Ana Sayfa Vergi İş ortaklıkları hangi vergi türlerine tabidir?

  İş ortaklıkları hangi vergi türlerine tabidir?

  101
  0

  İş ortaklığı adına ticaret sicil işlemlerini başlattık vergi dairesi açılışını yaptık. iş ortaklığı ile ilgili tutulması gereken defterler nelerdir. Defterleri noterden mi yaptıracağız ticaret sicil yapıyor mu? Noterden ise tasdik süresi nedir?

  İş ortaklığı KVK 1/d maddesinde tanımlanmış olup KV mükellefidir.

  BİLANÇO esasına göre defter tutulacak, defterler noterden tasdik ettirilecektir.

  Defterler mükellefiyetin tesisi olduğu gün tasdik ettirilir.

  Kurumlar Vergisi Kanunu

  ..

  Verginin konusu
  Madde 1

  (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:a) Sermaye şirketleri.

  b) Kooperatifler.

  c) İktisadî kamu kuruluşları.

  ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

  d) İş ortaklıkları.

  (2) Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşu

  Kurumlar Vergisi 1 No.lu tebliği

  1. Verginin Konusu

  Kurumlar vergisinin konusu, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancıdır. Buna göre, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.

  Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır.

   


  İş Ortaklıkları

  Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez

  Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için en az aşağıdaki şartları taşıması gerekir;

  • Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

  • Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,

  • İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,

  • Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,

  • İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,

  • Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

  • İşin bitiminde kazancın paylaşılması,

  • Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikUlaşamadığım müşterinin yasal defterlerini kime teslim edebilirim?
  Sonraki İçerikYanlış düzenlenen faturanın sorumlusu mükellef mi yoksa mali müşavir midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz