Ana Sayfa Muhasebe Bilanço Usulü Eczane Stok Affı İle Kayıtlarından Çıkardığı Ürünlerin Muhasebe Kaydını Nasıl...

  Bilanço Usulü Eczane Stok Affı İle Kayıtlarından Çıkardığı Ürünlerin Muhasebe Kaydını Nasıl Yapacak?

  Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır.

  93
  0

  Eczanelerde bilanço şahıs firmasının kayıtlarında var olup fakat gerçekte olmayan stokun kaydını 689 borç / 600 ve 391 alacak ayrıca 950 B / 951 A kaydı olarak attım. Bu kayıt doğru mudur?

  7440 Sayılı Kanun 1 no.lu Tebliğ

  B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR

  a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler

  Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş nedeniyle düzenlenen fatura bedeli muhasebe kaidelerine uygun olarak kayıtlara intikal ettirilecektir. Düzenlenecek fatura nedeniyle kullanılacak borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta olup faturasız satılan kıymetlerin karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para,
  banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, ilgili kıymet çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir.

  Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır.

  Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 5 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim
  maliyeti 85 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise % 8’dir.

  (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 459.000 TL satış bedeli ve
  82.620 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali
  aşağıdaki şekilde olacaktır.

  ________________________________ / ____________________________

  689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 541.620 TL
  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR 459.000 TL
  (7440 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

  391 HESAPLANAN KDV 82.620 TL

  ________________________________ / _____________________________

  Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

  ___________________________ / ________________________________

  950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 541.620 TL
  GİDERLER

  951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 541.620 TL
  GİDERLER ALACAKLI HESABI

  ___________________________ / ________________________________

  Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde
  diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması hâlinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır.

  ________________________________ / ____________________________
  121 ALACAK SENETLERİ 541.620 TL

  600 YURTİÇİ SATIŞLAR 459.000 TL
  (7440 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

  391 HESAPLANAN KDV 82.620 TL

  ________________________________ / _____________________________

  Örnek 5- (Z) İşletmesi, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede yer almayan demirbaşı,
  faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir.

  İlgili demirbaşın rayiç bedeli 120.000 TL olup genel oranda KDV’ye tabidir. İlgili
  demirbaş, kayıtlarda 70.000 TL bedeli ile yer almaktadır ve bu tutarın tamamı için
  amortisman ayrılmıştır. Ayrıca bu kıymet satışı nedeniyle alacak senedi alınmış olduğu tespit

  edilmiştir.
  ______________________________ / ____________________________

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 70.000 TL

  121 ALACAK SENETLERİ 141.600 TL

  255 DEMİRBAŞLAR 70.000 TL
  (7440 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

  391 HESAPLANAN KDV 21.600 TL

  679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR 120.000 TL
  VE KARLAR

  ___________________________ / ________________________________

   


  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerik7440 Matrah Artırımından Dolayı Tahakkuk Eden Ek 2022 Kurumlar Vergisi Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır?
  Sonraki İçerikMali Müşavirler Yıl İçinde Yaptıkları Sözleşmenin Bitiş Tarihini 31.12…. Olarak Mı Yazacak?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz