Ana Sayfa Vergi - Pratik Bilgiler 7143 Sayılı Af Kanunu kapsamında Başvuru ve Ödeme süreler nelerdir?

7143 Sayılı Af Kanunu kapsamında Başvuru ve Ödeme süreler nelerdir?

1992
0

BAŞVURU VE ÖDEME

 Başvuru Yeri ve Süresi

 Başvurular,

 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
 • Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla,
 • e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, yapılabilecektir.

Başvuruların 31 TEMMUZ 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır.

Borçlular, kapsama giren toplam borçları için başvurabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

Kesinleşmiş borçlar ile ilgili olarak, elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için  başvuruda  bulunan  borçluların,  yararlanmak  istedikleri   borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır.

Peşin veya Taksitle Ödeme

 • Yapılandırılan  borçlar,   tercihe   göre   peşin   veya   taksitler   halinde ödenebilecektir.
 • Peşin  ödemeler,   ilk   taksit   ödeme   süresinin   son   günü   olan

1 EKİM 2018 (30/09/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacaktır.

 • Peşin ve ilk iki taksit ödeme süresi içindeki ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır.
 • Yapılandırılan  borcun;   tamamının   ilk   taksit   ödeme   süresi   içinde ödenmesi  halinde  fer’i  alacaklar  yerine  hesaplanan  Yİ-ÜFE  tutarının

%90’ından, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise %50’sinden  vazgeçilecektir.

 Örnek: Borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuran mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 108.000 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ise 20.250 TL olmak üzere ödenecek tutar toplam 128.250 TL olarak hesaplanmıştır.

Mükellef, yapılandırılan borç tutarını peşin ödeme seçeneği ile ödemeyi tercih ettiğinden, ayrıca bir katsayı hesaplanmamıştır.

Mükellef tarafından, yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 oranında indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250 – (20.250 x %90)=] 2.025 TL, toplamda (108.000 + 2.025=) 110.025 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

 • Yapılandırılan idari para cezalarının tamamı; ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse ceza aslından %25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde kalan taksitlerin tamamının ödenmesi durumunda ise ceza aslından %12,5 indirim yapılır.
 • Yapılandırılan alacak sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ilk taksit içinde ödenirse %50 indirim; taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde kalan taksitlerin tamamının ödenmesi durumunda ise %25 indirim  yapılacaktır.
 • Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 EKİM 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
 • Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir.
KATSAYI ORANLARI
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

Yapılandırılan borçlar, Başkanlığımızın internet adresi (www. gov.tr) üzerinden banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.

 • Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Örneğin; borçlu tarafından Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının 18 eşit taksitte ödenmesi yönünde tercih kullanıldığı hâlde borcun 6 eşit taksit için öngörülen sürede tamamen ödenmesi hâlinde, (1,150) katsayısı esas alınarak hesaplanan tutar, 6 eşit taksit için öngörülen (1,045) katsayısına göre düzeltilecektir.

Kredi Kartı ile Ödeme İmkanı

 • Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığımızın gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilecektir.
 • Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.
 • Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.
 • Kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı kadar sonlanacaktır.

Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi

 Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme -zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikHanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı
Sonraki İçerikSGK bankalarla yapılan maaş ödeme protokollerinin şartları nedir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz