Ana Sayfa Çalışma Hayatı İşkur’la İlgili Soru ve Cevaplar

  İşkur’la İlgili Soru ve Cevaplar

  3870
  53

  1- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
  İşsiz kalan sigortalı çalışanlar, iş sözleşmelerinin;
  1.1- İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
  1.2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle,
  1.3- Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a yazılı ya da elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  2- İŞVERENİN KONKORDATO İLAN ETMESİ, İŞVEREN İÇİN ACİZ VESİKASI ALINMASI VEYA İFLASI NEDENLERİ DURUMLARINDA İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?
  İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son 3 aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikSağlık Sektöründe Çalışacak Yabancılara Ait Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
  Sonraki İçerike-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu – Vergi Usul Kanunu Tebliği-487 (17.12.2017)

  53 YORUMLAR

  1. Hocam bi sorum olacak benim 600 günü geçiyor dıger 120 gün de geçiyor o yönden sıkıntım yok yanlız daha önce çalıştığım yer tazminat vermediği için mahkemeye verdim işi ben fesh ettim ben fesh ettiğim için işsizlik maaşı alamadım aradan yedi ay geçti patronla anlastık sulh olup kararı aldık haklı nedenle iş akdimi sonlandırmış oldum kısaca mahkeme kararı ile işkura gittim aradan gecen 7 ayı toplu aldım gecen sene 2019 kasım ayında işsizlik maaşı hakkım kalmadı kullandım şuan çalışıyorum altı ay sıgortam devam ediyor işyeri kısa çalışma ödeneği ne başvuru yaptı ısı durduruyor ücretsiz izine çıkaracak anladığım kadarıyla devletin vereceği para gün şartı dolana diyor yanı diyelim iki ay kısa çalışma verdi ilerde ıssız kalındı işkurdan issizlık maaşı alırken bu iki ay alınan para dusulecek diyor ben işsizlik maaşı hakkımı kullandığım için bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanır mıyım sanmıyorum bununla ilgili de bi yazı bısey bulamadım bılgınız var ise cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

   • Merhaba,

    İşsizlik Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinin son paragrafında
    “…Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir…” denilmektedir.
    Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) işsizlik ödeneğinden kesilip kesilmeyeceğinin kararının CB’lığı tarafından verileceği belirtilmektedir. Yasadaki hüküm mutlaka kesileceğini ifade etmemektedir. Bu nedenle ileride KÇÖ’nün işsizlik ödeneğinden (maaşından) kesilmeyeceği yönünde karar verilebilir. Bu sonra ele alınacak bir konudur. Mevcut durumda yapılması gereken işverenin Salgın nedeniyle çalıştırmayacağı çalışanlar için KÇÖ’ye başvurmasıdır.
    Hatırlatma: İşsizlik maaşına çalışan kendisi başvurur ancak KÇÖ başvuruları işveren tarafından yapılır.

  2. Hocam selamun aleyküm bir sorum olcak 31 mart 2o19 tarihinde isten çıktım nisan 2 de issizlik e başvuru yaptım hakkım onaylandi nisan in 10 da başka işe girdim işsizlik ödemeniz kesildi diye mesaj geldi o günden bu yana çalışıyorum fabrikamiz bi ay ara verdi kisa çalışma ödeneğinden yararlabiliyormuyum eğer yararlaniyosam 2019 daki işsizlik maaş inimi vercekler yoksa en düşük 1750 olanmi saygılar

   • Aleyküm selam,

    Son 60 gün aynı iş yerinde çalışıyorsanız Kısa Çalışma Ödeneği alırsınız.

    Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

    Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

    Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Ancak, mahsup edilip edilmeyeceğini Cumhurbaşkanlığı yetkisindedir.

  3. Merhaba benim Bi sorum olacaktı ben özel söktörde çalışıyorum işkurdan kayıt yapıldı 6 ay olarak alındım işe asil kursiyer olarak geçiyorm yeni çıkan virüsten dolayı gitmek istemiyorum annemde ve kendimde kronik rahatsızlık var çıkarsam ceza yemekten korkuyorm son 1 2 ayım kaldı ne tür ceza uygulanır bunun için

   • Merhaba,

    İş-Kur ile İşveren arasında imzalanan protokolün mücbir sebep durumlarındaki uygulamasını İş Kurumuna sormanızı öneririz.

    Bununla birlikte işveren tarafından çalışmaya zorlanırsanız 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/I-a,b bentleri gereği sağlık sebepleri ile iş akdinizi haklı sebeple fesh edip İhbar tazminatı alabilirsiniz. 1 yılı doldurmadığınız için Kıdem tazminatı alamazsınız.

    Kanunun İşçinin haklı nedenle iş akdini fesh etmesi ile ilgili maddenin bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.

    Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini
    sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
    I. Sağlık sebepleri:
    a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin
    sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
    b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir
    işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

  4. merhaba kolay gelsin…ben mart ayında işkur üzerinden işbaşı eğitim programı ile işe yerleştirildim. ama karantina nedeniyle işyerim kapandı..sadece 18 gün çalışmış oldum… şuanda başka bir gelirim yok…size sorum şu ben şuanda hangi devlet yardımına başvurabilirim??? işten çıkarılmış görünmüyorum, işssiz görünmüyorum, çalışıyor görünmüyorum…sadece eğitim programı yarıda kalmış kursiyer olarak görünüyorum…bu şekilde başvurabileceğim bir devlet yardımı yada banka kredisi var mı??

   • 17 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 Sayılı Kanunun 7. maddesindeki hükümden yararlanmak için İŞKUR’a online olara başvuruda bulunabilirsiniz. Şartları sağlayıp sağlamadığınız İŞKUR tarafından değerlendirilecektir.

    · Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçi için üç ay süre ile günlük 39,24 TL işsizlik ödeneği getirilmektedir.

    7244 sayılı Kanunun;
    MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
    “GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

    Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

    Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

    Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

    • 7244 sayılı Torba Yasa’nın (17.04.2020 RG) 7’nci maddesinde (aşağıda verilmiştir) ; 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
     denmektedir.

     Bu konuda uygulamaya yetkili Kurum İŞKUR olduğu için başvuruların adresinizin bağlı olduğu İŞKUR’a yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
     İŞKUR’un bu başvurular için açtığı bir bölüm henüz yoktur. Ancak aşağıdaki alanlardan bilgi almayı deneyebilirsiniz.
     http://csgb.saphira.com.tr/web/iskur/
     https://www.cimer.gov.tr/
     https://esube.iskur.gov.tr/Belediye.aspx?f=default
     https://esube.iskur.gov.tr/
     https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/haberler/2-milyon-300-bin-haneye-1-000-er-tl-nakdi-destek-odemeleri-basladi-1/

     7244 Sayılı Kanunun İlgili maddesi;

     MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

     “GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

     Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

     Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

     Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

     Salgın nedeniyle açıklanan bazı desteklere ilişkin linkleri aşağıda bulabilirsiniz.

  5. merhaba bende Umutbey gibi mart ayında işkurun işbaşı eğitim programı ile kursiyer olarakişe başladım.. 3 hafta çalıştıktan sonra eğitim programımız durduruldu…benim de başka bir gelirim yok..Umut beye İşkura online olarak başvurabilirsiniz demişsiniz…İşkurun sayfasına baktım…ama sizin anlattığınız şekilde, bizim durumumuza uyan bir sayfa bulamadım… eğer bu sayfaya ulaşabileceğimiz bir link varsa paylaşabilir isiniz???… başka bir gelirim yok..işyerinin ne zaman açılacağı ve işe alınıp alınmayacağımız belli değil..başka bir gelirimizde yok..yardımcı olursanız sevinirim…

  6. Mrb ben iskur üzerinden 2 nisan da işe başladım bana sadece calistigim gunlerin ucretinini alabilecegimi soylediler bu durumda haftalik izinlerimin ve corona virüsünden dolayı sokağa çıkma yasağı olduğu için çalışamadigim günlerin ücretini alamayacakmiyim ?

   • Merhaba,

    Çalıştığınız işletme fiilen çalıştığınız günlerin ücretini ödemekle yükümlü olup, ücretsiz izinli olduğunuz veya sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışamadığınız günlerin ücretini ödemek zorunda değildir. Ücretsiz izinli olduğunuz günler için Kısa Çalışma Ödeneğinde (KÇÖ) sayılan koşulları sağlamanız halinde bu ödenekten yararlanabilirsiniz. Eğer KÇÖ’den yararlanamazsanız ve işvereniniz sizi 17/4/2020 tarihi itibarıyla 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayırırsa nakit ücret desteğine hak kazanabilirsiniz.

    Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır.

    Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir

    Bu ödenek kapsamındaki işçiler;
    a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
    b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
    c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
    ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

    Konu hakkında çalıştığınız işletmenin Muhasebe/İK bölümü ile görüşmeniz halinde size gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.

  7. merhabalar bir başvuruda bulundum ve görüşme talebi göndelildi görüşme talebine gitiğim zaman bana verilan ücretin askari ücrerininn 3 te 1 i olacağı dend yemek yok yol masrafı yok sadece sigorta ve azbiraz ücret araştırlamalıra öre işkur üzerinden alınan bir personel iseniz almanız gerekn ücret askari ücret.. işkur üzerinden ilan veripte çalışana kafasına göremei ücret biçilmekte bu varmı yürütmelikte hakmı buu bu resmen hak yemek doğru mu yapılan ..

  8. İyi günler ben iş kur üzerinden bir fabrikada 2aydir çalışmaktayim. Kursiyer olarak sadece sağlıktan yararlanıyorum.Lakin 6vardiye olduğu için bu beni cok çok zorluyor. İşi bıraksam cezaya alırmıyım yada nasıl çıkabilirim.Şimdiden tesekkurler

   • Merhaba,

    İş Kur desteği ile devam ettirdiğiniz iş sözleşmenizde belirlenen geçerli nedenlere göre işten çıkmanız halinde cezai bir durum yaşanmayacaktır. Ancak İş sözleşmesinde kabul ettiğiniz şartları tek taraflı olarak değiştirmeniz halinde hangi cezai durumlar ile muhatap olacağınız yazılıdır. Öncelikle bunları kontrol etmenizi ve ona göre karar vermenizi öneririz. Sözleşmede anlamadığınız bir husus olursa (hukuki bir ifade vb.) İşyeriniz ve İş-Kur biriminden destek almanız faydalı olacaktır.

  9. Merhabalar hocam. Ben mevsimlik turizm işcisiyim. 25.11.2019 tarihinde sezon sonu nedeni ile calismakta olduğum otelden askıya alindim. 2020 yaz sezonu koronavirus dolayisiyla sezon acilmadi. 2020 Mayis ayinda otelden çağrıldım ve ücretsiz izin destek paketinden (nakdi ücret yardimindan 1170 tl) yararlanabilmem icn 02.05.2020 tarihinde tekrar girişim yapılıp ücretsiz izine ayrıldm. Mayis ve haziran aylari olmak üzere 2 ay banka hesabima 1170 tl para yatirildi. Fakat Agustos 10 yatması gereken temmuz ayi ücretsiz izin destek parasi tarafima yatirilmadi. Iskur ile görusmeye gittiğimde 17 nisan tarihinden sonra ucretsize ayrilmis olman gerekiordu diye bir cevap ile birlikte tarafima daha onceki aylardan fazla ödeme yapildigi bilgisi düsulmuş sisteme. O zman 17 nisan dan sonra ücretsiz izine ayrildigm bilgisini bilmediğim icn ayrildm kurumdan. Işvereni aradm ve 02.05.2020 tarihinde giriş yapilip ücretsize ayrildigmi ögrendm. Bunun üzerine bu defa tekrar 170 aradim. Görustuğum temsilci arkadas 02.05.2020 tarihinde ucretsize ayrildigmi onayladi. Ve benim adima kuruma bi dilekce yazdi fakat yine red cevabi geldi. Bu nakdi ücret destegini neden alamadiğimi hala bilmiyorum. Hangi gerekce ile bu hakkimdan yoksun birakildm bilmek istiyorum. Yardimci olursaniz cok sevenirim. Tesekkur ederim.

   • Merhaba,

    Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için sayılan şartlarda birsi de 17/4/2020 tarihinden önce ücretsiz izne ayrılmış olanların bu hükümden yararlanamayacağıdır. 2.5.2020 tarihinden sonraki ücretsiz izinli olduğunuz süreler için Nakdi ücret desteğinden yararlanmanız gerekiyor. Çalıştığınız işverenin Muhasebe veya varsa İK bölümü ile konuşup, Kurum tarafından verilen red cevabında belirtilen gerekçelerin yanlış olduğunu değerlendiriyorsanız buna ilişkin itiraz dilekçesi verilmesi gerekiyor.

    Nakdi ücret desteği ile ilgili bazı özet bilgileri aşağıda inceleyebilirsiniz.

    15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

    Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverence yapılmalıdır.

    15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.

    Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için;

    − 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

    − Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

    − Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

    -SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

    − Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamamak,

    Şartlarının oluşması gerekmektedir.

    Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

    Nakdi ücret desteği tutarları nasıl ödenecektir?
    CEVAP 7: Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere, başvuru ekranında belirtilen iban hesabına, iban hesabı olmayanların ise diğer ödeme kanalları yoluyla (PTT havalesi gibi) işçinin kendisine ödenecektir.

    Nakdi ücret desteği ne zaman kesilir?
    CEVAP 8: Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.

    Nakdi ücret desteği kapsamında yanlış bilgi verilmesinin yaptırımı var mıdır?
    CEVAP 10: Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacaktır.

    Mağduriyetinizin en kısa sürede lehinize olacak şekilde giderilmesini dileriz.

  10. Merhaba ben iş kur üzerinden kursiyer olarak çalışmaktayım ayın 1.inde iş başı yaptım fabrika maaşları 5.inde yatırdı ama bana maaş yatmadı diğer ay o çalıştığım 4 günün parası diğer maaşla birlikte yatar mı teşekkür ederim

   • Merhaba,
    5’inde yatırılan ücret ödemelerinin bir önceki aya ait olduğu anlaşılıyor.
    Siz ödemenizi çalıştığınız ayı izleyen ayın 5’inde alacaksınız.
    iyi günler dileriz

   • Örnek dönemler aşağıda belirtilmiştir.

    1- 2020-Eylül çalışma günü 5, Ücret ödemesinin yapılacağı tarih 5 Ekim 2020 (sizin çalıştığınız işletmenin uygulaması)
    2- 2020-Ekim çalışma günü 5, Ücret ödemesinin yapılacağı tarih 5 Kasım 2020 (sizin çalıştığınız işletmenin uygulaması)
    3- 2020-Kasım çalışma günü 5, Ücret ödemesinin yapılacağı tarih 5 Aralık 2020 (sizin çalıştığınız işletmenin uygulaması)

  11. Merhaba

   Ben bazı nedenlerden dolayı işten ayrıldım ayrılırken kendim istifa ettim diye yazı yazdirdilar yaklaşık 1sene orada çalıştım sonra ucretsiz izinde gösterdiler b
   Beni ve 2 hafta önce istifa ettim herhangi bir yardım alabilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz

   • Merhaba,

    Eğer kendi isteğinizle işten ayrıldıysanız Kıdem Tazminatına hak kazanamıyorsunuz. Eğer işveren sizi işten çıkartıysa ve çalışma süreniz 1 yıl ve üzerinde ise Kıdem Tazminatına hak kazanırsınız. Ayrıca 1 yılınız dolduysa 14 iş günü yıllık izin hakkınız olur. İhbar tazminatı ise çalıştığınız süreye bağlı olarak doğabilir.

    Fiilen çalışırken ücretsiz izinde gösterildiyseniz işverenin bunu düzeltme beyannameleri ile gidermesi gerekir.

    Hak kazanmanıza rağmen alamadığınız tutarlar için İş Kurumuna veya arabulucuya başvurabilirsiniz.

  12. Sayın avukatım eşim TYP den 9 aylık olarak ilçemizdeki bir okula güvenlik görevlisi olarak milli eğim müdürlüğü tarafından işe başlatıldı. Ocak ayından itibaren okullara resmi yazı göndererek hafta sonları sokağa çıkma yasağından dolayı cumartesi günleri de çalışma saati olmasından dolayı gelmedikleri için aylık 4 haftada 4 gün olduğu için o gidilmeyen 4 gün kesinti yapılacağını bildşrmiştir. Kısacası asgari ücrete gelen zammı verilmeyeceğini bildirmiştir. Bu kesinti ne kadar doğru ve böyle bir hak varmı konu hakkında bilgi alabilirmiyim eşim gibi 300 yakın arkadaş bu konudan madur yılbaşındsn önce herhsngibir kesinti yapılmadı neden şimdi böyle bir kesinti yapılıyor
   TEŞEKKÜRLER

   • İlker Bey merhaba,

    Öncelikle avukat olmadığımızı belirtelim.
    TYP (toplum Yararına Programlar) Kapsamında çalıştırılan kişilerin kendi kusurlarından kaynaklanmasa bile pandemi nedeniyle iş yerindeki zorunlu ücretsiz izin uygulaması kapsamında işe gidemedikleri günler için kendilerine ücret ödenmemesine karşı maalesef yapacak bir şey yok.

    Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 2 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021’den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Ocak’da değil de 17 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. İşten çıkarma yasağını n devam ettiği süre boyunca işveren çalışanın onayı olmadan iş yerinde ücretsiz izin uygulaması yapabiliyor.

    1 Ocak 2021 tarihinden itibaren iş yerlerinde en düşük ücret asgari ücrettir. Bunun altında ücret ödenmesi yasaktır. Buna göre; eşinize 2021-Ocak ayından itibaren geçerli olan asgari ücrete göre ücret ödenecektir. İş yerindeki ücretsiz için uygulaması devam edecekse çalışılmayan günlerin ücretleri de yeni asgari ücrete göre hesaplanacaktır.

    Sağlıklı bir yıl dileriz.

  13. Bn işkur iş başı programıyla işe girdim calışıyorum bir ay olmadan hamile oldugumu ögrendim ne yapmm gerekiyo beni işten çıkartırlar mı endişeliyim

   • Elif Hanım merhaba

    Sadece hamilelik nedeniyle işveren çalışanı işten çıkartamaz. İş başı eğitim programında da bu şekilde bir ibareye rastlamadık.
    İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

    İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

  14. Hocam selamun aleyküm ben 23 haziran 2020 de iskur üzerinden bim markete başladım 13 ağustos 2020 de askeri personel olarak atanmamdan dolayı bıraktım herhangi bi yaptirimim yok iskurdan ama askeriyeden sağlık nedeniyle sözleşmem feshedildi şimdi işkur üzerinden sok markete başlıcam sorum şu hocam aynı kursa katılmama şartı varmış ben bu sok marketin kurşuna katılabilir miyim diğer kursu tamamlanmadı 41 gün çalıştım

   • Aleykümselam Emre Bey.

    Hangi destekten yararlandığınızı bilmediğimiz için yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Daha önce görüştüğünüz İşkur birimi ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

  15. Merhabalar,

   2021 yılının Haziran veya Temmuz ayında tek kişi tarafından limited olarak kurulacak olan bir yazılım şirketi, kurulur kurulmaz çalıştırmaya başlayacağı 2 yazılımcı ve 1 grafik tasarımcı personel için İŞKUR’un ilave istihdam teşvikinden yararlanabilir mi ?

   • Merhaba,

    İŞKUR İlave İstihdam teşviki için çalışan ve işveren yönünden sağlanması gereken koşullar aşağıdaki linkte belirtilmiştir.
    Yeni işyeri açılışı yapan şirketler iş yerini açtıktan 3 ay sonra bu teşvikten yararlanabilmektedir. Sizin örneğinizde Haziran ve Temmuz Aylarında işe girişi olacak kişiler 3 ay sonra bu teşvikten yararlanmaya başlayacak. Tabii çalışan yönünden de teşvikten faydalanma imkanı olup olmadığı SGK’nın teşvik sorgulama bölümünden kontrol edilmelidir.

    https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ilave-istihdam-tesviki/

  16. Merhaba ben yaklaşık 1 aydır işkur işbaşı EP ile bir fabrika da 6 ay deneme süreli çalışıyorum, fakat bugün orman genel müdürlüğü bir işçi alımı yapacak başvuruları işkur üzerinden yapıyor, ben başvurabilir miyim, yoksa burayı bırakırsam bir ceza mı alırım

   • Merhaba,

    Fesih gerekçenizi de belirtmek şartıyla aynı gün içinde İŞKUR birimine yazılı olarak bildirmek zorundasınız. İzleyen 12 ay boyunca İŞKUR programlarından yararlanamayacaksınız. İŞKUR’un yapacağı değerlendirmeye göre ilave ceza uygulanıp uygulanmayacağı belirleniyor. Bu nedenle bildiriminiz öncesinde ilgili İŞKUR birimine gidip bilgi almanızı tavsiye ederiz.

  17. Ben 1 kasım 2018den itibaren A ve B firmasında çalışıyorum ve iki yerden sigortam yatıyor. A firmasında asgari ücret üzerinden brütüm mevcutken B firmasında aylık 9bin TL brütüm mevcut olup toplamda aylık 12bin TL brütüm bulunmaktadır. Mart 2020de B firmasında işten çıkışım verildi. Nisan 2020de A firması üzerinden kısa çalışma ödeneği bağlandı. Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken kurumun hatalı hesaplama yaptığını düşünüyorum. Mevzuatta son 12 aylık ortalama aylık kazanç üzerinden hesaplama yapılacağı belirtilirken benim ödeneğim hesaplanırken son 12 ay içerisindeki tüm brüt kazançlar toplanmış (yaklaşık 144bin TL) ve hatalı bir şekilde 12’ye bölünmesi icap edecekken 24’e bölünmüş ve 2900 TL ödenek bağlanmıştır. Tavan ücret üzerinden ödenek almam gerekirken yanlış hesaplama ile yaklaşık 1200 TL daha düşük ödenek aldığımı düşünmekteyim. Konu ile alakalı işkur ile görüşmemde memurların konu hakkında çelişkili, hatalı yanlış veya doğru olup olmadığını bilmediğimiz, mevzuatın nasıl yorumlandığı ile alakalı ikna edici bir fikire sahip olmadıklarına tanık oldum. Kuruma yazılı başvuruda bulunmadan önce sizlere danışmak ve sizlerden bilgi almak istiyorum. Ödeneğin hesaplanmasında aylık ortalama hesaplaması nasıl yapılır, eksik hesaplama mevcutsa haklarımı alabilir miyim, hesaplama hatası ile fazla ödenek bağlandı ise fazla yapılan ödeme tarafımdan talep edilir mi, bahsedilen brüt ücretler üzerinden hesaplama hatası mevcut mudur, teşekkür ederim.

   • Merhaba,

    Son 12 aylık dönemde birden fazla işverende çalışmanın olduğu hallerde KÇÖ hesaplamasının tüm işverenler tarafından ödenen toplam prim üzerinden mi hesaplanacağına dair net bir ifade bulunmamaktadır. Bizim değerlendirmemiz; Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazandığınız son işvereninizdeki primlerin KÇÖ hesabında dikkate alınması gerektiği yönündedir. Ancak bunu sadece bizim değerlendirmemiz olarak dikkate alınız. Belirtiğimiz gibi mevzuatta buna ilişkin net bir ifadeye rastlamadık.

    İŞKUR’a yazılı olarak başvurmanızı ve konu hakkında yazılı bilgi vermelerini istemenizi tavsiye eder, iyi günler dileriz.

  18. Merhaba, turizm sektöründe çalışıyorum, kasımdan beri kçö den fayfalanıyorum, dün itibariyle kçö bittiği için, ve iş yerinde bazı özel durumlardan dolayı çalışmak istediğim için istifa edersem işzilik maaşı alabilir miyim

  19. 2019 da işsizlik ödeneği aldım diye analık yarım çalışma başvurum haketmedi diye Red geldi. İşkura tekrar başvurdum 2019 da işsizlik ödeneği aldığınız için son 3 yıl hesaplanmıyor sadece 2019 dan itibaren hesaplanır dedi. Böyle saçmalık görmedim. İşkur Mevzuatı aşağıdaki ek te belirtmiş. İşsizlik ödeneği alanlar bile analık yarım çalışmadan yararlanır diyor. Ne yapmam gerek?
   YÇÖ bildirgesinin son üç yıl prim gün sayısının hesabında daha önce İÖ, KÇÖ, YÇÖ hak sahipliğinde kullanılmış olsa bile söz konusu prim gün sayısı hesaplamada esas alınır. Ayrıca, YÇÖ hak sahipliğinde kullanılan prim gün sayısı İÖ/KÇÖ hak sahipliğinde de değerlendirilir. Bununla birlikte YÇÖ kapsamında hak kazanılan gün sayısı İÖ/KÇÖ/YÇÖ hak sahipliklerinden de mahsup edilmez

   • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başlıklı Ek Madde 5’de
    …4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

    Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma
    ödeneği ödenmez.

    İŞKUR’un Yarım Çalışma Ödeneğinin Kesildiği Hallere ilişkin bilgilendirme yazısında;

    Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumun devamı süresince, Çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması durumunda, Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde, İlgilinin çalıştığı işyerinden ayrılması durumunda, yarım çalışma ödeneği kesileceğine

    dair bilgilendirme vardır.

    https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/yarim-calisma-odenegi/
    https://www.iskur.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/yarim-calisma-odenegi/

    Size verilen red yazısındaki gerekçenin yasada sayılan koşullara aykırı olduğunu düşünüyorsanız itiraz dilekçesi verebilirsiniz.

    • Hocam ben 2019 da isten cikarildim issizlik maasina muracat ettim maas vermediler yuzkizartici maddeden cikarmisla 5 ay issiz gezdim dava actim ise iade ocak ayinda kazandim davayi aklima simdi geldi ocak ayinda dava sonuclandiktan 30 gun icinde basvurulacakmis ama ben bilmiyordum simdi basvursak mahkemeyi kazandima dair evrakla nekadar para alirim 3 yil gecti isten cikali wger para vermezlerse suan tazminat davam devam ediyor o parayi issizlik parasini alabilirmiyim veya nezaman alirim

     • Merhaba,

      Mahkeme kararı sonrası İş Kurumuna müracaat etmeniz gerekiyordu. Başvuru süresini geçirmiş görünüyorsunuz. İş Kurumu’nun yazılı cevabına istinaden idari yargı yoluna başvuru yapılabilir. Kişiye özel bir durum olduğu için bir yorum yapamıyoruz.

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz