Ana Sayfa Vergi Defter-Beyan Sistemi (Beyannameler)

Defter-Beyan Sistemi (Beyannameler)

3456
0

Defter-Beyan Sistemi (Beyannameler)

1- “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne “302” Tür Kodunun Otomatik Aktarımın Gerçekleşmesi İçin Sisteme Ayrıca Bir Kayıt Yapılmasına Gerek Var Mıdır?

Sistemde “gider ekle” fonksiyonu kullanmak suretiyle “stopajlı alım vardır” seçeneği ile “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020” stopaj tür kodları seçilerek kayıt altına alınan gider kalemlerinin “brüt tutar” toplamları üzerinden otomatik olarak yapılan hesaplama, beyannamenin “302” tür kodu satırına aktarılmaktadır.

Sistemde “302” tür kodu seçilerek ayrıca gider kaydı yapılmasına gerek yoktur.

2- KDV Beyannamesinde “Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur” Seçeneğini Neden Yer Almamaktadır?

KDV beyannamesinde yer alan “Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur” seçeneğine ilişkin işlev,  Sistem içerisindeki gelir ve gider kayıtlarından ve/veya daha önceki dönemlerde verilen KDV beyannamelerinden hareketle yönetildiğinden, “Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur” seçeneği KDV beyannamesi içeriğinde yer almamaktadır.

3- KDV Beyannamesinde Sadece “Genel Bilgiler” Bölümünün Yer Alması Neyi İfade Etmektedir?

Beyanname verilen dönem ile önceki dönemlerde “hesaplanan KDV”, “indirilecek KDV”, “önceki dönemden devreden indirilecek KDV” ve “teslim ve hizmet karşılığını teşkil eden bedel (kümülatif)” bilgilerinin hepsinin aynı anda bulunmadığı durumda verilen ve içeriğinde “Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır” ifadesini barındıran boş KDV beyannamesini ifade etmektedir.

4-Taslak Beyannamelerin Tümü Tek Seferde Sistem Üzerinden Silinebilir Mi?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüdeki “Beyannameler” başlığı altında yer alan “İşlemler” menüsü üzerindeki “Tümünü Sil” butonu tıklanarak ekrana gelen uyarı açıklamasında “Evet” seçeneği seçildiğinde, taslak olarak kaydedilen beyannamelerin tümü tek seferde silinebilir.

5- KDV-1 / KDV-2 / Muhtasar / Muhtasar ve Prim Hizmet / Geçici / Damga Vergisi Beyannamesi Türleri Toplu Olarak Gönderilebilir Mi?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Toplu Beyanname Yönetimi” tıklanarak “Beyanname Bilgisi” alanında “Tip” kısmından uygun olan beyanname türü seçilerek “Beyannameleri Toplu Gönder” butonu tıklandığında seçilen beyanname türleri toplu olarak gönderilebilmektedir.

6-Meslek Mensupları ile Meslek Odaları Müşterisinin/Üyesinin KDV-1 / KDV-2 / Muhtasar / Muhtasar ve Prim Hizmet / Geçici / Damga Vergisi Beyannamesini Teker Teker Seçerek Toplu Olarak Gönderebilir Mi?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Beyanname İşlemleri” tıklanarak müşterinin/üyenin unvanına göre birden fazla sayıda “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretlenerek “Gönder” butonu tıklandığında beyannameler toplu olarak gönderilebilmektedir.

7- Meslek Mensupları ile Meslek Odaları Müşterisinin/Üyesinin Sayfasındayken KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet/ Geçici/Damga Vergisi Beyannamesi Gönderilebilir Mi?

Meslek mensupları ile meslek odaları müşterisinin/üyesinin sayfasında iken tüm beyannameleri bu sayfadan gönderebilir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altından uygun beyanname başlıkları seçilip ilgili beyannamenin dönemi belirlenerek “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. İlgi alanlar üzerinde defterden gerekli aktarımların ve manuel alanların doldurulmasından sonra “Onayla ve Gönder” butonuna basıldığında beyanname gönderilebilecektir.

8-Sistem Üzerinden Adi Ortaklık Ortakları Gelir Geçici Vergi Beyannamesini Gönderebilecek Midir?

Adi ortaklık ortaklarının “Geçici Vergi Beyannamesi” gönderebilmeleri için, öncelikle ortakların her birinin ayrı ayrı Defter-Beyan Sistemine başvuru yapması gerekmektedir.

Beyanname gönderme yetkisi olan ortaklar, sözleşme yaparak veya kendi kullanıcı kodu ve şifreleriyle giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerdir.

Beyanname gönderme yetkisi bulunmayan ortakların beyannameleri ise sözleşme yapmış olduğu meslek mensubu ya da meslek odası aracılığıyla gönderilebilecektir.

9- Adi Ortaklık Ortağı Gelir Geçici Vergi Beyannamesini Nasıl Gönderir?

Her bir ortak tarafından Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Hesap Özeti” menüsü tıklanarak “Kazanç Hesaplama” bölümünde “Hesaplama Türü” olarak “Mali” seçilerek “Başlangıç ve Bitiş Tarihleri” “01.01.2018-31.03.2018” belirlendikten sonra sağ alt köşede bulunan butonlardan “Oluştur” butonuna basıldığında “Kaydet” adını taşıyan yeni bir buton ile karşılaşılır ve “Kaydet” butonuna basılır.

Daha sonra “Beyannameler” başlığı altında yer alan “Geçici Vergi” menüsü tıklanarak “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri defterdeki bilgilere göre otomatik olarak ekrana gelir.

Oluşturulan beyanname üzerinde kar ve zarar alanlarına elle (manuel) müdahale edilebilmektedir. “Ekler” kulakçığındaki ilgili alanların da elle (manuel) doldurulmasından sonra “Onayla ve Kaydet” butonuna basılır.

Sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Beyanname İşlemleri” tıklanarak ilgili beyannamelerin türüne göre “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretlenerek “Gönder” butonuna basılarak beyanname gönderilir.

Bir ortaklığın, beyanname gönderme yetkisi olan ortağı da kendi sayfasında iken “Geçici Vergi Beyannamesini” bu sayfadan gönderebilir. Beyannameler” başlığı altında yer alan “Geçici Vergi” menüsü üzerinden “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. İlgi alanlar üzerinde defterden gerekli aktarımların ve elle (manuel) alanların doldurulmasından sonra “Onayla ve Gönder” butonuna basıldığında beyanname gönderilebilecektir.

10- Damga Vergi Beyannamesi Nasıl Gönderilir?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altından “Damga Vergisi” ifadesi tıklanıp beyannamenin dönemi seçilerek “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. İlgi alanlar üzerinde Damga Vergisi Defteri kayıtlarından gelen aktarımlar neticesinde “Onayla ve Kaydet” butonuna basılır. Sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Beyanname İşlemleri” tıklanarak ilgili beyannamelerin türüne göre “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretlenerek “Gönder” butonuna basılarak beyanname gönderilir.

İstenilirse meslek mensupları ile meslek odaları müşterisinin/üyesinin sayfasında iken “Damga Vergisi Beyannamesini” bu sayfadan gönderebilir. Beyannameler” başlığı altında yer alan “Damga Vergisi” menüsü üzerinden “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. İlgi alanlar üzerinde Damga Vergisi Defteri kayıtlarından gelen aktarımlar neticesinde “Onayla ve Gönder” butonuna basıldığında beyanname gönderilebilecektir.

11- Muhtasar Beyanname ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Hangi Alanlar Bir Önceki Dönemden Otomatik Aktarılmaktadır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altından “Muhtasar” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet” tıklanıp ilgili beyannamenin dönemi seçilerek “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. Muhtasar Beyannamede “Ödemeler” bölümünde “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç) ” ile “Ekler” bölümünde “İşyeri Bilgileri”, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde ise aynı alanlara ek olarak “SGK Bildirimleri” bölümleri bir önceki dönemden otomatik olarak aktarılmaktadır. Bununla birlikte kullanıcılar bu alanlar üzerinde değişiklik yapabilmektedir.

12- KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet/Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altından uygun beyanname başlıkları tıklanıp ilgili beyannamenin dönemi seçilerek “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. İlgi alanlar üzerinde defter kayıtlarından gelen aktarımlar ve elle (manuel) doldurulması gereken alanların doldurulmasından sonra “Onayla ve Kaydet” butonuna basılır. Sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Beyanname İşlemleri” tıklanarak ilgili beyannamelerin türüne göre “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretlenerek “Gönder” butonu tıklandıktan sonra “İşlemler” tablosunun altında “Özel Onayla” butonuna basıldığında açılan “Beyanname Onay” penceresinde ilgili alanlar doldurularak sağ alt köşede yer alan “Onayla” butonuna basıldığında düzeltme beyannamesi verilebilecektir.

13-Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Gönderilir?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Hesap Özeti” menüsü tıklanarak “Kazanç Hesaplama” bölümünde “Hesaplama Türü” olarak “Mali” seçilerek “Başlangıç ve Bitiş Tarihleri” “01.01.2018-31.03.2018” belirlendikten sonra sağ alt köşede bulunan butonlardan “Oluştur” butonuna basıldığında “Kaydet” adını taşıyan yeni bir buton ile karşılaşılır ve “Kaydet” butonuna basılır. Daha sonra “Beyannameler” başlığı altında yer alan “Geçici Vergi” menüsü tıklanarak “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri defterdeki bilgilere göre otomatik olarak ekrana gelecektir. Oluşturulan beyanname üzerinde kar ve zarar alanlarına elle (manuel) müdahale edilebilmektedir. “Ekler” kulakçığındaki ilgili alanların da elle (manuel) doldurulmasından sonra “Onayla ve Kaydet” butonuna basılır. Sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Beyanname İşlemleri” tıklanarak ilgili beyannamelerin türüne göre “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretlenerek “Gönder” butonuna basılarak beyanname gönderilir.

14- KDV-1 Beyannamesinde “Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dâhil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Kısmı Sisteme Otomatik Olarak Gelecek Midir?

Söz konusu kısım, Sistem tarafından otomatik olarak doldurulacak ancak kullanıcılar, bu alan üzerinde değişiklik yapabilecektir.

15-Sistem Üzerinden KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Gönderilecektir?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altından uygun beyanname başlıkları tıklanıp ilgili beyannamenin dönemi seçilerek “Oluştur” butonuna basıldığında, beyannamenin içerik bilgileri ekrana gelecektir. İlgili alanlar üzerinde defterden gerekli aktarımlar ve manuel alanların doldurulmasından sonra “Onayla ve Kaydet” butonuna basılır. Daha sonra sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri” başlığı altında yer alan “Beyanname İşlemleri” tıklanarak, ilgili beyannamelerin türüne göre “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretlenerek “Gönder” butonu tıklandığında beyanname gönderilebilecektir.

16- Beyanname İşlemleri Menüsünde Durumu “Paket Gönderilecek” Olan Beyanname Kutucuk İşaretlenerek Gönder Butonuna Basıldığında İlgili Beyannamenin Onaylama Durumu “Paket Gönderiliyor” Olarak Gözükmektedir Onaylama Durumu Gözükmemektedir. Bu Durumda Ne Yapılmalıdır?

“Paket Gönderilecek” statüsünde olan ilgili beyanname kutucuk işaretlenerek “Gönder” butonuna basıldıktan sonra “Paket Gönderiliyor” statüsüne geçmektedir. Bu aşamada, “Beyanname Bilgisi” altında yer alan “Ara” butonuna basılarak “İşlemler” bölümünün altında yer alan “Onayla”, “Özel Onayla”, “İptal” seçeneklerinden tercih edilen seçilerek süreç tamamlanabilir.

17- Sistem Üzerinden KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Düzeltme Beyannamesi Verilebilir Mi?

Sistem üzerinden süresi içerisinde beyanname verdikten sonra ilgili döneme ilişkin düzeltme beyannamesi verilebilir.

18-Aynı Anda Hem Serbest Meslek Kazancı Defteri Hem De İşletme Defteri Tutan Mükellefler Beyannamelerini Sistem Üzerinden Gönderebilecek Midir?

Söz konusu mükelleflerin Sisteme girmiş oldukları gelir ve gider kayıtlarından hareketle KDV-1, KDV-2 ve Geçici Vergi Beyannameleri Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak, Damga, Muhtasar ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ise kullanıcılar tarafından manuel olarak hazırlanarak gönderilebilecektir.

19-Üç Aylık Muhtasar Beyanname Sistem Üzerinden Gönderilecek Midir?

Muhtasar Beyanname dönemi “üç aylık” olan mükelleflerin beyannameleri de Sistem üzerinden gönderebilecektir.

20-Sistemde KDV-1 Beyannamesi Oluştur Denildiğinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırı Boş Gelmektedir. Bu Durumda Ne Yapılmalıdır?

“Deftere Kayıt Tarihi” belgenin deftere kaydedildiği sistem tarihini değil, belgenin defterde yer alacağı tarihi ifade etmektedir. Bu tarih söz konusu belgenin (eğer yer alacaksa) hangi döneme ilişkin beyannamede (örneğin KDV beyannamesinde) yer alacağını da belirlemektedir. “Belge Tarihi” ise, belgenin üzerinde yer alan tarihi ifade etmektedir. Belge tarihi ile deftere kayıt tarihinin uyumlu olması gerekmektedir. Dolayısıyla böyle bir durum ile karşılaşılması durumunda Sisteme kaydedilen gider belgelerinin tarihlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

21-Sistemde Yurt Dışından Alınan ve Türkiye’de Yararlanılan Hizmet Bedelleri (örneğin Google’a ait faturalar) KDV-2 Beyannamesinde Nasıl Beyan Edilecektir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü uygun olan seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “Alış Türü” “Normal Alım”, “Gider Kayıt Türü” “Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler veya İndirilecek Giderler” ve “Gider Kayıt Alt Türü” uygun olan seçildikten sonra “KDV Tevkifatlı Alım” butonundan “Var” “KDV Tevkifatı” kutucuğundan “101-İkametgah, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” ve “Ödeme Türü” kutucuğundan “101-Yurt Dışına Yapılan Ödemeler” seçilerek tutar yazılır ve bu şekilde yapılan kayıt KDV-2 Beyannamesine otomatik olarak yansır.

22-Sistemde Onaylanan Beyannameler Nasıl Listelenebilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri” butonu tıklanarak “Mali Müşavir Beyanname Yönetim Ekranı” bölümünde “Beyanname Bilgisi” kısmında “Tip Beyanname Türü, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi, Vergi Kimlik Numarası, Durumu” seçeneklerinden uygun olanlar seçilerek istenilen listeleme yapılabilir.

23- Muhasebe Yazılımları Üzerinden Defter-Beyan Sistemi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerin Beyannameleri Gönderilebilir Mi?

Muhasebe yazılımları üzerinden Sisteme beyanname gönderilebilmesi mümkün değildir. Beyanname oluşturma, onaylama ve gönderme işlemi sadece Defter-Beyan Sisteminden yapılabilinmektedir.

24- Sistemde Yer Alan Beyannamelerde Bazı Alanlar Dolu Olarak Gelmektedir. Bu Alandaki Bilgilerin Hatalı Olması Durumunda Ne Yapılacaktır?

Beyannameler, Sisteme yapılan kayıtlar esas alınarak oluşturulmaktadır. Beyannamede bir hata bulunulması durumunda, öncelikle söz konusu hatanın kaynağı olan ilgili kayıt düzeltilmelidir.

25-Beyanname Taslak Olarak Kaydedildikten Sonra Sistem Üzerinden Yapılacak Değişiklikler, İlave Kayıtlar Taslak Beyannameme Otomatik Olarak Yansıyacak Mı?

Beyanname taslak olarak oluşturulduktan sonra, Sistemde gelir ya da gidere yönelik olarak bir değişiklik yapılırsa, bu değişiklikler, beyannamenin tekrar oluşturulması durumunda beyannameye otomatik olarak yansıyacaktır.

26-Bazı Mükellefler Muhtasar Beyannameyi Sistemde Görememektedir. Bu Durumun Sebebi Nedir?

Muhtasar Beyanname dönemi “üç aylık” olan mükelleflerin beyannameleri henüz ilk üç aylık süre tamamlanmadığından Sistem içerisinde yer almamaktadır. Söz konusu sürenin tamamlanmasının ardından mükellefler Muhtasar Beyanname menüsüne ulaşabileceklerdir.

27-Sistemde Gelir veya Gider Belgesi Kaydedilirken

“Eklenen Gider veya Gelir, Süreci Devam Eden KDV-1/KDV-2/Muhtasar/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini Etkilemektedir. Önce Beyanname Sürecini Tamamlayınız.”

Şeklinde Uyarı Mesaj Alındığında Ne Yapılmalıdır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altında yer alan hangi tür beyannamede bu uyarı alınıyor ise o beyannameye tıklanarak “Beyannamelerim” başlığı altında bulunan “Paket Gönderilecek” ifadesi tıklanarak “Beyannameyi Sil” butonuna basılarak önce beyanname silinmeli, daha sonra gelir ya da gider belgesinin eklenmesine devam edilmelidir.

28-KDV Beyannamesinde “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)” kısmı Sisteme Otomatik Olarak Gelecek Midir?

Söz konusu kısım, Sistem tarafından otomatik olarak doldurulacak ancak kullanıcılar, bu alan üzerinde değişiklik yapabilecektir.

29-Bazı Mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Başlığını Sistemde Görememektedir. Bu Durumun Sebebi Nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönemi “üç aylık” olan mükelleflerin beyannameleri henüz ilk üç aylık süre tamamlanmadığından Sistem içerisinde yer almamaktadır. Söz konusu sürenin tamamlanmasının ardından mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi menüsüne ulaşabileceklerdir.

30-Bazı Mükellefler Damga Vergisi Beyannamesini Sistemde Görememektedir. Bu Durumun Sebebi Nedir?

Mükelleflerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti (0040 vergi kodu) bulunmuyorsa Damga Vergisi Beyannamesi Sistem üzerinden gönderilememektedir. Damga vergisi beyannamesinin Sistem üzerinden verilebilmesi için öncelikle gelir vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesi/mal müdürlüğünden sürekli damga vergisi mükellefiyetinin açtırılması gerekmektedir.

31-Muhtasar Beyannamedeki Ödemeler Tablosuna Yurt İçi Kira Ödemeleri Nasıl Yazılacaktır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altında yer alan “Muhtasar” menüsü tıklanarak “Oluştur” butonuna tıklandığında Muhtasar Beyannamedeki “Ödemeler” tablosunda bulunan “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” kısmına ekle denildiğinde “Tür Kodu” “041 70’inci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94/5)” seçilmektedir. Söz konusu tabloda “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü” “Yok” seçilir ise, “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Tarihi” ile “Ödeme Yapılanın Mukimi Olduğu Ülke Kodu” alanları boş geçilebilmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikDefter-Beyan Sistemi Soru-Cevap
Sonraki İçerikKGK Duyurusu Sürekli Eğitim Programı Takvimi – 25.9.2018-1.11.2018 arası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz