Ana Sayfa Makale İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar KDV’ye Tabi Midir?

  İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar KDV’ye Tabi Midir?

  1753
  0

  İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN SATIŞLAR KDV’YE TABİ MİDİR?

  1- İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN SATIŞLAR
  3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesi uyarınca müzayede yoluyla satış yapan icra dairelerinin bu satışlarıyla ilgili KDV’nin beyan ve ödenmesi ile ilgili işlemler aşağıda açıklanmıştır.

  2- KDV’NİN MÜKELLEFİ KİMDİR?
  İcra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi, satışı gerçekleştiren icra daireleridir.

  3- KDV’NİN BEYANI VE ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?
  İcra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip aynı süre içinde ödenir.

  Satışa ait KDV’nin bu süre içinde beyan edilerek ödenmemesi halinde, teslim gerçekleştirilmez.

  Bu işlem sırasında her bir satışa ait bilgileri içeren ve KDV genel tebliği ekinde örneği yer alan (EK:1) 5 No.lu KDV Beyannamesi kullanılır. Bu beyanname, satışı gerçekleştiren icra dairesi yetkilisi tarafından imza, tarih ve mühür kullanılmak suretiyle onaylanır.

  Her bir satışa ait KDV’nin tahakkukuna esas olmak üzere düzenlenen bu belgenin bir örneği ile vergi dairesi makbuzu, mükellef tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanır.

  4- AYLIK KDV BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? BİLDİRİM YAPILMAZSA CEZASI VAR MIDIR?
  İcra dairelerince bir ay içinde yapılan satışlarla ilgili olarak vergi dairesine beyan edilerek ödenen KDV’ye ait bilgiler, ertesi ayın sonuna kadar, örneği KDV genel Tebliği ekinde yer alan (EK:2) bildirim ile vergi dairesine ayrıca bildirilir.

  Bu bildirim, satışın olmadığı dönemlerde de vergi dairesine verilir. Bildirimin vergi dairesine verilmemesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (352/II–7)nci maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanır.

  Beyanname ve bildirim, mükellefler tarafından bu Tebliğin ekinde yer alan örneklere göre çoğaltılıp kullanılabilir.

  5- İŞLEMİN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE KDV DOĞAR MI?
  Müzayede mahallinde yapılan satışlarda, satışın herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde vergi tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilen vergi terkin edilir. Buna göre, müzayede suretiyle yapılan satışlarda herhangi bir nedenle malların alıcıya tesliminin gerçekleşmemesi halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmez.

  Bu durumda teslimi gerçekleşmeyen mallar için KDV’nin ödenmiş olması halinde, bu vergi tahakkuktan terkin edilerek, alıcıya ödenmek üzere satışı yapan kurum veya kuruluşa iade edilir.

  Kaynak: 3065 Sayılı KDV Kanunu – KDV Uygulama Genel Tebliği

  Ali KARAKUŞ,
  09.08.2017,
  İstanbul

  Yazarın Diğer Yazıları İçin Tıklayınız

  Önceki İçerikTarım- ÜFE Ekim ayında %0,88 arttı.
  Sonraki İçerikEylül 2018’de süt üretimi 119 bin 172 ton olarak gerçekleşti.

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz