Ana Sayfa Muhasebe Enflasyon düzeltmesinde esas alınacak tarihler nelerdir?

  Enflasyon düzeltmesinde esas alınacak tarihler nelerdir?

  Enflasyon düzeltmesinde esas alınacak tarihler düzeltme yapılacak kıymetin mahiyetine göre; satın alma tarihi, deftere kayıt tarihi, tahsil tarihi gibi tarihler olacaktır.

  111
  0

  Parasal olmayan kıymetler itibarıyla, düzeltmeye esas tarih olarak;

  i. Mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (3) numaralı bendi ile Taslak
  VUK Genel Tebliğinde belirtilen tarihler, (satın alma tarihi, deftere kayıt tarihi, tahsil tarihi gibi)

  ii. Mükerrer 298’inci maddenin (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan en son bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler için, 31/12/2004 tarihi,

  iii. Geçici 32’nci madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler için, söz konusu maddede aktife kayıtlı olma şartının arandığı hesap dönemi sonu (31/12/2021 veya 31/12/2022),

  iv. Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler için, yeniden değerlemenin ilgili olduğu dönemin sonu dikkate alınır.

  -Düzeltme işlemine tabi tutulacak bilançoda yer alan iktisadi kıymetlerden
  bazılarının düzeltmeye esas tarihlerinin, düzeltme yapılmış bir tarihten önce
  olması halinde bu kıymetler bakımından, düzeltme yapılan en son bilanço
  tarihi düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınır.

  -Düzeltme işlemine tabi tutulacak bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerin düzeltmeye esas tarihleri dikkate alınarak düzeltme katsayısı bulunur ve düzeltmeye esas tutar ile düzeltme katsayısı çarpılır.

  -Düzeltme katsayısı, bilançonun ait olduğu aya ilişkin Yİ-ÜFE’nin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait Yİ-ÜFE’ye bölünmesiyle elde edilir.

  Düzeltme Katsayısı = Mali Tablonun Ait Olduğu Aya İlişkin Yİ-ÜFE
                                   Düzeltmeye Esas Tarihi İçeren Aya Ait Yİ-ÜFE

  -Aylar itibariyle Yİ-ÜFE’de oluşan farklılıklar nedeniyle düzeltme katsayısının 1’den küçük çıkması hali, ilgili kıymetlerin düzeltme sonrası değerinde düşüklüğe sebep olmakla birlikte bu durum, yukarıdaki formüle göre bulunan değerin düzeltme katsayısı olarak dikkate alınmasına engel teşkil etmez.

  -Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılmış olan birikmiş amortismanlar, parasal olmayan kıymet mahiyetindedir ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Ancak, 2023 hesap dönemi bilançosunun düzeltilmesinde, düzeltme katsayısı hesabı yerine, ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltme sonrasında ortaya çıkan artış oranı dikkate alınarak düzeltilir.

   

   


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikSermayeye ilave edilen yeniden değerleme değer artış fonu için enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır
  Sonraki İçerikEnflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemler sadece stoklar için kullanılabilecektir.

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz