Ana Sayfa TTK Çeklerde Bulunan Kare Kod Kullanımının Amacı Nedir?

  Çeklerde Bulunan Kare Kod Kullanımının Amacı Nedir?

  1555
  0

  1- ÇEKTE HANGİ BİLGİLER BULUNMALIDIR?
  Çek;
  1.1- Senet metninde çek kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
  1.2- Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
  1.3- Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını,
  1.4- Ödeme yerini,
  1.5- Düzenlenme tarihini ve yerini,
  1.6- Düzenleyenin imzasını,
  1.7- Banka tarafından verilen seri numarasını,
  1.8- Kare kodu,
  içerir.

  2- ÇEKLERDE BULUNAN KARE KOD KULLANIMININ AMACI NEDİR?
  Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere kare kod aracılığıyla erişim sağlayabilir. Kare kod ile;
  2.1- Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
  2.2- Çek hesabı sahibinin tacir olması halinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
  2.3- Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,
  2.4- Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı,
  2.5- Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,
  2.6- Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
  2.7- İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,
  2.8- İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,
  2.9- İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,
  2.10- Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları,
  2.11- Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
  2.12- Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,
  2.13- Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,
  2.14- Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,
  2.15- Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi, çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.

  ***Belirtilen verilere ulaşılmasını sağlayacak kare kod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Kanunun ek 1’inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir. 

  ***Çekte yer alacak MERSİS numarası ile kare kodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı tebliğle belirlenir.

  3- ÇEKTE AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞSE ÖDEME YERİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?
  Çekte açıklık yoksa muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir.

  ***Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKollektif Şirketin Feshini Kimler Talep Edebilir?
  Sonraki İçerikKollektif Şirketlerde Ortağın Ölümü Halinde Şirket Devam Eder mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz