Ana Sayfa Vergi Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardında Değişiklik

  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardında Değişiklik

  1490
  0

  Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen Ek ’teki Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) yürürlüğe konulması amacıyla Finansal Raporlama Standardı Tebliği yayımlanmıştır.

  1- BOBİ FRS’Yİ (BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI)UYGULAYACAK İŞLETMELER:
  Tebliğ ve Eki BOBİ FRS’nin, 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanması zorunludur.

  2- BOBİ FRS VE TFRS ARASINDA GEÇİŞ NASIL YAPILMALIDIR?
  BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler 2 yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamazlar. Diğer taraftan isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az 2 yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur.

  3- BÜYÜK İŞLETME OLARAK DEĞERLENDİRİLEN İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
  BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki 3 ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda 2 raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir;
  3.1- Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3.2- Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3.3- Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

  ***Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında işletmenin ve bağlı ortaklıklarının BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alınır. Bununla birlikte işletmenin BOBİ FRS’ye göre finansal tablo hazırlamayan bağlı ortaklıkları varsa bu bağlı ortaklıkların vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp vergi dairelerine sunulan finansal tabloları esas alınır.

  ***Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatının hesabında konsolide olmayan finansal tabloların kullanılması durumunda, BOBİ FRS’nin Konsolide Finansal Tablolar Bölümünde 22.25 paragrafının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eliminasyonlar yapılabilir. Eliminasyonların yapılmaması durumunda birinci fıkradaki aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarına ilişkin eşik değerler %20 artırılarak dikkate alınır.

  ***Büyük işletme tanımını karşılayan bir işletme, birinci fıkradaki 3 ölçütten en az ikisinin eşik değerlerinin art arda 2 raporlama döneminde altında kalması durumunda büyük işletme olarak değerlendirilmez.

  ***Ortalama çalışan sayısının hesabında Bağımsız Denetime Tâbi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile 12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınır.

  4- BÜYÜK İŞLETME TANIMINA İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ NELERDİR?
  6’ncı maddenin birinci fıkrasına göre büyük işletme tanımının karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilirken TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları bulunmayan işletmeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara göre hazırlanmış finansal tablolarını kullanırlar.

  5- KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ NELERDİR?
  Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususların 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca önceki hesap dönemlerine ilişkin kıdem tazminatı tutarlarını eşit taksitlerle finansal tablolarına yansıtan işletmeler bu uygulamaya aynı şekilde devam edebilir. Bu durumda tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır.

  ***Tebliğ 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Finansal Raporlama Standardını incelemek için tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete (29.07.2017 – 30138 (Mükerrer)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDefter Beyan Sistemine Başvuru Nasıl Yapılır?
  Sonraki İçerikTaşıyıcı Kimlere Denilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz