Ana Sayfa Vergi İşyeri Nakli İçin Serbest Dolaşım İşlemleri Nasıl Yapılır?

  İşyeri Nakli İçin Serbest Dolaşım İşlemleri Nasıl Yapılır?

  1585
  0

  İşyeri nakli muafiyeti; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma giren sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınmasıdır.

  1- İŞYERİ NAKLİ İÇİN MUAFİYET HAKKI VE SINIRLARI NEDİR?
  Muafiyet;
  1.1- Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,
  1.2- Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
  1.3- Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan eşya ve malzeme ile sınırlıdır.
  1.4- Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amacına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.
  1.5- Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.
  1.6- Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler ile mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbest meslek veya benzer bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de birinci fıkrada belirtilen muafiyet tanınır.

  2- İŞYERİ NAKLİ İÇİN EŞYANIN GETİRİLME SÜRELERİ NE KADARDIR?
  2.1-
  Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla eşya ve malzemenin, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirildiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur.
  2.2- Belirtilen süre içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

  3- İŞYERİ NAKLİ MUAFİYETTEN FAYDALANMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?
  Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibi kişi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine başvurulması gerekmekte olup başvurulan gümrük idaresi tarafından işlemler sonuçlandırılır.

  3.1- Yurt dışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler;
  3.1.1- Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge,
  3.1.2- İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler,
  3.1.3- Serbest dolaşıma girişi istenilen makine ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler,
  3.1.4- Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi,
  3.1.5- Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.

  3.2- Türkiye’den temin edilecek belgeler;
  3.2.1- İşyeri açma izin belgesi,
  3.2.2- Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi.

  4- NELER İŞYERİ NAKLİ MUAFİYETİ KAPSAMI DIŞINDADIR?
  Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır;
  4.1- Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları,
  4.2- Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar,
  4.3- Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar.

  Kaynak: Resmi Gazete (06.06.2017 – 30088)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDevlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz ve Alım Satım Kazançları İçin Beyanname Verilecek midir?
  Sonraki İçerikE-Defter Beratı Oluşturma Sürecinde Muhasebe Kayıtları da Gelir İdaresi Başkanlığına Aktarılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz