Ana Sayfa Vergi Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri de Artık KDV Tevkifatı Yapacaktır…

  Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri de Artık KDV Tevkifatı Yapacaktır…

  3196
  0

  1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
  Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler arasına alınmıştır. Değişiklik 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

  2- KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR
  KDV 1 nolu Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

  Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

  3- KISMİ TEVKİFAT YAPMAK İÇİN SORUMLU TUTULANLAR KİMLERDİR.
  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

  a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir)
  b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
  – 5018 sayılı Kanuna (kamu malî yönetimi ve kontrol kanunu) ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
  – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  Döner sermayeli kuruluşlar,
  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
  Bankalar,
  Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri (Bu yazının konusu)
  Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
  Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
  Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
  Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
  – Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
  Kalkınma ve yatırım ajansları.
  Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

  ***Yukarıda Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dâhil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

  5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1)bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenir.
  KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

  4- APARTMAN YÖNETİMLERİNE VERİLEN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT YAPILMAYACAKTIR.
  Örnek:
  KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde, tevkifat uygulanmayacaktır.

  Kaynak: 15 Şubat 2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTeknokent Bölgesinde Geliştirilen Otomasyon-Yazılım Sistemi ve Kişisel Dozimetre Hizmeti Karşılığında Elde Edilen Gelirler İçin Kurumlar Vergisi İstisnasından Faydalanılabilir mi?
  Sonraki İçerikFazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz