Ana Sayfa Vergi Avukat Danışmanlık Makbuzlarında KDV Tevkifatı Olacak Mı?

  Avukat Danışmanlık Makbuzlarında KDV Tevkifatı Olacak Mı?

  176
  0

  Avukatların verdiği hukuki danışmanlık ücretleri KDV Tevkifatına tabi midir? Tabi ise tevkifat oranı nedir?

  Aşağıdaki sayılanlara DANIŞMANLIK Verilmesi halinde 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılır

  BELİRLENMİŞ ALICILAR :

  (KDV TEVKİFATI YAPILACAK ALICILAR)

  – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
  – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  – Döner sermayeli kuruluşlar,
  – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
  – Bankalar,
  – Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
  – Sendikalar ve üst kuruluşları,
  – Vakıf üniversiteleri,
  – Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
  – Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
  – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
  – Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
  – Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
  – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
  -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
  – Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
  – Kalkınma ve yatırım ajansları


  TEVKİFATLI SERBEST MESLEK MAKBUZU ÖRNEĞİ VE ALICI ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

  TEVKİFATLI SERBEST MESLEK MAKBUZU ÖRNEĞİ
  Türü %  Tutar 
  Brüt Tutar    10.000,00
  Gelir Vergisi 20%      2.000,00
  Net Tutar      8.000,00
  Hesaplanan KDV 20%      2.000,00
  KDV Tevkifat Tutarı 9/10      1.800,00
  Tahsil Edilecek KDV 1/10          200,00
  Tahsil Edilecek Tutar       8.200,00  
  SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ALICI MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ
  HESAP BORÇLU ALACAKLI
  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ    10.000,00
  191 İNDİRİLECEK KDV      2.000,00
  329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                8.200,00
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                3.800,00
  -Stopaj 2.000,00
  -KDV 1.800,00
  TOPLAM    12.000,00                12.000,00  

  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikBelgesiz Harcamaların Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalıdır?
  Sonraki İçerikTaşımacılık İşi Yapan Biri Aracı Kendine Satarsa KDV Oranı Ne Olacaktır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz