Ana Sayfa SGK İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafından İsviçre’den Emeklilik Geliri Elde Eden Türkiye’de İkamet...

  İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafından İsviçre’den Emeklilik Geliri Elde Eden Türkiye’de İkamet Eden Kişilerden Onaylatılması İstenilen Form Nasıl Düzenlenir?

  2200
  0

  1- TÜRKİYE İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA GEREĞİ İKAMET BELGESİ NE İÇİN VE KİM TARAFINDAN DÜZENLENMEKTEDİR?
  Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Mukim başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca Türkiye’de mukim olan kişilerin, İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesi, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenmektedir.

  2- İKAMET BELGESİ İLE BERABER HANGİ FORM NEREYE VERİLMELİDİR?
  Türkiye’de mukim olan kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesinde Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen mukimlik belgesinin yanı sıra, bir örneği ekte yer alan formun (Q-IS) renkli olarak işaretlenen bölümlerinin de bu kişilerce doldurularak İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

  ***İsviçre ile varılan mutabakat çerçevesinde, ilgili kişilerin elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca iadesi için İsviçre yetkili makamlarına yapacakları başvuruda duyuruda yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.

  3- Q-IS FORMUNUN İBRAZI HALİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
  Q-IS Formunun doldurulmaması gerekçesiyle Anlaşmadan yararlandırılmayan Türkiye’deki mukimlerinin iade talep başvurularında, bu duyuruda belirtilen formun ibraz edilmesi durumunda İsviçre’de zamanaşımı süreleri bakımından daha önce yapılmış olan başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

  ***Q-IS Formunun doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu formun (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities – Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm) başlıklı kısmı hariç olmak üzere, Türkçe tercümesi de Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılmış olup duyuru ekinde yer almaktadır. Ancak başvuruda, İngilizce orijinal formun doldurulması gerekmektedir.

  4- Q-IS FORMUNA HANGİ BİLGİLER YAZILIR?
  Formun (Application to refund the withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı birinci sayfasında yer alan bölümde (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”) ne tür emekli maaşı elde edildiğine ilişkin kutucuğun işaretlenmesi;
  4.1- Kişisel bilgilere (Personal details),
  4.2- Türkiye’deki ev adresi bilgisine (Home address abroad),
  4.3- Kanuni temsilcinin olması halinde buna ilişkin bilgilere (Name and address of representative (optional)),
  4.4- Emeklilik ödemesi yapan kurumun unvan ve adres bilgilerine (Name and address of pension fund),
  4.5- Vergi iadesine konu olacak döneme ilişkin emekli maaşına ait tutar ve vergi kesintisi bilgilerine (Pension gross (periodic)),
  4.6- Ödeme dönemine (Time range),
  4.7- Emeklilik toplu ödeme bilgilerine (Lump sum gross (one-off)),
  4.8- İsviçre’de yanında çalışılan en son işverenin unvan ve işyeri adres bilgilerine (Name and address of the last employer in Switzerland)
  ait alanların ilgili kişilerce eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

  ***Bu bölümün altında yer alan (To Be Filled In By The Foreign Tax Authorities “Yurtdışındaki Vergi İdarelerince Doldurulacak Bölüm”) başlıklı kısım boş bırakılacaktır.

  5- Q-IS FORMUNA EK HANGİ BİLGİLER YAZILIR?
  formun vergi iadesine ilişkin ek bilgilerin istendiği (Supplementary information for the refund of withholding tax on payments by pension funds domiciled in Switzerland) başlıklı ikinci sayfasında yer alan bölümdeki (To Be Filled In By The Taxpayer “Mükellef Tarafından Doldurulacak Bölüm”);
  5.1- Kişisel bilgilere (Personal details) ve
  5.2- Emekli maaşı üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintisinin iadesine ilişkin ödeme detaylarına (Payment details for the refund of withholding tax)
  ait alanların da eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

  ***İsviçre’deki değişik kantonlarca doldurulması istenilen formların Q-IS formundan kısmen farklı olması, izlenecek yöntemde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.

  ***Mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığına yapacakları mukimlik belgesi başvurularında, yukarıda bahsedilen ve kendileri tarafından doldurulan formun da başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

  6- TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN KİŞİLERİN İSVİÇRE’DEN ELDE ETTİKLERİ EMEKLİLİK GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN VERGİ KESİNTİSİNİN İADESİ İÇİN DÜZENLENEN BELGELER NEREYE GÖNDERİLİR?
  Türkiye’de mukim kişilerin İsviçre’den elde ettikleri emeklilik gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisinin iadesi için Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen mukimlik belgesinin İngilizce nüshasıyla birlikte, söz konusu İngilizce formun da İsviçre yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

  7- İADE BAŞVURUSU EKİNDE GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAK VE BİLGİLER NELERDİR?
  Diğer taraftan, Formun Açıklamalar (Explanations) bölümünde belirtildiği üzere, ilgili İsviçre kantonu vergi idaresine yapılacak iade başvurusunda;
  7.1- Emeklilik toplu ödemesi söz konusu olduğunda, emeklilik fonundan yapılan ödemeyi gösteren makbuz sureti (a copy of the payment slip from the pension fund) ile
  7.2- Emekli maaşı söz konusu olduğunda, emeklilik bildirim suretinin de (a copy of the pension statement)
  iade başvurusu ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

  Emeklilik Gelirleri Üzerinden Kaynakta Yapılan Vergi Kesintisinin İadesi İçin Doldurulması Gereken Form (Q-Is) (İngilizce Orijinal Form)
  Emeklilik Gelirleri Üzerinden Kaynakta Yapılan Vergi Kesintisinin İadesi İçin Doldurulması Gereken Form (Q-Is) (Türkçe Tercüme)

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTürk Hava Kurumu’nun Ekmek Satın Alma İhalesine ilişkin duyurusu – 27 Ekim 2018
  Sonraki İçerikKosgeb Kurumlar vergisine tabi midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz