Ana Sayfa SGK Ev Hizmetlerinde Çalışanın SGK Girişini Cep Telefonu ile Yapabilirsiniz!

  Ev Hizmetlerinde Çalışanın SGK Girişini Cep Telefonu ile Yapabilirsiniz!

  5537
  0
  Ev Hizmetleri-hizmet-temizlik

  SGK da yeni bir uygulama ile 10 günden az ev çalışanlarına da iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı yapılabilmektedir.

  Yapılacak işlemler kısaca aşağıdaki gibidir;
      1 İşveren bir defaya mahsus olmak üzere kendi TC Kimlik Numarasını yazarak                5510 SMS ile gönderilecek,
          (Örnek: 12345678912 yazılarak GÖNDER diyerek 5510 SMS yollanır.)
      2- Onay SMS’ i geldikten sonra prim ödeme işlemine başlanabilir.
      3- Prim ödeme işlemi için, aşağıdaki bilgiler 5510 SMS ile gönderilir;
           3.1- Çalışanın TC Kimlik Numarası
           3.2- Çalıştırılan gün sayısı “EVHİZ TCKİMLİKNO 8″ şeklinde yazılacaktır.
          (Örnek: EVHİZ 12345678912 8 şeklinde yazılarak 5510 SMS ile yollanır)

  Daha detaylı açılama aşağıdaki gibidir;

  1- HANGİ İŞLER EV HİZMETİ SAYILIR?
      1.1- Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek;
             1.1.1- Temizlik,
             1.1.2- Ütü,
             1.1.3- Yemek yapma,
             1.1.4- Çamaşır,
             1.1.5- Bulaşık yıkama,
             1.1.6- Alışveriş,
             1.1.7- Bahçe işleri,
             1.1.8- Çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin, ev halkı                       dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.
      1.2- Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın
             1.2.1- Evinde
             1.2.2- Hastane,
             1.2.3- Bakımevi vb. gibi
                       yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.
      1.3- Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev                       hizmeti sayılmayacaktır. 

  2- EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRMA İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMADAN HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLECEKTİR?
  Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir.

  3- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI NASIL SAĞLANACAK?
      3.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az             ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.
      3.2- Ayda 10 günden az çalışanlar
             3.2.1- İş kazası,
             3.2.2- Meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak,
             3.2.3- Primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek,
             3.2.4- Sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik)                       ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.
      3.3- Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay                  işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir. 

  4- EV HİZMETİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI NASIL SAĞLANACAK?
      4.1- Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için                     çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında               iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.
      4.2- İş kazası ve meslek hastalığı primi 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri                     arasında bir gün için ödenecek tutar 1,19-TL’ dir.

  5- EV HİZMETİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR KURUMA NASIL BAŞVURACAK?
      5.1- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “EV                       HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM”            ile Kuruma müracaat edecektir.
      5.2- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar                            “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu             şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
      5.3- Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir. SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme’ ye açık olması gerekmektedir.
      5.4- Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebileceklerdir.

  6- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR HER DEFA MÜRACAAT EDECEK Mİ?
      6.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir.
      6.2- “www.turkiye.gov.tr” uygulaması ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması gerekmektedir.

  7- KİMLER EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞABİLİR?
      7.1- Herhangi bir çalışması olmayanlar,
      7.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar,
      7.3- İsteğe bağlı sigortalılar,
      7.4- 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar,
      7.5- Kurumdan aylık ve gelir alanlar,
  Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler.

  ***Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz.

  8- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞAN SİGORTALILAR EMEKLİLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEYEBİLECEK Mİ?
      8.1- Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
      8.2- Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.
      8.3- Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkânı kalmayacaktır.

  9- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SÜRE İLE ÇALIŞANLARIN ÖDEYECEĞİ EMEKLİLİK VE SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ NE KADAR?
  01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında
  Günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar: 59,25 x 30 x % 32,5 = 577,69-TL’ dir.

  10- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN NASIL YARARLANACAKLAR?
      10.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.
      10.2- Örneğin; eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.
      10.3- Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir. 

  11- EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLARIN BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR MI?
      11.1- Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.
      11.2- Ayrıca;
             11.2.1- İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,
             11.2.2- Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,
             11.2.3- Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,
             11.2.4- Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi,
  10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.

  12- EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ SÜRELİ YABANCI UYRUKLU ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
      12.1- 4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara 1 yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar.
      12.2 Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikYurt dışı iştirak kazançları istisnası (Kurumlar Vergisi)
  Sonraki İçerikAnonim Şirket yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarırsa vergi öder mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz