Ana Sayfa Vergi İhracatta Vergiden İstisnai Durumlar

  İhracatta Vergiden İstisnai Durumlar

  1982
  0

  1. İHRACAT YAPILIRKEN HANGİ TESLİM VE HİZMETLER VERGİDEN İSTİSNADIR?
  Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden istisnadır;
  1.1- İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler,
  1.2- Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler,
  1.3- Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler,
  1.4- Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri,
  1.5- Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir.

  ***Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur.

  ***Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.

  ***14.07.2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade olunur.

  ***Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

  2- İHRACATÇILARA TARAFINDAN HANGİ MALLARIN KDV’Sİ ÖDENMEZ?
  İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez.

  3- BEYAN EDİLİP TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
  Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

  4- İHRAÇ EDİLMEYEN MALLARIN VERGİSİ ÖDENİR Mİ?
  Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi silinir.

  5- İHRACAT BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN YAPILMAZ İSE TECİL EDİLEN VERGİ NE ŞEKİLDE ÖDENİR?
  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur.

  6- MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE TESLİM EDİLEMEYEN İHRAÇ MALLARIN VERGİSİ NE ŞEKİLDE ÖDENİR?
  İhraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

  ***Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32’nci maddesi hükmü uygulanmaz.

  7- İHRACATÇILARA MAL TESLİM EDEN İMALATÇILARA İADE EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

  8- İHRACATIN GERÇEKLEŞMEMESİ DURUMUNDA NE YAPILIR?
  İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince 3 aya kadar ek süre verilebilir.

  Kaynak: Katma Değer Vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDar Mükellef Kurumların Arızi Olarak Türkiye’de Düzenlediği Kongrelerden Elde Ettiği Kazançlar Vergiye Tabi midir?
  Sonraki İçerikKDV Kanununa Göre Teslim Ve Hizmet İşlemlerinde Matrah Tespiti Nasıl Yapılır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz