Ana Sayfa Vergi Esnaflar Neleri Vergiden İndirebilir?

  Esnaflar Neleri Vergiden İndirebilir?

  1599
  0

  1- İŞLETME HESABINDA TİCARİ KAZANÇ ELDE EDERKEN İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR?
  Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir;
  1- Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler,

  ***İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.

  2- Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında
  2.1- İaşe ve ibate giderleri,
  2.2- Tedavi ve ilaç giderleri,
  2.3- Sigorta primleri ve emekli aidatı (primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla),
  2.4- Giyim giderleri (GV. 27 nci maddede yazılı olan giyim giderler),

  3- İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen,
  3.1- Zarar – ziyan,
  3.2- Tazminatlar,

  4- İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile uygun seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye uygun olmak şartıyla),

  5- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,

  6- İşletme ile ilgili olmak şartıyla,
  6.1- Bina,
  6.2- Arazi,
  6.3- Gider,
  6.4- İstihlak,
  6.5- Damga,
  6.6- Belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi
  ayni vergi, resim ve harçlar,

  7- VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)

  8- İşverenlerce, Sendikalar Kanunun hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz),

  9- İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

  ***İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

  ***Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

  10- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan,
  10.1- Gıda,
  10.2- Temizlik,
  10.3- Giyecek,
  10.4- Yakacak maddelerinin maliyet bedeli,

  11- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.),

  Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu

  Tarih: 18 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikVergi Affı İçin Her Vergi Dairesi İçin Ayrı Ayrı Başvuru Yapmayanlara Yeni Süre Tanındı…
  Sonraki İçerikMuhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz