA SAHİP OLAN AİLE BİREYLERİ KİRA BEYANNAMESİNİ NASIL VERİR?
  Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir.
  Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır.

  9- KÜÇÜK VE KISITLILARIN MÜKELLEF OLMASI HALİNDE KİRA BEYANNAMELERİNİ KİMLER TARAFINDAN İMZALANIR?
  Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanır.

  10- HİSSELİ MAL VE HAKLARDA KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
  Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKira Beyannameleri Ne Zaman Ve Nasıl Verilir?
  Sonraki İçerikBayramda Çalışılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz