Ana Sayfa Özel Sigorta BES – Otomatik Katılım Sistemi – 3 – Katkı Payı Konusu

  BES – Otomatik Katılım Sistemi – 3 – Katkı Payı Konusu

  2542
  0

  1. Katkı payı neye göre hesap edilecektir?
  Prime esas kazanç/emeklilik keseneğine esas aylık (matrah) referans alınarak hesaplanacaktır.

  2. Katkı payının hesaplanmasında küsuratlı tutarların yuvarlanması nasıl yapılacaktır?
  Hesaplanan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı (kuruş tutarı) dikkate alınmaz.

  3. Çalışan mevzuatta belirlenen katkı payı oranını (%3) değiştirebilir mi?
  Evet.
  – Çalışan kesinti oranını işverene bildirerek artırabilir veya varsa artırmış olduğu tutarı yine Kanunda belirtilen kesinti oranından az olmamak kaydıyla düşürebilir.
  – Ödemeler için matbu bir tutar belirlenemez, katkı payları oransal olarak hesaplanır.

  4. Katkı paylarının doğru ödenip ödenmediği nasıl takip edilecektir?
  Takip ve tahsil işlemleri, emeklilik şirketleri ve/veya bu amaçla yetkilendirilen Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından takip edilecektir.

  5. Çalışan ödediği katkı paylarının takibini nasıl yapacaktır?
  Çalışan ödemiş olduğu katkı paylarını ve hesabına ait diğer bilgileri, şirketin internet sitesinden bağlanabileceği bir ekran üzerinden takip edebilir.

  Ayrıca, şirket tarafından 3 ayda bir gönderilecek “çalışanları bilgilendirme notu” ile çalışanlara ödedikleri katkı payı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

  Takasbank internet sitesinde ise çalışanların birikimini takip edebileceği bir portal bulunmaktadır.

  6. Katkı payı ödemesi bordroya yansıyacak mıdır?
      6.1- Kamu kurumları bakımından, aylık işlemlerini Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bilişim sistemleri üzerinden yürüten harcama birimleri için katkı paylarının bordroya yansımasını sağlayacak şekilde sistemsel geliştirmeler gerçekleştirilecektir.
      6.2- Diğer kurumlar bakımından, işyerlerinin iç sistemlerinde bu kesintilerin bordroya yansıtılması ve diğer şirket içi ücret takip sisteminin geliştirilmesi operasyonel süreçlerin takibi bakımından önem arz etmektedir.

  7. Otomatik katılım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar ek katkı payı ödemesi yapabilirler mi? (Düzenli yatırılan katkı payının dışında)
  Çalışanlar dışarıdan ek katkı payı ödemesi yapamaz.

  8. Bazı çalışanların çalışma saatleri ve aldığı ücretler sabit değildir. Bu ve buna benzer çalışanların maaşından yapılacak katkı payı ödemelerinde farklı bir yöntem uygulanacak mıdır? Prim vb. ek ücretler için katkı payı ödemesi yapılacak mıdır?
  – Farklı bir yöntem bulunmamaktadır.
  – Çalışanın SGK’ ye iletilen matrah tutarı üzerinden katkı payı hesap edilecektir.
  – Bu kapsamda, çalışanın matrahına yansıyan tüm ödemelerden katkı payı kesintisi yapılır.

  9. Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?
  Matrah etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

  10. İşveren çalışana fayda sunmak amacıyla, otomatik katılım sistemi kapsamında ödenecek katkı paylarını çalışan ücretinden kesmek yerine kendisi ödeyebilir mi?
  Hayır.
  Bu kapsamda ödeme yapmak isteyen işveren İGES kurmak zorunda olup, çalışanı her halükarda otomatik katılım sistemine dâhil etmek durumundadır.

  11. İşveren kestiği katkı payını şirkete zamanında iletmezse, eksik iletirse, hiç iletmezse ya da kesmesi gerektiği halde katkı payı kesintisi yapmazsa cezai müeyyide var mıdır?
  İşverene;
  – Katkı payını zamanında şirkete aktarmaz,
  – Katkı payını geç/eksik aktarırsa,
  – Çalışanlarını sisteme dahil etmezse,
  Çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur ve her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100-TL idari para cezası uygulanır.

  12. İşverenin çalışan maaşından tahsil etmiş olduğu katkı payı tutarını ilgili emeklilik şirketine aktarmaması durumunda oluşabilecek çalışan mağduriyeti nasıl giderilecektir?
  12.1- Çalışan, bordrosundan veya 3 aylık dönemler halinde emeklilik şirketi tarafından kendisine iletilen “çalışanları bilgilendirme notu” veya şirketçe sunulan kanalları kullanarak hesabına yatırılan katkı payı tutarlarını kontrol ederek, katkı payının kesildiği ancak emeklilik hesabına yansıtılmadığını tespit edebilir.
      12.2- Aktarılmayan katkı payı tutarları ve mahrum kalınan muhtemel getiri tutarları işverenden tahsil edilerek çalışanın emeklilik hesabına yansıtılır.

  13. Çalışana ücret ödenmeyen günlerde (ücretsiz izin, rapor vb.) katkı payı hesabı nasıl yapılacaktır?
  Katkı payı kesintisinde,
  Çalışanın matrahı esas alınır.
  – SGK matrahını etkileyen her türlü sebep katkı payı kesintisinin hesaplanmasında dikkate alınır.
  – SGK matrahının oluşmadığı veya çalışanın ücret almadığı dönem için katkı payı ödemesi yapılmaz ve şirkete bu yönde bilgi verilir.

  14. Taşeron bir firma çalışanının katkı payı tutarları taşeron firma tarafından mı emeklilik şirketine iletilir?
  Söz konusu çalışana ait katkı payı ödeme işleminde, bordro işlemleri;
  – İlgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron firma,
  – Bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işveren tarafından yapılır.

  Kaynak: 5510 sayılı SGK Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBES – Otomatik Katılım Sistemi – 1 – Kapsamı ve Sisteme Giriş
  Sonraki İçerikBES – Otomatik Katılım Sistemi – 4 – Ayrılma/İş Değişikliği

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz