Ana Sayfa Vergi Hasta taşıma hizmetinde KDV oranı kaçtır?

Hasta taşıma hizmetinde KDV oranı kaçtır?

2257
0

Hasta taşıma hizmetinde KDV oranı kaçtır?

KONU

Ana Faaliyetine İlave Olarak Yapılan Taşımacılık Faaliyeti ile İlgili KDV Tevkifat Uygulaması

SORU

Yalova Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında kayıtlı mükellefi olarak toptan ve perakende kömür ve gıda ticareti yaptığınızı, bunun yanında devlet kurumlarına araç kiralama ve hastanelerde diyaliz hastaları taşıma hizmeti faaliyetinde bulunduğunuzu, söz konusu araç kiralama ve diyaliz hastaları taşıma hizmetlerinden dolayı kestiğiniz faturalar üzerinden 5/10 oranında tevkifat yapıldığını belirterek,vermiş olduğunuz hizmetler nedeniyle kesmiş olduğunuz faturalara mülga 117 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.3.2. bölümü (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.2.3. bölümü) kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı

CEVAP


***HASTA TAŞIMA HİZMETİNİN KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DRUMU
– Diyaliz hastalarının hasta nakil araçları ile hastaneye götürülmesi ve tedavisi bittikten sonra ikametlerine taşınması suretiyle söz konusu hastanelere verilen hasta taşıma hizmeti, servis taşımacılığı hizmeti kapsamında (5/10) tevkifata tabi tutulacaktır.

-Yapılan araç kiralama hizmeti şoförü ile birlikte yapılmadığı ve 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlara verilmediği sürece tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.

-Şirketiniz tarafından şoförü ile birlikte verilen araç kiralama hizmetinde hizmeti alan ile şoför arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması ve şoförün iş süresince hizmeti alanın emir ve talimatları altında çalışması halinde bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve hizmeti alan tarafından toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

 

– Ancak, hizmet bedelinin ayrıştırılabilmesi halinde yalnızca bu hizmete ait bedelden şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10) oranında, araç kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden (5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlar olması halinde) ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı : 42152853-010-2 19/01/2016
Konu : Ana Faaliyetine İlave Olarak Yapılan Taşımacılık Faaliyeti ile İlgili KDV Tevkifat Uygulaması

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Yalova Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında kayıtlı mükellefi olarak toptan ve perakende kömür ve gıda ticareti yaptığınızı, bunun yanında devlet kurumlarına araç kiralama ve hastanelerde diyaliz hastaları taşıma hizmeti faaliyetinde bulunduğunuzu, söz konusu araç kiralama ve diyaliz hastaları taşıma hizmetlerinden dolayı kestiğiniz faturalar üzerinden 5/10 oranında tevkifat yapıldığını belirterek, vermiş olduğunuz hizmetler nedeniyle kesmiş olduğunuz faturalara mülga 117 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.3.2. bölümü (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.2.3. bölümü) kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu ve konu hakkında özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması halinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması  amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesindeki yetkiye istinaden yayımlanan mülga 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin; “2. Tam Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünün “2.3. Kiralama İşlemleri” başlıklı kısmında; “KDV’ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak; kiraya veren, kiralama faaliyetlerine ait KDV’yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edecektir. Faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi vermelerini gerektirenler bu kapsamda mütalaa edilmeyecektir.” denilmiştir.

Bu açıklama; kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefiyetinin bulunmadığı durumlarda kiralama işlemine ait KDV’nin tamamının gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunan ya da söz konusu Tebliğde belirtildiği şekilde mükellefiyetleri bulunan kiracılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesine yönelik bir belirleme olup, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere teşmil edilmesi söz konusu değildir.

Öte yandan, tevkifat uygulaması ile ilgili 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “(I/C-2.1.3.2.5.) İşgücü Temin Hizmetleri”, “(I/C-2.1.3.2.11.) Servis Taşımacılığı Hizmeti” ile “(I/C-2.1.3.2.13.) Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı bölümlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, 63 no.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 no.lu KDV Sirkülerinin (2.) bölümünde ise KDV tevkifat uygulamasına ilişkin örneklere de yer verilmiştir.

Buna göre;

– Diyaliz hastalarının hasta nakil araçları ile hastaneye götürülmesi ve tedavisi bittikten sonra ikametlerine taşınması suretiyle söz konusu hastanelere verilen hasta taşıma hizmeti, servis taşımacılığı hizmeti kapsamında (5/10) tevkifata tabi tutulacaktır.

-Yapılan araç kiralama hizmeti şoförü ile birlikte yapılmadığı ve 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlara verilmediği sürece tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.

-Şirketiniz tarafından şoförü ile birlikte verilen araç kiralama hizmetinde hizmeti alan ile şoför arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması ve şoförün iş süresince hizmeti alanın emir ve talimatları altında çalışması halinde bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve hizmeti alan tarafından toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak, hizmet bedelinin ayrıştırılabilmesi halinde yalnızca bu hizmete ait bedelden şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10) oranında, araç kiralama bedeline isabet eden KDV tutarı üzerinden (5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlar olması halinde) ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

 


BENZER İÇERİKLER

Sitelere (Konut) sunulan İşgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılacak mıdır?

İşgücü Temin Hizmetleri İçin Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanacak mıdır?

KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir?

Şahsi Arabasını Ortağı Olduğu Şirkete Kiraya Verenler KDV Tevkifatı Veya Gelir Vergisi Tevkifatı Hesaplamak Zorunda mıdır?

 

Önceki İçerikToplu işyeri kooperatifinin kdv ve kurumlar vergisi sorumluluğu nedir?
Sonraki İçerikTürkiye’ye giriş yapabilme için Vize zorunlu mu?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz