Ana sayfa Vergi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

  8698
  0

  1- HATALI VEYA EKSİK VERİLEN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ İÇİN DÜZELTME BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır.
  Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin,
  1.1- Hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde,
  1.2- Süresinde veya süresi geçtikten sonra,
  bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

  ***Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

  2- YASAL SÜRESİNDE VERİLEMEMİŞ ANCAK YASAL SÜRESİNDE VERİLMİŞ SAYILAN BEYANNAMELERİN DÜZELTME BEYANNAMELERİ NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
  Belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 23 üncü günü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.

  ***Bu haller nedeniyle düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi için Kurumca belirlenen belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi zorunludur.

  3- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ VE HİZMET BİLGİLERİNE İLİŞKİN YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA BEYANNAMELER NASIL VERİLECEKTİR?
  5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri elektronik ortamda verilecektir.

  Bu beyannameler Kurumca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103’üncü maddesine istinaden incelenerek uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

  4- MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE CEZA KESİLMESİ HALİNDE VERGİ VE SGK AÇISINDAN KİMLER TARAFINDAN CEZALAR KESİLEBİLİR?
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin;
  4.1- Vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi dairelerince,
  4.2- 5510 sayılı SGK Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından
  ayrı ayrı ceza kesilecektir.

  Kaynak: Resmi Gazete (18.02.2017 – 29983)

  Tarih: 18 Mart 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here