Ana Sayfa Vergi Aktife kayıtlı arsanın satışında KDV hesaplanacak mı?

  Aktife kayıtlı arsanın satışında KDV hesaplanacak mı?

  1
  0

  Mükellefimin aktifinde kayıtlı boş arsa var satış yaparsak KDV olacak mı?
  Ayrıca yine şirketimizin aktifinde kayıtlı bina var işyeri olarak kullandığımız bu binayı ortaklar kendi adına geçirmek istiyorlar. Aktifinde 2 yıl kayıtlı olan binalarda %50 istisna var diye biliyorum bu istisna geçerli mi, geçerli ise istisna sonrası için mi faturayı keserken KDV uygulaması yapacağım?

  1-Arsa satışı için düzenlenecek faturada % 10 KDV hesaplanmalıdır. Arsanın kullanım dışı veya boş olmasının KDV hesaplamasına bir etkisi yoktur.

  ARSA SATIŞINDA KDV ORANI

  Arsa ve daire satımlarında KDV oranı nedir? Bu işi yapan vergi mükellefince satışı yapılınca?

  10/07/2023 den itibaren, Arsa ve arazilerde KDV oranı %10’a çıkmıştır. İş yerlerinin tesliminde KDV si %20 uygulanacak.

  KONUTLARDA 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 10 KDV oranı, aşan kısım için ise; % 20 KDV oranı uygulanacaktır.

  2-Aktife kayıtlı binalardaki istisna için aşağıdaki bilgi notunu inceleyiniz.

  AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZIN SATIŞINDA VERGİ İSTİSNASI KALDIRILDI

  15/7/2023 tarih, 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7456 sayılı Torba Kanunla, 14/7/2023 tarihinden öce satın alınan ve 14/7/2023 tarihinden sonra satılacak taşınmazlardaki istisna oranı %50’den %25’e düşürülmüş olup, 14/7/2023 tarihinden sonra satın alınacak taşınmazların satışındaki istisna ise tamamen kaldırılmıştır.

  Kurumlar vergisi yönünden

  7456 sayılı Kanun’un 19 ve 22’nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) taşınmaz satışlarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisnayı düzenleyen hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. Mevcut hâlinde, KVK’nin 5/1-e bendinde yer alan “taşınmazlar” ibaresi kaldırılarak istisnaya son verilmiş olup, kanunun yürürlüğe girdiği 15/7/2023 tarihinden sonra aktife giren taşınmazların satışından elde edilen kazançlarda istisna tamamen kaldırılmıştır.

  14/7/2023 tarihinden önceki dönemlerde aktife giren taşınmazların satışında olası geçiş dönemi sorunlarına mahal vermemek için, KVK’na eklenen Geçici 16’ncı madde ile, istisnanın son verildiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın devamı sağlanmıştır. Ancak istisna kaldırılmadan önce taşınmaz satışlarından elde edilen kazançların %50’si istisna kapsamında iken, geçiş döneminde bu oran %25’e indirilmiştir.

  Diğer bir ifadeyle kurumlar, 7456 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 15/7/2023 tarihi itibarıyla aktifinde yer alan ve aktifinde en az iki tam süreyle tuttuğu taşınmazını anılan tarihten önce satmış ise satış kazancının % 50’sini istisna edebilecek iken, anılan tarihten sonra elden çıkarırsa istisna tutarı satış kazancının % 25’i olacaktır.

  Katma değer vergisi yönünden

  7456 sayılı Kanun’un 7 ve 8’inci maddeleri ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 17/4-r maddesinde değişiklik yapılmıştır. Mevcut hâlinde, KDVK’nin 17/4-r bendinde yer alan “taşınmazlar” ibaresi kaldırılmıştır.

  Kanunun yürürlüğe girdiği 15/7/2023 tarihinden sonra aktife giren taşınmazların satışında katma değer vergisi istisnası uygulamasına son verilerek, anılan tarihten sonra aktife giren taşınmazların devir ve teslimi katma değer vergisine tabi hâle gelmiştir.

  Kurumlar vergisinde olduğu gibi 15/07/2023 tarihinden önce satın alınan taşınmazlar satışında olası geçiş dönemi sorunlarına mahal vermemek için KDVK’ye Geçici 43’üncü madde eklenmiştir. Geçici madde ile istisnanın son verildiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için istisnanın devamı sağlanmıştır.

  Bununla, kanunun yürürlüğe girdiği 15/7/2023 tarihi itibarıyla aktifinde bulunan ve en az iki tam süre ile yer alan bir taşınmazını anılan tarihten sonra da satarsa katma değer vergisi istisnasından yaralanacaktır.

  Bu istisnanın uygulanabilmesi için, satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması ve sermayeye ilave dışında çekilmemesi gerekir. Satış bedelinin ise, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

   


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikTürk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı teknenin satışından elde edilen kazanç vergiye tabi midir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz