Ana Sayfa Vergi Gelir Vergisine Göre Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

Gelir Vergisine Göre Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

2609
0

1- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI NEDİR?
Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, kullanım hakkı sahipleri, eşya hakkı sahiplerinin, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır;
1.1- Arazi,
1.2- Bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.),
1.3- Maden suları,
1.4- Memba suları,
1.5- Madenler,
1.6- Taş ocakları,
1.7- Kum ve çakıl istihsal yerleri,
1.8- Tuğla ve kiremit harmanları,
1.9- Tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
1.10- Voli mahalleri ve dalyanlar,
1.11- Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen,
1.11.1- Mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı,
1.11.2- Demirbaş eşyası ve döşemeleri,

1.12- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
1.13- Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları,
1.14- İhtira beratı,
1.15- Alametifarika[1],
1.16- Marka,
1.17- Ticaret unvanı,
1.18- Her türlü teknik,
1.18.1- Resim,
1.18.2- Desen,
1.18.3- Model,
1.18.4- Plan,
1.18.5- Sinema ve televizyon filmleri,
1.18.6- Ses ve görüntü bantları,
sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

***Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.

1.19- Telif hakları,

***Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.

1.20- Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
1.21- Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri,

***Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dâhil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

***Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dâhil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.

***Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.

***İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.

[1]Alametifarika: Bir ticaret hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir. Tescilli marka”, ticari marka veya amblem gibi isimler de bu anlamda kullanılabilirler. İngilizcedeki ve uluslararası literatürdeki karşılığı ise trademarktır.

Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu 

Tarih: 27 Şubat 2017

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikDefter Beyan Sisteminde Damga Vergi Defterine Yapılan Kayıtlar Nasıl Silinir?
Sonraki İçerikÜcret nedir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz