Ana Sayfa Çalışma Hayatı Banka ile yapılan 3 yıllık maaş promosyon anlaşması şirkete gelir olarak mı...

  Banka ile yapılan 3 yıllık maaş promosyon anlaşması şirkete gelir olarak mı kaydedilecek?

  1
  0

  Şirket banka ile 3 yıllık maaş promosyon anlaşması yaptı ve personele dağıtmadı. Gelir kaydını paranın geldiği dönemde mi yapmalıyız ya da sözleşme yapıldığı için geliri 3 yılı mı yaymalıyız?

  Maaş promosyon geliri paranın şirket hesabına geldiği tarih de tamamı 649 hesaba yazılır.


  Banka promosyon ödemesi; gelir vergisi, damga vergisi ve KDV’ye tabi midir?

   


  ÖRNEK ÖZELGE

  Özelge: Bankalarca ödenen promosyonun KDV’ye tabi olup olmadığı hak.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

   

  Sayı : B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-101 30/01/2012
  Konu : Bankalarca ödenen promosyonun KDV’ye tabi olup olmadığı.

   

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirket personelinin ücret ödemeleri için anlaştığı bankalardan sağlanan promosyon tutarının katma değer vergisinin (KDV) konusuna girip girmediği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

  KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’deki ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  – 4 üncü maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği

  -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

  hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre;

        1-Şirketiniz personelinin maaşlarının bankaya yatırılması işlemine bağlı olarak banka tarafından personelinize yapılacak promosyon ödemeleri KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

        2-Promosyon ödemeleri üzerinden şirketiniz tarafından komisyon alınması veya promosyon ödemesinin bir kısmının şirketinize yapılması (şirketiniz hesaplarının söz konusu bankada bulunması sebebiyle) halinde şirketinize yapılacak promosyon ödemesi veya söz konusu komisyon tutarı üzerinden şirketinizce düzenlenecek faturada %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.


  ÖZELGE: Bankalarca firma personeline ödenen promosyonların ücret kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

   

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.99.16.02-120[61-2012]-165

  23/07/2012

  Konu

  :

  Bankalarca firma personeline ödenen promosyonların ücret kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; müşteriniz olan firmaların personellerine maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla maaş protokolleri düzenlendiği ve bu protokollere istinaden firma personeline bankanızca promosyon ödemesi yapıldığı belirtilerek müşteriniz olan firma personellerine ödenen promosyon tutarlarının ücret olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 62 nci maddesinde de işverenlerin, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Konu ile ilgili olarak 20/11/2008 tarih ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 4 sayılı Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

              Buna göre; müşteriniz olan firma personellerine bankanızca yapılan promosyon ödemelerinin doğrudan kuruma yapılması ve bu ödemelerin de ilgili kurumca gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması veya promosyon ödemelerinin bankanızca doğrudan çalışanlara yapılması halinde ücret olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikBanka promosyon ödemesi; gelir vergisi, damga vergisi ve KDV’ye tabi midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz