Ana Sayfa Muhasebe Geçmiş yıl karlarından yedek akçe ayrılabilir mi?

  Geçmiş yıl karlarından yedek akçe ayrılabilir mi?

  Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

  137
  0

  Geçmiş yıl karlarından yedek akçe ayrılabilir mi?

  Örneğin;
  2020 Kazancı:    500.000
  2021 Kazancı: 1.000.000
  2022 Kazancı: 2.000.000’dir.

  Ben bu karlardan %5 yedek akçe ayırabilir miyim?

  Kanuni Yedek Akçe:

  Yıllık karın % 5’i , ödenmemiş sermayenin % 20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

  Genel kurul söz konusu yedek akçeyi ayırmak zorundadır.

  Genel kanuni yedek akçe olağan ve olağan dışı kaynaklardan ayrılabileceği gibi şarta bağlı olarak da ayrılabilir.

  Yedek akçenin olağan kaynağı şirketin elde ettiği kardır.


  İLGİLİ İÇERİKLER

  Türk Ticaret Kanunu
  III – Kazanç payları
  MADDE 511- (1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kârdan ve
  ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir.

  C) Yedek akçeler
  I – Kanuni yedek akçe
  1. Genel kanuni yedek akçe
  MADDE 519- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine
  ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

  (2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;
  a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa
  karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

  b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların
  yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

  c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak
  kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu,

  genel kanuni yedek akçeye eklenir.

  (3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı
  takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

  (4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere
  katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.

  (5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.

  2. Şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayrılan yedek akçe ve yeniden
  değerleme fonları

  MADDE 520- (1) Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan
  tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler.

  (2) Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar,
  sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya
  devredildikleri takdirde çözülebilirler.

  II – Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe
  1. Genel olarak
  MADDE 521- (1) Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.

  2. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi
  MADDE 522- (1) Esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için
  yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı  taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir.

  (2) Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması
  suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur. Vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da öngörülebilir.

  (3) Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka, yöneticilerden, çalışanlardan
  ve işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan
  yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme
  tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte geri verilir.

  III – Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi
  MADDE 523- (1) Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler
  ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.

  (2) Genel kurul;
  a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,
  b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve
  olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa,

  Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar
  verebilir.

  (3) Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım
  sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikElektronik Tebligat Sistemi
  Sonraki İçerikSerbest meslek erbabı mühendisler beyannamelerini kendileri gönderebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz