Ana Sayfa Çalışma Hayatı Genç Çiftçilere Destek!!!

  Genç Çiftçilere Destek!!!

  1375
  0

  Ülkemizi tarım alanında geçmişteki zenginliğe ulaştırmak için bugün yeni bir adım atıldı. Genç çiftçilere sağlanacak 30 bin TL hibe desteği ile tarımda sürdürebilirliğin sağlanması bekleniyor.

  Resmî Gazete’ de yayımlanan tebliğin amacı; “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi” olarak belirtildi.

  1. Başvuru Şartları Nelerdir?
  1.1-
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  1.2- 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
  1.3- Okur-yazar olmak,
  1.4- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
  1.5- Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
  1.6- Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
  1.7- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
  1.8- 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
  1.9- Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

  2. Başvurular Nereye Yapılacak?
  2.1-
  Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır,
  2.2- Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

  3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler Hangileri?
  3.1-
  Kesin başvuru aşamasında;
  3.1.1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3.1.2- Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge
  3.1.3- Başvuru dilekçesi
  3.1.4- Proje tanıtım formu
  3.1.5- Taahhütname
  3.1.6- Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi

  3.2- Hibe sözleşmesi aşamasında
  3.2.1- Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge
  3.2.2- Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi

  3.3- Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir

  Başvurular 05.04.2017 tarihi itibariyle başlayıp, 20 iş günü boyunca sürecek.

  Başvuru İçin Gerekli Taahhütnameye Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  Kaynak: Resmi Gazete (31.03.2017 – 30024 Sayılı Tebliğ)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBağlı Şirket Yönetim Kurulu Tarafından Bağlılık Raporunun Tutulmamasına İlişkin Cezai Sorumluluk
  Sonraki İçerikDikkat! Ücret Ödemelerini Bankadan Yapmak Zorundasınız!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz