Ana Sayfa Vergi Basit Usulde Yıllık Beyan Dönemi Geldi Çattı!

  Basit Usulde Yıllık Beyan Dönemi Geldi Çattı!

  3737
  0

  1- GELİRİ BASİT USULDE TESPİT EDİLENLER 2016 YILINA AİT BEYANNAMELERİNİ NE ZAMAN VERMEK ZORUNDADIR?
  Geliri sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler 1-25 Şubat 2017 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verirler.
  (25 Şubat hafta sonuna rastladığından, beyannameler 27 Şubat 2017 akşamına kadar verilecektir.)

  2- BEYANNAMELER POSTA İLE GÖNDERİLEBİLİR Mİ?
  EVET.
  Beyannameler posta ile de gönderilebilir.
       2.1- Kayıtlı posta (taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) kurye vb.) gönderildiğinde, zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul edilen kabul tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
       2.2- Kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihi beyannamenin veriliş edilecektir.

  3- MÜKELLEFLER BEYANNAMELERİNİ KİMLER ARACILIĞI GÖNDEREBİLİRLER?
  Mükellefler beyannamelerini,
       3.1- Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan,
       3.2- Basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya,
       3.3- 3568 sayılı Kanun uyarında yetki almış olup bağımsız çalışan
               3.3.1- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
               3.3.2- Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

  *** Beyannamesini posta yoluyla gönderenlerin kayıtlı posta yolunu tercih etmeleri tavsiye edilir.

  4- 2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
  2016 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi aşağıdaki gibidir;basittablo

  5- HESAPLANAN VERGİ HANGİ SÜREDE ÖDENMESİ GEREKİR?
  2016 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;
       5.1- Birinci taksitin 28 Şubat 2017 tarihine kadar,
       5.2- İkinci taksitin ise 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

  6- VERGİ ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?
  Vergi;
       6.1- Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,
       6.2- Bağlı bulunulan vergi dairesine,
       6.3- Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

  7- BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ NEDİR?
  Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.
  Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

  8- BASİT USULE GÖRE KAZANÇ ELDE EDENLERDE EMTİA (TİCARİ MAL) NASIL HESAPLANIR?
  Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;
       8.1- Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,
       8.2- Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilir.

  *** Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz.

  9- KAZANCINI BASİT USULE GÖRE TESPİT EDENLER DEFTER TUTMAK ZORUNDA MIDIR?
  HAYIR.
  Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

  10- BEYAN EDİLECEK GELİR ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER NELERDİR?
  Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarlar
       10.1- Şahıs sigorta primleri,
       10.2- Eğitim harcamaları
       10.3- Sağlık harcamaları,
       10.4- Bağış ve yardımlar,
       10.5- Engellilik indirimi,
       10.6- 8.000 TL’lik kazanç indirimi vb.
  indirim konusu yapılabilecektir.

  ***Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

  11- GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAZANÇ İSTİSNASI NEDİR?
  Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile;
       11.1- İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan;
                11.1.1- Ticari,
                11.1.2- Zirai
                11.1.3- Mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına
       11.2- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

  12- KİMLER İSTİSNALARDAN YARARLANIR?
  İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 tarihinden itibaren
       12.1- Ticari,
       12.2- Zirai faaliyet
       12.3- Mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır.

  ***Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır.

  13- İSTİSNA TUTARI NE KADARDIR?
  İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.

  14- HANGİ TARİHTEN İTİBAREN KAZANÇ İNDİRİMİ UYGULANIR?
  Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 01.01.2016 tarihinden itibaren 8.000 TL kazanç indirimi uygulanacaktır. 

  15- BAŞKA GELİRLER OLDUĞUNDA İNDİRİM UYGULANIR MI?
  Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da;
       15.1- Kira geliri,
       15.2- Menkul sermaye iradı, vb. bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmayacaktır.

  ***Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez.

  16- BASİT USUL MÜKELLEFLERİ BAŞKA İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANABİLİR Mİ?
  Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler,
       16.1- Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası,
       16.2- 8.000 TL’lik kazanç indirimden birlikte yararlanamazlar.

  ***Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirlerler.

  17- ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?
  Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanununun 31’inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanacaktır.

  18- ENGELLİLİK İNDİRİM ORANLARI KAÇTIR?
  Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün,
       18.1- Asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
       18.2- Asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli,
       18.3- Asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.

  19- 2016 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ YILLIK TUTARLARI NE KADARDIR?
  2016 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir;basittablo2

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Tarih: 3 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikİşletme Sermayesi Konusuna Bir Çözüm Olarak Faktoring!
  Sonraki İçerikEmlak Vergisi Beyanı Hiç Verilmezse Zamanaşımı Var mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz