Ana Sayfa Şirketler İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Veriliyor!

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Veriliyor!

1727
0

İhracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin karar Bakanlar Kurulunca alındı.

1- KİMLER HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALABİLİR?
1.1-
Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak,
1.2- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak,
1.3- Affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekmektedir.

*** Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına Hususi Damgalı Pasaport verilmez.

2- İHRACAT TUTARINA GÖRE KAÇ FİRMA YETKİLİSİNE HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLECEKTİR?
Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı;
2.1- 1 milyon USD – 10 milyon USD (10 milyon USD dahil) olan firmaların 1 yetkilisine,
2.2- 10 milyon USD üzeri – 25 milyon USD (25 milyon USD dâhil) olan firmaların 2 yetkilisine,
2.3- 25 milyon USD üzeri – 50 milyon USD (50 milyon USD dâhil) olan firmaların 3 yetkilisine,
2.4- 50 milyon USD üzeri – 100 milyon USD (100 milyon USD dâhil) olan firmaların 4 yetkilisine,
2.5- 100 milyon USD üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine Hususi Damgalı Pasaport verilecektir.

3- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLECEK FİRMALAR NASIL BELİRLENECEKTİR?
3.1-
Belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine bildirilecektir.
3.2- Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

4- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLECEK FİRMA YETKİLİLERİ KİMLERDİR?
İhracat yapan firmaların
4.1- Sahipleri,
4.2- Ortakları,
4.3- Çalışanlarına,
Hususi damgalı pasaport verilebilir.

***Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

5- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT MÜRACAATI NASIL VE NEREYE YAPILABİLİR?
Hususi damgalı pasaport müracaatı
5.1- İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca ortak olarak belirlenen talep formu aracılığı ile yapılacaktır.
5.2- Müracaat sahibi tarafından eksiksiz doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalatılarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur.
5.3- Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin anılan yetkiyi haiz tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.
5.4- İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirileceği başkan yardımcısı tarafından imzalanır.
5.5- Eksiksiz doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, bölge müdürü veya yetkilendirileceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanır.
5.6- Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır. 

6- TALEP FORMUNDAKİ EKSİK HATALI VEYA YANLIŞ BİLGİLERİN SORUMLULUĞU KİMLERE AİTTİR?
Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirileceği başkan yardımcısına aittir.

7- PASAPORTLARIN İADESİ VEYA İPTALİ NASIL YAPILABİLİR?
Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür.

Bu durum,
7.1- Firma tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne,
7.2- Bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve
7.3- Pasaport emniyet müdürlüğünce iptal edilir.

***İade yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

Kaynak: Resmi Gazete (23.03.2017 – 30016)

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikGayrimenkul Sermaye İradı Mükellefi Şahıs Sigorta Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payını İndirim Konusu Yapabilir mi?
Sonraki İçerikSağlık Raporu İle %90 Engelli Çocuğu Olanlar ÖTV İstisnasından Faydalanabilir mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz