Ana Sayfa Vergi İki ayrı konutu olanların değerli konut vergisinin hesabı nasıldır?

  İki ayrı konutu olanların değerli konut vergisinin hesabı nasıldır?

  218
  0

  Bir firmamızın iki adet meskeni mevcuttur. Bunlardan bir tanesinin emlak rayiç değeri 6.375.253,38 TL diğerinin 33.662.329,14 TL’dir. Değerli konut beyannamesine tabi midir?

  Değerli konut beyannamesine tabi değildir.

  Birden fazla mesken nitelikli konutu olanlardan 9.967.000 Türk Liralık Emlak (bina) vergisi değerini aşan konutlarından en düşük değerli olan bir tanesi vergiden istisna dır. Örneğinizdeki 1 konut zaten kapsamda değil ikincisi içinde istisna uygulanır.


  Değerli Konut Vergisinin konusu nedir? 

  Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 9.967.000 Türk lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

  Değerli Konut Vergisinin konusuna giren ”mesken nitelikli taşınmaz” kavramı nedir?

  Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade eder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.

  Değerli Konut Vergisinin mükellefleri kimlerdir?

  Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

  Değerli Konut Vergisi hangi oranlarda alınmaktadır?

  9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

  9.967.000 TL’yi aşan kısmı için

  (Binde 3)
  19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 14.951.000 TL’si için

  14.952 TL, fazlası için

  (Binde 6)
  19.936.000 TL’den fazla olanlar 19.936.000 TL’si için 44.862 TL,

  fazlası için

  (Binde 10)

  oranında vergilendirilir.

  Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

  Mükellefiyetin başlaması:

  Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

  a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı tarihi,

  b) 33 üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

  c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

  takip eden yıldan itibaren başlar.

  Mükellefiyetin sona ermesi:

  Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

  Değerli Konut Vergisinde tarh ve tahakkuk işlemi nasıl yapılır?

  Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.

  Değerli Konut Vergisinde matrah nedir?

  Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.

  Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

  Değerli Konut Vergisinde ödeme süresi ne zamandır?

  Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikSMMM şirketinin tüm ortaklarının SMMM olması gerekiyor mu?
  Sonraki İçerikDövizli düzenlenebilecek ve ödemesi de dövizli yapılabilecek sözleşme türleri hangileridir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz