Ana sayfa Vergi Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

6403
0

Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

1- Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatları Excel ile Toplu Bir Şekilde Sisteme Eklenebilir Mi?

Evet, gün sonu hasılatlarının kaydı için belirlenen formatta hazırlanan Excel doyası ile Sisteme kayıt yapılabilir.

Müşterinin/üyenin sayfasındayken “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Toplu Gelir Belgesi Ekle” menüsü tıklanarak “Basit Usul Gün Sonu Hasılatı Veri Formatı”nı içeren “örnek Excel şablonu”na ulaşılır. Kaydedilecek verilerin bu şablon üzerinden hazırlanmasından sonra, “Excel Göster” butonuna basılarak ya da ilgili yere “Sürükle Bırak” ile hazırlanan dosya eklenerek bilgiler Sistemde görülebilir ve “Kaydet” butonu ile kayıt tamamlanabilir.

2- Muhasebe Yazılımları Üzerinden Beyanname Gönderilebilir Mi?

“Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” hariç olmak üzere diğer beyannamelerin, muhasebe yazılımları üzerinden gönderilebilmesi mümkün değildir. Söz konusu beyannameler haricindeki beyannameler için beyanname oluşturma, gönderme ve onaylama işlemleri sadece Sistem üzerinden yapılabilir.

3- “Basit Usule Tabi Mükellef” Statüsünden “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan” Mükellef Statüsüne Geçişlerde e-Beyanname Uygulaması Nasıl Aktif Duruma Gelmektedir?

Meslek mensubu ve/veya meslek odası tarafından sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “mali müşavir işlemleri” veya “oda işlemleri” başlığı altında yer alan “mükellef yönetimi” menüsü tıklanarak “mükellef seçimi” işlemi gerçekleştirildikten sonra açılan sayfada “işletme hesabı esasına geçiş” işlemine onay verilmesi halinde e-Beyanname uygulaması otomatik kullanabilir duruma gelmektedir.

4- “Basit Usule Tabi Mükellef” Statüsünden “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan” Mükellef Statüsüne Geçiş Yapan Mükellefler Sistemi Hangi Amaçla Kullanacaklar?

“Basit usule tabi mükellef” statüsünden “işletme hesabı esasına göre defter tutan” mükellef statüsüne geçenler Sistemi “basit usule tabi mükellef” olarak faaliyet gösterdiği tarih aralığı için gelir ve gider bilgilerini kaydetmek için kullanabileceklerdir.

5- “Basit Usule Tabi Mükellef” Statüsünden “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan” Mükellef Statüsüne Geçiş Yapan Mükellefler Bu Geçiş Sonrası Sistemi Kullanacaklar Mı?

“Basit usule tabi mükellef” statüsünden “işletme hesabı esasına göre defter tutan” mükellef statüsüne geçenlerin işletme defterine ilişkin gelir ve gider bilgilerini 31/12/2018 tarihine kadar Sistem dışında, noterden kâğıt defter tasdik ettirerek takip etmesi ve beyannamelerini Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulaması üzerinden vermesi gerekmektedir.

6-Alt Kullanıcı Tanımlaması Vergi Dairesinden Yapılabilir Mi?

“Meslek odası” veya “meslek mensubu” gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak yanında sigortalı olarak çalışan işçisini Defter-Beyan Sistemine alt kullanıcı olarak tanımlayabilmektedir.

7- Vergi Dairesi Aracılığıyla Alt Kullanıcı Tanımlaması Yapılabilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekir?

Vergi dairesi aracılığıyla alt kullanıcı tanımlaması yapılabilmesi için yeni işe başlayan işçilerde “İşe Başlama Bildirgesi” nin, öteden beri işverenin yanında sigortalı olarak çalışanlarda ise “Son Aya Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Bildirgesi” nin vergi dairesine ibraz edilmesi zorunludur.

8-Vergi Dairesi Aracılığıyla Alt Kullanıcı Tanımlaması Yapılmasının Ardından Sistemi Kullanabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Tanımlaması yapılan çalışanının Sistemi kullanabilmesi için işverenin, Sistem üzerinden “Sistem Yönetimi” başlığı altından çalışanı için şifre üretmesi ve yetkilendirme yapması gerekmektedir.

9- “Muhtasar Beyanname” ile Muhtasar ve Prim Beyannamesi” Muhasebe Yazılımları Üzerinden Nasıl Gönderilir?

“Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin ilgili alanları muhasebe yazılımları üzerinden doldurularak Sisteme gönderilebilir. Bu beyannamelerin oluşturma, gönderme ve onaylama işlemleri sadece Sistem üzerinden yapılabilir.

10-Hizmet Alış ve Satış Türleri Muhasebe Yazılımları Üzerinden Tanımlanabilir Mi?

Hizmet alış ve satış türleri muhasebe yazılımları üzerinden tanımlanabilir ve tanımlanan bu türler ile yapılan kayıtlar yine muhasebe yazılımları üzerinden Sisteme gönderilebilir.

11- Silinmiş ve Güncellenmiş Kayıtlar Görüntülenerek Çıktısı Alınabilir Mi?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Defter” menüsü tıklanarak “Defter Bilgisi” bölümünde “Güncellenen ve Silinen Kayıt Detayları” kısmında “Rapora Ekle” radyo butonu açık şekilde “Görüntüle” butonuna basılarak kayıtlar görüntülenebilir.

“Excel Çıktısı Al” ve “PDF Çıktısı Al” butonlarına basılarak da, silinmiş ve güncellenmiş kayıtlar bilgisayara indirilir ve çıktı alınabilir.

12-Mali Müşavirin/Meslek Odasının Müşterisinin/Üyesinin Sayfasına Sistem Üzerinden Nereden Geçiş Yapılır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Mali Müşavir İşlemleri/Oda İşlemleri” başlığı altında yer alan “Mükellef Yönetimi” menüsü tıklanarak “Mükellef Seçimi” bölümünde müşteri/üye seçilerek “Hızlı Geçiş Yap” butonuna basıldığında söz konusu müşterinin/üyenin sayfasına geçiş yapılabilir.

İstenirse hızlı geçiş işlemleri, mükellef unvanı üzerine tıklanarak da yapılabilir.

13- Hesap Özetinin Çıktısı Nasıl Alınır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Hesap Özeti” menüsü tıklanarak hesaplama türü “ticari” veya “mali” seçilir. Başlangıç ve bitiş tarihlerinden hangi aralıkta hesap özeti oluşturulmak isteniyorsa seçim yapılarak “Oluştur” butonuna basıldığında hesap özeti görüntülenir. İstenirse “Excel Çıktısı Al” veya “PDF Çıktısı Al” butonlarına basılarak hazırlanan hesap özeti bilgisayara indirilebilir ya da çıktı alınabilir.

14- Damga Vergisi Defterine Kayıt Nasıl Yapılır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Damga Vergisi Ekle” menüsü tıklanarak “Damga Vergisi” alanında “Belge Bilgisi” bölümünde “Düzenlenme Tarihi” seçilerek “T.C. Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası” bölümünün doldurulması durumunda “Soyadı/Unvan”, “Ad/Unvan Devamı” ve “Vergi Dairesi” alanları bilgileri otomatik gelmektedir. “Damga Vergisi” alanında “Sözleşme No”, “Türü/Kodu” ve “İçerdiği Belli Para” alanları doldurularak “Kaydet” veya “Kaydet ve Devam Et” butonlarına basılarak sözleşmeye ilişkin bilgiler “Damga Vergisi Defteri”ne kaydedilebilecektir.

15-Damga Vergisi Defterine Yapılan Kayıtlar Nasıl Görüntülenir?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Defter” menüsü tıklanarak “Defter Bilgisi” alanında “Defter Türü” “Damga Vergisi Defteri” seçilerek “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” “Gider” ile “Gelir” radyo butonları açık şekilde “Görüntüle” butonuna basılarak kayıtlar görüntülenebilir.

16- Damga Vergisi Defterine Yapılan Kayıtlar Nasıl Silinir?

Daha önce Sisteme kaydedilen damga vergisi kayıtları silinmek istenildiğinde sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Defter” menüsü tıklanarak “Defter Bilgisi” alanında “Defter Türü” “Damga Vergisi Defteri” seçilerek “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” “Gider” ile “Gelir” radyo butonları açık şekilde “Görüntüle” butonuna basıldıktan sonra oluşan “Damga Vergisi Defteri” alanında herhangi bir kaydın üzerine tıklandığında “Defter Ayrıntısı” kutucuğunda “Belgeye Git” butonuna basılarak açılan ekranda sağ alt köşede yer alan “Sözleşmeyi Sil” butonuna tıklanarak kayıtlar silinebilir.

17- Damga Vergisi Defterine Yapılan Kayıtlar Nasıl Güncellenir?

Daha önce Sisteme kaydedilen damga vergisi kayıtları güncellenmek istenildiğinde sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Defter” menüsü tıklanarak “Defter Bilgisi” alanında “Defter Türü” “Damga Vergisi Defteri” seçilerek “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” “Gider” ile “Gelir” radyo butonları açık şekilde “Görüntüle” butonuna basıldıktan sonra oluşan “Damga Vergisi Defteri” alanında herhangi bir kaydın üzerine tıklandığında “Defter Ayrıntısı kutucuğunda” “Belgeye Git” butonuna basılarak açılan ekranda sağ alt köşede yer alan “Sözleşmeyi Güncelle” butonuna tıklanarak kayıtlar güncellenebilir.

18-Damga Vergisi Defterine Yapılan Kayıtların Çıktısı Nasıl Alınır?

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Defter” menüsü tıklanarak “Defter Bilgisi” alanında “Defter Türü” “Damga Vergisi Defteri” seçilerek “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” “Gider” ile “Gelir” radyo butonları açık şekilde “Görüntüle” butonuna basıldıktan sonra oluşan Defterfe “Excel Çıktısı Al” veya “PDF Çıktısı Al” butonlarına basılarak hazırlanan Defter bilgisayara indirilebilir ya da çıktı alınabilir.

19- Bir Ortaklığın Ortağı Alt Kullanıcı Olarak Sisteme Eklenebilir Mi?

Sistem içerisinde “Sistem Yönetimi” alanında “Kullanıcı Ekle” kısmında alt kullanıcı yetkisi verilmek istenen (bir ortaklığın ortağı olan) kişinin “T.C. Kimlik Numarası” yazıldıktan sonra, sorgula butonuna tıklanarak ortaklık ilişkisi olmak kaydıyla alt kullanıcı tanımlaması yapılabilmektedir.

“Kullanıcı Listele” alanından giriş yapılan alt kullanıcı bilgilerine ulaşılabilmekte ve Sistem içerisinden şifre oluşturulduktan sonra “Yetkilendirme İşlemleri” alanından tanımlanmış olan kullanıcılara Sistemin menülerinin kullanımını konusunda yetki verilebilmektedir.

20-Alt Kullanıcı Sistemden Silinebilir Mi?

Sistem içerisinde “Sistem Yönetimi” alanında “Kullanıcı Listele” kısmındaki “İşlemler” bölümünde yer alan “Kullanıcı Sil” butonuna basılarak alt kullanıcı silinebilir.

21-Sistemden Alt Kullanıcıya Verilen Şifre Değiştirilebilir Mi?

Sistem içerisinde “Sistem Yönetimi” alanında “Kullanıcı Listele” kısmındaki “İşlemler” bölümünde yer alan “Şifre Değiştir” butonuna basılarak “Şifre Güncelleme” kutucuğunda “Yeni Şifre” iki kez girildikten sonra “Güncelle” butonuna tıklanarak şifre değiştirilebilir.

22-Sistemde Kaydedilen Bir Gelir veya Gider Belgesinin Kayıt Geçmişi Nasıl Görüntülenir?

Daha önce Sisteme kaydedilen gelir ya da gider belgelerinin kayıt geçmişi görüntülenmek istenildiğinde sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Listele” veya “Gider Listele” menüleri tıklanarak “Gelir Ayrıntısı” ile “Gider Ayrıntısı” kutucuklarındaki “Kayıt Geçmişi Görüntüle” butonuna basıldığında açılan ekrandan kayıt geçmişi görüntülenebilir.

23- “Açıklama Ekle” Butonu Neyi İfade Etmektedir?

Belge bilgisi girişlerinde, açıklama alanına bilgi girilmesi ihtiyaridir. Söz konusu alana açıklama bilgisi girmek isteyenler, “Açıklama Ekle” butonuna basarak bu alanı görünür kılıp, istedikleri bilgileri girebilirler.

24- “Açıklama Ekle” Butonu Tıklanarak Açılan “Açıklama” Alanının Doldurulması Zorunlu Mudur?

Gelir ya da gider belgelerinin Sisteme kaydedilmesi sırasında “Açıklama” bilgisinin girilmesi ihtiyaridir.

25-Defter-Beyan Sisteminde Defterlerin Açılış Onayı Nasıl Olacaktır?

Defter-Beyan Sisteminde noter tasdiki aranmayacaktır. İlk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde defterleri kullanmaya başlamadan önce, sonraki faaliyet dönemlerinde ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı kanunda öngörülen tasdik hükmündedir.

26- Defter-Beyan Sistemine Her Yıl Yeniden Müracaat Etmek Gerekiyor Mu?

Defter-Beyan Sistemine ilk girişte başvuru alınmakta olup sonraki yıllarda ayrıca başvuru aranmayacaktır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 179’uncu maddesi gereğince, ikinci sınıfa geçerek işletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin, söz konusu maddede belirtilen şartların tahakkuk ettiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar, gerçek usulde vergilendirilmekte iken 193 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde yer alan düzenleme gereği basit usule tabi olmayı yazı ile talep eden mükelleflerin ise anılan maddede belirtilen şartların gerçekleştiği takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek mensupları ya da meslek odaları aracılığıyla www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Basit usule tabi mükelleflerden;

  1.  Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenlerin, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından önce,
  2.  Mevcut işine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51’inci maddesinde belirtilen faaliyetleri ilave edenlerin, bu faaliyetlere ilişkin işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü sonuna kadar,

c)İşletme hesabı esasına göre defter tutacak olan mükelleflerin defter tutmaya başlamadan önceki takvim yılının son gününe (bu gün dâhil) kadar,

kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek mensupları ya da meslek odaları aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi ya da www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

28- Aynı Anda Hem Serbest Meslek Kazancı Defteri Hem De İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Defter-Beyan Sistemi İçerisinde Nasıl İşlem Yapacaklar?

Hem serbest meslek kazancı hem de işletme hesabı esasına göre tespit edilen ticari kazancı bulunan mükellefler Sistem içerisinde kaydedecekleri gelir ve giderlerini, bunların ilişkili olduğu faaliyetine uygun olarak ilgili deftere kaydedecektir. Kayıtların hangi defteri yapılacağı Sistem içerisinde seçilecek belirlenecektir.

29-Sistem Üzerinden Tutulan Defterler Nasıl Kapatılacaktır?

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden 4. ayın sonunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacaktır.

30-Sistemi Kullanmak İçin Kullanıcı Kodu ve Şifre Nasıl Alınabilir?

Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığı mükellef veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır.

31-Sistemde KDV Beyannamesi Onaylandıktan Sonra Defter Onaylama/Oluşturma Gibi Bir İşlem Yapılması Gerekmekte Midir?

Sistem üzerinden KDV Beyannamesi onaylandıktan sonra veya herhangi başka bir zamanda defter onaylanması/oluşturulması gibi bir işlem yapılması söz konusu değildir.

32-Serbest Meslek Adi Ortaklıkları Gelir ve Gider Belgeleri ile Beyannamelerine İlişkin İşlemleri Nasıl Yapacaklardır?

Serbest Meslek Adi Ortaklıkları gelir ve gider belgelerini Sisteme kaydettikten sonra sadece “0003-Muhtasar” ve “0015-KDV” beyannamelerini, “0040-Damga vergisi” mükellefiyeti varsa ayrıca “damga vergisi beyannamelerini” Sistem üzerinden gönderebileceklerdir. Bu ortaklıkların ortakları ise ortaklık adına Sisteme girişi yapılan gelir ve gider belgelerinden hareketle hisseleri oranında “0001-Yıllık Gelir Vergisi” ile “0032-Gelir Geçici Vergi” beyannamelerini Sistem üzerinden gönderebileceklerdir.

33-Sistemi Kullanmakta İken Mesleki/Ticari Faaliyetine Son Veren Mükellefler Sistemi Terk Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Yükümlülüklerini Sistem Üzerinden Yerine Getirebilecek Mi?

Sistemi kullanmakta iken, mesleki/ticari faaliyetine son veren mükellefler, yılbaşından terk tarihine kadar olan yükümlülüklerini (gelir-gider kaydetme, beyanname gönderme gibi) yerine getirmek için Sistemi kullanabileceklerdir.

34-Sisteme Muhasebe Yazılımları Üzerinden Veri Aktarımı Yapmak İçin Ne Yapılmalı?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Sistem Yönetimi” başlığı altında yer alan “Dış Sistem Kullanıcı Tanımlama” menüsü tıklanarak “Entegratör Seçimi” alanından Sisteme entegrasyon sürecini tamamlamış olan yazılımlardan istenilen bir tanesi seçilerek bu yazılım üzerinden Sisteme gelir ve gider kayıtları aktarılabilecektir.

35-Sistem Dışında Excel Formatında Oluşturulan Gelir ve Gider Listeleri Sisteme Aktarılabilir Mi?

Excel formatında oluşturulan gelir ve gider listelerinin Sisteme aktarımı mümkün değildir.

36-Sistemde Gelir Ekle ve Gider Ekle Alanlarında Yer Alan Belge Bilgisi Alanına Yapılan Bilgi Girişleri Sistem Tarafından Saklanıyor Mu?

“Gelir Ekle” ya da “Gider Ekle” başlıklarında yer alan “Belge Bilgisi” alanına yazılan TCKN/VKN, Unvan/Ad-Soyad, Vergi Dairesi ve Adres alanlarına yapılan bilgi girişleri Sistem tarafından saklanmakta ve daha sonraki zamanlarda VKN/TCKN bilgilerinin girilmesinin ardından söz konusu bilgiler Sistem tarafından doldurulacaktır.

37-Kıst Dönem Gelir Vergisi Beyannamesi Defter-Beyan Sisteminden Verilebilir Mi?

Kıst dönem gelir vergisi beyannamesi vermek isteyen mükellefler beyannamelerini Sistem dışından mevcut e-Beyanname uygulaması aracılığıyla göndereceklerdir.

38- Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Silinir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Oda İşlemleri” başlığı altında yer alan “Mükellef Yönetimi” menüsü tıklanarak “Mükellef Seçimi” bölümünden üye seçilerek “Hızlı Geçiş Yap” butonuna basıldığında seçilen üyenin sayfasına geçiş yapılacaktır.

Sol menüde “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Listele” ve “Gider Listele” menüleri tıklanarak “Gelir Ayrıntısı” ile “Gider Ayrıntısı” kutucuklarında “Belgeye Git” butonuna basıldığında açılan ekranda sağ alt köşede yer alan “Belgeyi Sil” butonuna basıldığında ilgili belge silinecektir.

39- Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Güncellenir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Oda İşlemleri” başlığı altında yer alan “Mükellef Yönetimi” menüsü tıklanarak “Mükellef Seçimi” bölümünden üye seçilerek “Hızlı Geçiş Yap” butonuna basıldığında seçilen üyenin sayfasına geçiş yapılacaktır.

Sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Listele” ve “Gider Listele” menüleri tıklanarak “Gelir Ayrıntısı” ile “Gider Ayrıntısı” kutucuklarında “Belgeye Git” butonuna basıldığında açılan ekranda “Eklenen Gelirler” ile “Eklenen Giderler” kısmının altına tek tıklanması ile birlikte “Belge Bilgisi” bölümünde “Deftere Kayıt Tarihi”, “Belge Tarihi” ve “Belge Türü” dışındaki alanlar ile “Gelir Kalemleri” ve “Gider Kalemleri” bölümlerinde istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra öncelikle “Satır Güncelle” daha sonra “Belgeyi Güncelle” butonlarına basılarak belge güncellenebilecektir.

40-Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Silinir?

Daha önce Sisteme kaydedilen gelir ya da gider belgeleri silinmek istendiğinde, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Listele” ve “Gider Listele” menüleri tıklanarak “Gelir Ayrıntısı” veya “Gider Ayrıntısı” kutucuklarında “Belgeye Git” butonuna tıklandığında açılan ekranda sağ alt köşede yer alan “Belgeyi Sil” butonuna tıklanarak belge silinebilir.

41-Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükelleflerin Sisteme Kaydettikleri Belgeler Nasıl Güncellenir?

Daha önce Sisteme kaydedilen gelir ya da gider belgeleri güncellenmek istendiğinde, sol menüde “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Listele” ve “Gider Listele” menüleri tıklanarak “Gelir Ayrıntısı” ile “Gider Ayrıntısı” kutucuklarında “Belgeye Git” butonuna basıldığında açılan ekranda “Eklenen Gelirler” ile “Eklenen Giderler” kısmının altına tek tıklanması ile birlikte “Belge Bilgisi” bölümünde “Deftere Kayıt Tarihi”, “Belge Tarihi” ve “Belge Türü” dışındaki alanlar ile “Gelir Kalemleri” ve “Gider Kalemleri” bölümlerinde istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra öncelikle “Satır Güncelle” daha sonra “Belgeyi Güncelle” butonlarına tıklanarak belge güncellenebilecektir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here